1. Економічні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

1. Економічні науки

26.04.2023 22:07

COMPETITION AMONG NON-MANUFACTURING SECTOR ENTERPRISES

[1. Економічні науки]

Автор: Daria Halias, Student, Management of non-productive sphere, Mariupol State University; Anastasiia Sorokina, Student, Municipal Management, Mariupol State University; Olena Viktorivna Kravchenko, Doctor of philosophy, Associate Professor of the Department General management and finance, Mariupol State University

Відкрити тези доповіді »

22.04.2023 22:57

THE ROLE OF TYPIFICATION OF TOURIST DESTINATIONS IN THE CONTEXT OF STRATEGIC MANAGEMENT OF TOURISM (РОЛЬ ТИПІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИЗМУ)

[1. Економічні науки]

Автор: Yevhenii Kudriashov, PhD student, «KROK» University, Kyiv, Ukraine

Відкрити тези доповіді »

27.04.2023 00:11

УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ТА ЦИФРОВІ РІШЕННЯ

[1. Економічні науки]

Автор: Івахненко Ірина Сергіївна, доктор економічних наук, професор, Київський національний університет будівництва і архітектури; Павлова Валерія Андріївна, студентка, Київський національний університет будівництва і архітектури; Тритинник Катерина Володимирівна, студентка, Київський національний університет будівництва і архітектури

Відкрити тези доповіді »

04.04.2023 19:06

ДО ПРОБЛЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ

[1. Економічні науки]

Автор: Андрусь Ольга Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Наточій Тетяна Олександрівна, студентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Відкрити тези доповіді »

27.04.2023 00:22

СТРАТЕГІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ EU GREEN DEAL

[1. Економічні науки]

Автор: Артюх Тетяна Миколаївна, доктор технічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ; Попенко Єгор Володимирович, магістр 1 року навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

19.04.2023 13:17

ОПОДАТКУВАННЯ ТА АУДИТ В УМОВАХ ОСОБЛИВОГО СТАНУ

[1. Економічні науки]

Автор: Балашов Геннадій Борисович, аспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка

Відкрити тези доповіді »

04.04.2023 19:58

ПОРІВНЯННЯ МОДЕЛЕЙ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НІМЕЦЬКОЇ ТА АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОЇ. ВІД ЧОГО ЗАЛЕЖИТЬ УСПІШНІСТЬ МОДЕЛЕЙ

[1. Економічні науки]

Автор: Вага К. М., студентка 4 курсу ФМТП, Державний торговельно-економічний університет; Жукова В. О., студентка 4 курсу ФМТП, Державний торговельно-економічний університет

Відкрити тези доповіді »

06.04.2023 11:15

СТАН ЕЛЕКТРОННИХ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ У ВОЄННИЙ ЧАС В УКРАЇНІ

[1. Економічні науки]

Автор: Вальковець Алла Степанівна, викладач, Рівненський державний гуманітарний університет

Відкрити тези доповіді »

04.04.2023 19:29

СУЧАСНІ ТРЕНДИ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ В УКРАЇНІ

[1. Економічні науки]

Автор: Опря Богдана Олексіївна, кандидат історичних наук, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Відкрити тези доповіді »

26.04.2023 21:41

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ В УМОВАХ ВІЙНИ

[1. Економічні науки]

Автор: Томашевська Альона Миколаївна, викладач циклової комісії економічних дисциплін, Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича»; Сокровольська Надія Вячеславівна, студентка 2 курсу, Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича»

Відкрити тези доповіді »

26.04.2023 23:58

ВИКОРИСТАННЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНТЕРНЕТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

[1. Економічні науки]

Автор: Шевченко Валентина Миколаївна, кандидат наук з державного управління, доцент, Університет імені Альфреда Нобеля; Піленко Марія Іванівна, студентка, Університет імені Альфреда Нобеля

Відкрити тези доповіді »

20.04.2023 13:42

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОГО АССОРТИМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

[1. Економічні науки]

Автор: Шевченко Валентина Миколаївна, кандидат наук з державного управління, доцент, Університет імені Альфреда Нобеля; Горбенко Анастасія Геннадіївна, студентка, Університет імені Альфреда Нобеля

Відкрити тези доповіді »

20.04.2023 13:52

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

[1. Економічні науки]

Автор: Шевченко Валентина Миколаївна, кандидат наук з державного управління, доцент, Університет імені Альфреда Нобеля; Горбенко Софія Геннадіївна, студентка, Університет імені Альфреда Нобеля

Відкрити тези доповіді »

27.04.2023 00:00

ПІДХОДИ ДО ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМ АССОРТИМЕНТОМ

[1. Економічні науки]

Автор: Шевченко Валентина Миколаївна, кандидат наук з державного управління, доцент, Університет імені Альфреда Нобеля; Мусаєв Рустам Азерович, студент, Університет імені Альфреда Нобеля

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят шості економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

28 травня 2024

До початку конференції залишилось днів 0

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Вісімдесят треті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-02-2024

Вісімдесят четверті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
26-03-2024

Вісімдесят п'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
25-04-2024

Вісімдесят шості економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
28-05-2024