Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення

21.02.2021 15:44

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ЗАХИСТУ ДАВНІСНОГО ВОЛОДІННЯ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Ільків Олег Васильович, доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука

Відкрити тези доповіді »

23.02.2021 19:17

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ТА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСАХ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Березіна Катерина Романівна, студентка 3 курсу, групи СП-83, факультет соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Відкрити тези доповіді »

27.01.2021 15:34

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ ЯК УЧАСНИК ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Гецко Юлія Михайлівна, студентка Центру післядипломної освіти, заочного і дистанційного навчання, Львівський державний університет внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

13.02.2021 10:20

ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА МАЙНА ОСІБ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ ОДНІЄЮ СІМ’ЄЮ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Румпа Яна Сергіївна, аспірантка кафедри цивільного та трудового права, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»

Відкрити тези доповіді »

21.02.2021 15:52

ЗАХОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПАСАЖИРА МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Тетерська Вікторія Володимирівна, студентка магістратури, Академія Державної пенітенціарної служби

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Шістдесят другі економіко-правові дискусії

Термін подання матеріалів

21 грудня 2021

До початку конференції залишилось днів 18

Подати заявку

Конференції

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

Календар


Шістдесят перші економіко-правові дискусії
24-11-2021

Шістдесят другі економіко-правові дискусії
21-12-2021