2. Юридичні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

2. Юридичні науки

17.05.2023 19:18

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЄС

[2. Юридичні науки]

Автор: Андрусенко Кирило Вікторович, магістрант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ, Україна

Відкрити тези доповіді »

18.05.2023 17:43

ПРІОРИТЕТНІСТЬ ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У ХОДІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

[2. Юридичні науки]

Автор: Влад Едуард Аврелович, студент юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

Відкрити тези доповіді »

26.05.2023 23:18

«єОселя»: ПИТАННЯ ДОСТУПНОСТІ ПРОГРАМИ

[2. Юридичні науки]

Автор: Гасимов Ільяз Ніязович, студент 1 курсу денної форми здобуття освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» освітньої програми «Право» Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Відкрити тези доповіді »

08.05.2023 16:07

ФОРМИ УЧАСТІ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: НОВЕ У ПОГЛЯДАХ ТА ВИСНОВКАХ

[2. Юридичні науки]

Автор: Грабовська Оксана Олександрівна, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного процесу Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Відкрити тези доповіді »

26.05.2023 16:52

АНАЛІЗ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ УКРАЇНІ ПІД ЧАС ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: ПРОБЛЕМАТИКА ІДЕНТИФІКАЦІЇ, ОЦІНКИ ТА ЮРИСДИКЦІЇ ВЛАСНОСТІ

[2. Юридичні науки]

Автор: Дьомін Денис Сергійович, аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

08.05.2023 15:52

КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИДИ

[2. Юридичні науки]

Автор: Кадірова Аріна Олександрівна, курсант ННІ права та підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

26.05.2023 17:46

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ

[2. Юридичні науки]

Автор: Карпишина Ольга Олегівнa, студенткa 1 курсу СО «Магістр» юридичнoгo фaкультету Донецького національного університету iменi Вaсиля Стусa

Відкрити тези доповіді »

26.05.2023 14:15

ПОКАЗАННЯ, РЕЧОВІ ДОКАЗИ ТА ДОКУМЕНТИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

[2. Юридичні науки]

Автор: Клапоущак Дар‘я Сергіївна, здобувач освіти 3 курсу Донецького національного університету імені Василя Стуса

Відкрити тези доповіді »

26.05.2023 23:50

ЩОДО ПИТАННЯ ДОТРИМАННЯ ДЕРЖАВАМИ-ЧЛЕНАМИ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

[2. Юридичні науки]

Автор: Погарченко Тетяна Віталіївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права, Державний торговельно-економічний університет

Відкрити тези доповіді »

25.05.2023 18:47

ОСОБЛИВОСТІ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ПОЗА ВОЛЕЮ ВЛАСНИКА

[2. Юридичні науки]

Автор: Поліщук Владислав Русланович, студент, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Відкрити тези доповіді »

27.05.2023 00:00

ПРОБАЦІЯ ЯК КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАСІБ ЗА ПРОЕКТОМ НОВОГО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

[2. Юридичні науки]

Автор: Сузанська Дар’я Андріївна, студентка 2 курсу, Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Відкрити тези доповіді »

26.05.2023 15:22

ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗА СФЕРАМИ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ

[2. Юридичні науки]

Автор: Товкун Людмила Вікторівна, кандидат економічних наук, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Відкрити тези доповіді »

25.05.2023 22:49

РОЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ НА ПЕРЕХІДНИХ ЕТАПАХ РОЗВИТКУ ПОСТКОНФЛІКТНИХ ДЕРЖАВ

[2. Юридичні науки]

Автор: Філатов Віктор Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного та приватного права Університету митної справи та фінансів, м. Дніпро

Відкрити тези доповіді »

18.05.2023 17:00

КОПЕНГАГЕНСЬКІ КРИТЕРІЇ ЯК УМОВА ВСТУПУ ДО ЄС: УКРАЇНСЬКИЙ АСПЕКТ

[2. Юридичні науки]

Автор: Хільченко Анна Андріївна, студентка міжнародно-правового факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Відкрити тези доповіді »

26.05.2023 15:03

ФУНКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ В СТАБІЛІЗАЦІЇ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

[2. Юридичні науки]

Автор: Щербанюк Олексій Олегович, студент 1 курсу ОС «Магістр», спеціальність 081 «Право», Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят сьомі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

25 червня 2024

До початку конференції залишилось днів 2

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Вісімдесят шості економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
28-05-2024

Вісімдесят сьомі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
25-06-2024