Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами

01.03.2017 18:28

ПРОБЛЕМНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЇ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УПРАВЛІННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Алексич Костянтин Олександрович, старший викладач, аспірант, Донецький національний університет імені Василя Стуса

Відкрити тези доповіді »

01.03.2017 18:38

ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЖИМУ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Бовсуновська Інна Михайлівна, студентка Національної академії Служби безпеки України

Відкрити тези доповіді »

15.03.2017 15:29

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Бодня Дмитро Андрійович, студент Університет митної справи та фінансів; Поривай Артем Олександрович, студент Університет митної справи та фінансів

Відкрити тези доповіді »

20.03.2017 20:47

ОГЛЯД РОЗВИТКУ РИНКУ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Дзигман Ольга Олександрівна, магістр Київського національного торговельно-економічного університету

Відкрити тези доповіді »

15.03.2017 12:13

РОЗВИТОК КООПЕРАТИВНОГО РУХУ В СЕЛІ – НАГАЛЬНА ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Дуда Марія Іванівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист ВП НУБіП України Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого»

Відкрити тези доповіді »

20.03.2017 20:39

ВПЛИВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ДНЕПРОПРЕСС СТАЛЬ»

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Калініченко Зоя Дмитрівна, кандидат економічних наук, доцент, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; Нестерова Ксенія Юріївна, магістр Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

15.03.2017 09:27

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Корольова Наталія Вадимівна, кандидат економічних наук, Бєлгородський державний технологічний університет ім. В.Г. Шухова, м. Белгород, Росія; Левченко Олександр Сергійович, кандидат економічних наук, Бєлгородський державний технологічний університет ім. В.Г. Шухова, м. Белгород, Росія

Відкрити тези доповіді »

20.02.2017 10:55

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Мясников В’ячеслав Олегович, здобувач кафедри економіки підприємств міського господарства Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова

Відкрити тези доповіді »

18.01.2017 14:25

РОЗВИТОК ТОВ «ДНЕПРОПРЕСС СТАЛЬ» У КОНТЕКСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Нестерова Ксенія Юріївна, студентка юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

13.03.2017 16:44

РОЛЬ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Олесенко Інна Сергіївна, аспірант Київського національного торговельно-економічного університету

Відкрити тези доповіді »

07.03.2017 17:13

ОЦІНКА ІНТЕНСИФІКАЦІЇ МІЖГАЛУЗЕВИХ ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Покровська Наталія Миколаївна, аспірантка, Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Україна)

Відкрити тези доповіді »

15.03.2017 12:56

ВПЛИВ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Сігова Христина Віталіївна, студентка групи МЕ-14, Центральноукраїнський національний технічний університет

Відкрити тези доповіді »

17.02.2017 12:13

УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ СЛАБКИХ СИГНАЛІВ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Семенченко Наталія Віталіївна, доктор економічних наук, професор, кафедра теоретичної та прикладної економіки, НТУУ «Київський політехнічний інститут» ім. І.Сікорського

Відкрити тези доповіді »

13.03.2017 16:12

ОЦІНКА ВІТЧИЗНЯНОЇ ПОЛІТИКИ В АВТОДОРОЖНЬОМУ БУДІВНИЦТВІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Ступницький Віктор Володимирович, кандидат економічних наук, Рівненський автотранспортний коледж; Ступницька Ніна Іванівна, викладач, Рівненський державний гуманітарний університет

Відкрити тези доповіді »

10.03.2017 14:11

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Халатур Світлана Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи Дніпропетроського державного аграрно-економічного університету м. Дніпро, Україна

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Шістдесят другі економіко-правові дискусії

Термін подання матеріалів

21 грудня 2021

До початку конференції залишилось днів 21

Подати заявку

Конференції

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

Календар


Шістдесят перші економіко-правові дискусії
24-11-2021

Шістдесят другі економіко-правові дискусії
21-12-2021