Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами

31.05.2018 23:03

CORPORATE REORGANIZATION ISSUES IN UKRAINE AND IN THE USA

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Kasianova Anastasia, PhD, Associate Professor of the Economics and Finance of an Enterprise Department, Kyiv National University of Trade and Economics

Відкрити тези доповіді »

31.05.2018 20:29

ДЖЕРЕЛА ЛОКАЛЬНИХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ ШВЕЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Іванцов Віктор Володимирович, Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва

Відкрити тези доповіді »

19.05.2018 09:29

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Вантух Марія Михайлівна, Львівський національний університет імені Івана Франка

Відкрити тези доповіді »

22.05.2018 16:06

ПРОБЛЕМАТИКА ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО І УСУНЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ШТРАФІВ І РЕКОМЕНДАЦІЙ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗІЗ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Гарапко Єлизавета Федорівна, студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин Львівського національного університету ім. Івана Франка; Фірман Володимир Михайлович, доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри безпеки життєдіяльності Львівського національного університету ім. Івана Франка, м.Львів, Україна

Відкрити тези доповіді »

31.05.2018 18:50

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Діденко Єлизавета Андріївна, студентка, Київський національний торговельно-економічний університет , м. Київ

Відкрити тези доповіді »

01.06.2018 12:41

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «BIG DATA» ЯК СКЛАДОВОЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Нотевський Євгеній Вячеславович, студент ІІ курсу ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

Відкрити тези доповіді »

31.05.2018 19:55

ТУРИСТИЧНІ КЛАСТЕРИ ЯК НАПРЯМ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО РОЗВИТКУ ПОДІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Осаволюк Інна Василівна, студентка, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ; Мазуркевич Ірина Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Відкрити тези доповіді »

01.06.2018 10:47

УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Поштар Марія Миколаївна, студентка групи ФБД 16-3 Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи, Університет державної фіскальної служби України; Пронькіна Ірина Валеріївна, студентка групи ФБД 16-3 Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи, Університет державної фіскальної служби України

Відкрити тези доповіді »

29.05.2018 14:26

ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ START-UP НА БАЗІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Приньова Олена Станіславівна, студентка V курсу, групи ХО-71мп, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

Відкрити тези доповіді »

31.05.2018 19:27

ДО ПИТАННЯ ПРО РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Соломка Ольга Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії Національного університету харчових технологій

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

19 грудня 2023

До початку конференції залишилось днів 15

Подати заявку

Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Сімдесят дев'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-10-2023

Вісімдесяті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
23-11-2023

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
19-12-2023