Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами

01.03.2017 18:28

ПРОБЛЕМНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЇ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УПРАВЛІННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Алексич Костянтин Олександрович, старший викладач, аспірант, Донецький національний університет імені Василя Стуса

Відкрити тези доповіді »

01.03.2017 18:38

ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЖИМУ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Бовсуновська Інна Михайлівна, студентка Національної академії Служби безпеки України

Відкрити тези доповіді »

15.03.2017 15:29

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Бодня Дмитро Андрійович, студент Університет митної справи та фінансів; Поривай Артем Олександрович, студент Університет митної справи та фінансів

Відкрити тези доповіді »

20.03.2017 20:47

ОГЛЯД РОЗВИТКУ РИНКУ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Дзигман Ольга Олександрівна, магістр Київського національного торговельно-економічного університету

Відкрити тези доповіді »

15.03.2017 12:13

РОЗВИТОК КООПЕРАТИВНОГО РУХУ В СЕЛІ – НАГАЛЬНА ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Дуда Марія Іванівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист ВП НУБіП України Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого»

Відкрити тези доповіді »

20.03.2017 20:39

ВПЛИВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ДНЕПРОПРЕСС СТАЛЬ»

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Калініченко Зоя Дмитрівна, кандидат економічних наук, доцент, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; Нестерова Ксенія Юріївна, магістр Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

15.03.2017 09:27

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Корольова Наталія Вадимівна, кандидат економічних наук, Бєлгородський державний технологічний університет ім. В.Г. Шухова, м. Белгород, Росія; Левченко Олександр Сергійович, кандидат економічних наук, Бєлгородський державний технологічний університет ім. В.Г. Шухова, м. Белгород, Росія

Відкрити тези доповіді »

20.02.2017 10:55

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Мясников В’ячеслав Олегович, здобувач кафедри економіки підприємств міського господарства Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова

Відкрити тези доповіді »

18.01.2017 14:25

РОЗВИТОК ТОВ «ДНЕПРОПРЕСС СТАЛЬ» У КОНТЕКСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Нестерова Ксенія Юріївна, студентка юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

13.03.2017 16:44

РОЛЬ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Олесенко Інна Сергіївна, аспірант Київського національного торговельно-економічного університету

Відкрити тези доповіді »

07.03.2017 17:13

ОЦІНКА ІНТЕНСИФІКАЦІЇ МІЖГАЛУЗЕВИХ ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Покровська Наталія Миколаївна, аспірантка, Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Україна)

Відкрити тези доповіді »

15.03.2017 12:56

ВПЛИВ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Сігова Христина Віталіївна, студентка групи МЕ-14, Центральноукраїнський національний технічний університет

Відкрити тези доповіді »

17.02.2017 12:13

УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ СЛАБКИХ СИГНАЛІВ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Семенченко Наталія Віталіївна, доктор економічних наук, професор, кафедра теоретичної та прикладної економіки, НТУУ «Київський політехнічний інститут» ім. І.Сікорського

Відкрити тези доповіді »

13.03.2017 16:12

ОЦІНКА ВІТЧИЗНЯНОЇ ПОЛІТИКИ В АВТОДОРОЖНЬОМУ БУДІВНИЦТВІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Ступницький Віктор Володимирович, кандидат економічних наук, Рівненський автотранспортний коледж; Ступницька Ніна Іванівна, викладач, Рівненський державний гуманітарний університет

Відкрити тези доповіді »

10.03.2017 14:11

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Халатур Світлана Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи Дніпропетроського державного аграрно-економічного університету м. Дніпро, Україна

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Шістдесят п'яті економіко-правові дискусії

Термін подання матеріалів

24 травня 2022

До початку конференції залишилось днів 8

Подати заявку

Конференції

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Шістдесят четверті економіко-правові дискусії
27-04-2022

Шістдесят п'яті економіко-правові дискусії
24-05-2022