Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами

31.05.2018 23:03

CORPORATE REORGANIZATION ISSUES IN UKRAINE AND IN THE USA

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Kasianova Anastasia, PhD, Associate Professor of the Economics and Finance of an Enterprise Department, Kyiv National University of Trade and Economics

Відкрити тези доповіді »

31.05.2018 20:29

ДЖЕРЕЛА ЛОКАЛЬНИХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ ШВЕЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Іванцов Віктор Володимирович, Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва

Відкрити тези доповіді »

19.05.2018 09:29

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Вантух Марія Михайлівна, Львівський національний університет імені Івана Франка

Відкрити тези доповіді »

22.05.2018 16:06

ПРОБЛЕМАТИКА ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО І УСУНЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ШТРАФІВ І РЕКОМЕНДАЦІЙ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗІЗ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Гарапко Єлизавета Федорівна, студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин Львівського національного університету ім. Івана Франка; Фірман Володимир Михайлович, доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри безпеки життєдіяльності Львівського національного університету ім. Івана Франка, м.Львів, Україна

Відкрити тези доповіді »

31.05.2018 18:50

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Діденко Єлизавета Андріївна, студентка, Київський національний торговельно-економічний університет , м. Київ

Відкрити тези доповіді »

01.06.2018 12:41

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «BIG DATA» ЯК СКЛАДОВОЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Нотевський Євгеній Вячеславович, студент ІІ курсу ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

Відкрити тези доповіді »

31.05.2018 19:55

ТУРИСТИЧНІ КЛАСТЕРИ ЯК НАПРЯМ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО РОЗВИТКУ ПОДІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Осаволюк Інна Василівна, студентка, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ; Мазуркевич Ірина Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Відкрити тези доповіді »

01.06.2018 10:47

УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Поштар Марія Миколаївна, студентка групи ФБД 16-3 Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи, Університет державної фіскальної служби України; Пронькіна Ірина Валеріївна, студентка групи ФБД 16-3 Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи, Університет державної фіскальної служби України

Відкрити тези доповіді »

29.05.2018 14:26

ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ START-UP НА БАЗІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Приньова Олена Станіславівна, студентка V курсу, групи ХО-71мп, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

Відкрити тези доповіді »

31.05.2018 19:27

ДО ПИТАННЯ ПРО РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Соломка Ольга Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії Національного університету харчових технологій

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят п'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

25 квітня 2024

До початку конференції залишилось днів 6

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Вісімдесят треті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-02-2024

Вісімдесят четверті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
26-03-2024

Вісімдесят п'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
25-04-2024