Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами

19.05.2016 09:14

ВЧЕННЯ ЄВГЕНА ХРАПЛИВОГО НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ТА ЙОГО ЕКОНОМІЧНО-ОСВІТНЯ СПАДЩИНА У ВАЖЛИВОСТІ ДЛЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТА КООПЕРАТИВНОЇ ОСВІТИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Голубка Михайло Михайлович, викладач вищої категорії Львівського кооперативного коледжу економіки і права Україна, м.Львів

Відкрити тези доповіді »

24.05.2016 11:59

РОЛЬ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В ЕКОНОМІЦІ ДЕРЖАВИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Козинець Аліна Валеріївна, студентка IV курсу ФММ, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Відкрити тези доповіді »

25.05.2016 10:49

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Моршна Олег Миколайович, Навчально-науковий інститут економіки і управління, студент Національного університету харчових технологій

Відкрити тези доповіді »

19.05.2016 09:26

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Островська Ольга Василівна, студентка 4 курсу Національного авіаційного університету

Відкрити тези доповіді »

19.05.2016 11:25

СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ПРЕВЕНТИВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Павлюк Валерія Ігорівна, аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

Відкрити тези доповіді »

23.05.2016 13:58

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РЕСУРС СУЧАСНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Щербатюк Анна Іванівна, асистент кафедри Управління проектами та прикладної статистики Cхідноукраїнський національний університет ім. В. Даля

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

19 грудня 2023

До початку конференції залишилось днів 9

Подати заявку

Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Сімдесят дев'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-10-2023

Вісімдесяті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
23-11-2023

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
19-12-2023