1. Економічні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

1. Економічні науки

26.04.2023 22:07

COMPETITION AMONG NON-MANUFACTURING SECTOR ENTERPRISES

[1. Економічні науки]

Автор: Daria Halias, Student, Management of non-productive sphere, Mariupol State University; Anastasiia Sorokina, Student, Municipal Management, Mariupol State University; Olena Viktorivna Kravchenko, Doctor of philosophy, Associate Professor of the Department General management and finance, Mariupol State University

Відкрити тези доповіді »

22.04.2023 22:57

THE ROLE OF TYPIFICATION OF TOURIST DESTINATIONS IN THE CONTEXT OF STRATEGIC MANAGEMENT OF TOURISM (РОЛЬ ТИПІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИЗМУ)

[1. Економічні науки]

Автор: Yevhenii Kudriashov, PhD student, «KROK» University, Kyiv, Ukraine

Відкрити тези доповіді »

27.04.2023 00:11

УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ТА ЦИФРОВІ РІШЕННЯ

[1. Економічні науки]

Автор: Івахненко Ірина Сергіївна, доктор економічних наук, професор, Київський національний університет будівництва і архітектури; Павлова Валерія Андріївна, студентка, Київський національний університет будівництва і архітектури; Тритинник Катерина Володимирівна, студентка, Київський національний університет будівництва і архітектури

Відкрити тези доповіді »

04.04.2023 19:06

ДО ПРОБЛЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ

[1. Економічні науки]

Автор: Андрусь Ольга Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Наточій Тетяна Олександрівна, студентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Відкрити тези доповіді »

27.04.2023 00:22

СТРАТЕГІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ EU GREEN DEAL

[1. Економічні науки]

Автор: Артюх Тетяна Миколаївна, доктор технічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ; Попенко Єгор Володимирович, магістр 1 року навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

19.04.2023 13:17

ОПОДАТКУВАННЯ ТА АУДИТ В УМОВАХ ОСОБЛИВОГО СТАНУ

[1. Економічні науки]

Автор: Балашов Геннадій Борисович, аспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка

Відкрити тези доповіді »

04.04.2023 19:58

ПОРІВНЯННЯ МОДЕЛЕЙ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НІМЕЦЬКОЇ ТА АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОЇ. ВІД ЧОГО ЗАЛЕЖИТЬ УСПІШНІСТЬ МОДЕЛЕЙ

[1. Економічні науки]

Автор: Вага К. М., студентка 4 курсу ФМТП, Державний торговельно-економічний університет; Жукова В. О., студентка 4 курсу ФМТП, Державний торговельно-економічний університет

Відкрити тези доповіді »

06.04.2023 11:15

СТАН ЕЛЕКТРОННИХ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ У ВОЄННИЙ ЧАС В УКРАЇНІ

[1. Економічні науки]

Автор: Вальковець Алла Степанівна, викладач, Рівненський державний гуманітарний університет

Відкрити тези доповіді »

04.04.2023 19:29

СУЧАСНІ ТРЕНДИ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ В УКРАЇНІ

[1. Економічні науки]

Автор: Опря Богдана Олексіївна, кандидат історичних наук, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Відкрити тези доповіді »

26.04.2023 21:41

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ В УМОВАХ ВІЙНИ

[1. Економічні науки]

Автор: Томашевська Альона Миколаївна, викладач циклової комісії економічних дисциплін, Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича»; Сокровольська Надія Вячеславівна, студентка 2 курсу, Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича»

Відкрити тези доповіді »

26.04.2023 23:58

ВИКОРИСТАННЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНТЕРНЕТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

[1. Економічні науки]

Автор: Шевченко Валентина Миколаївна, кандидат наук з державного управління, доцент, Університет імені Альфреда Нобеля; Піленко Марія Іванівна, студентка, Університет імені Альфреда Нобеля

Відкрити тези доповіді »

20.04.2023 13:42

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОГО АССОРТИМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

[1. Економічні науки]

Автор: Шевченко Валентина Миколаївна, кандидат наук з державного управління, доцент, Університет імені Альфреда Нобеля; Горбенко Анастасія Геннадіївна, студентка, Університет імені Альфреда Нобеля

Відкрити тези доповіді »

20.04.2023 13:52

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

[1. Економічні науки]

Автор: Шевченко Валентина Миколаївна, кандидат наук з державного управління, доцент, Університет імені Альфреда Нобеля; Горбенко Софія Геннадіївна, студентка, Університет імені Альфреда Нобеля

Відкрити тези доповіді »

27.04.2023 00:00

ПІДХОДИ ДО ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМ АССОРТИМЕНТОМ

[1. Економічні науки]

Автор: Шевченко Валентина Миколаївна, кандидат наук з державного управління, доцент, Університет імені Альфреда Нобеля; Мусаєв Рустам Азерович, студент, Університет імені Альфреда Нобеля

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

19 грудня 2023

До початку конференції залишилось днів 10

Подати заявку

Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Сімдесят дев'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-10-2023

Вісімдесяті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
23-11-2023

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
19-12-2023