Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

Секція 5. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

26.11.2019 11:38

РОЗРАХУНОК ПОХИБКИ ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ ВИПРОМІНЮВАЧА ЗА РІЗНИЦЕВО-ДАЛЬНОВИМІРЮВАЛЬНИМ МЕТОДОМ

[Секція 5. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці]

Автор: Ахек’ян Артем Микирдичович, кандидат фізико-математичних наук, директор Прикарпатського інституту ім. М. Грушевського ПрАТ «ВНЗ МАУП»; Матковський Анатолій Петрович, кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри економіки та підприємництва Прикарпатського інституту ім. М. Грушевського ПрАТ «ВНЗ МАУП»; Шульжик Юрій Олександрович, кандидат технічних наук, заступник директора з наукової роботи Прикарпатського інституту ім. М. Грушевського ПрАТ «ВНЗ МАУП»

Відкрити тези доповіді »

25.11.2019 10:27

КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ ПОРУШЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

[Секція 5. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці]

Автор: Трофанчук Дмитро Сергійович, студент, Нaвчaльнo-нaукoвий iнститут iнфopмaцiйнoї безпеки Нaцioнaльнoї aкaдемiї Служби безпеки Укpaїни

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Сорок треті економіко-правові дискусії

Термін подання матеріалів

17 грудня 2019

До початку конференції залишилось днів 5

Подати заявку

Конференції

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

Календар


Сорок другі економіко-правові дискусії
26-11-2019

Сорок треті економіко-правові дискусії
17-12-2019