1. Економічні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

1. Економічні науки

14.03.2023 01:37

ГЛЕМПІНГ - НОВИЙ ФОРМАТ ЗАСОБІВ РОЗМІЩЕННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

[1. Економічні науки]

Автор: Бойко Вікторія Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Кропивницький

Відкрити тези доповіді »

14.03.2023 14:40

ЕКОЛОГІЧНА КОМПОНЕНТА КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

[1. Економічні науки]

Автор: Гнедіна Катерина Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, обліку і оподаткування, Національний університет «Чернігівська політехніка»; Нагорний Павло Володимирович, здобувач вищої освіти, Національний університет «Чернігівська політехніка»

Відкрити тези доповіді »

14.03.2023 00:46

ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІМІТІВ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ В УКРАЇНІ

[1. Економічні науки]

Автор: Даниленко Євген Сергійович, кандидат економічних наук, докторант, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Відкрити тези доповіді »

23.03.2023 15:52

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

[1. Економічні науки]

Автор: Заходим Марина Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, докторант ЗВО «Подільський державний університет»

Відкрити тези доповіді »

14.03.2023 01:02

ЕКСПОРТ ТОВАРІВ З УКРАЇНИ: ЗМІНИ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

[1. Економічні науки]

Автор: Коваленко Вікторія Вікторівна, студентка Державного торговельно-економічний університету; Шолом Анна Олександрівна, студентка Державного торговельно-економічний університету, м. Київ, Україна

Відкрити тези доповіді »

09.03.2023 13:29

МЕДІА-СТРАТЕГІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ БРЕНДІВ: ВИДИ ТА КЕЙСИ

[1. Економічні науки]

Автор: Мамедова Дарина Романівна, студентка, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Кобченко Андрій Андрійович, старший викладач кафедри маркетингу та міжнародного менеджменту, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна

Відкрити тези доповіді »

22.03.2023 21:43

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ В СФЕРІ БАНКІНГУ

[1. Економічні науки]

Автор: Наверська Валерія Віталіївна, студент бакалавр, Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського; Обелець Tетяна Володимирівна, кандидат економічних наук, Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського

Відкрити тези доповіді »

22.03.2023 12:37

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ІНВЕСТУВАННЯ У КЛІМАТИЧНІ ПРОЄКТИ В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

[1. Економічні науки]

Автор: Олійник Ігор Вікторович, кандидат економічних наук, доцент, Херсонський державний аграрно-економічний університет

Відкрити тези доповіді »

27.03.2023 13:58

ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

[1. Економічні науки]

Автор: Олейнікова Людмила Григорівна, доктор економічних наук, професор, ДННУ «Академія фінансового управління»; Лепьохін Олександр Васильович, кандидат економічних наук, доцент, Запорізький національний університет; Курченко Микита Михайлович, Запорізький національний університет

Відкрити тези доповіді »

14.03.2023 12:21

ЕТИКА БІЗНЕСУ

[1. Економічні науки]

Автор: Пронтекер Віталія Євгенівна, викладач ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБіП України»

Відкрити тези доповіді »

23.03.2023 12:07

ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

[1. Економічні науки]

Автор: Філіпковська Лариса Олексіївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Відкрити тези доповіді »

27.03.2023 13:32

ВПЛИВ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ПРИСКОРЕННЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ПІСЛЯ ПАНДЕМІЇ І РОСІЙСЬКО- УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

[1. Економічні науки]

Автор: Череп Алла Василівна, доктор економічних наук, професор, Запорізький національний університет; Воронкова Валентина Григорівна, доктор філософських наук, професор, Запорізький національний університет; Череп Олександр Григорович, доктор економічних наук, професор, Запорізький національний університет

Відкрити тези доповіді »

27.03.2023 13:17

ДІАГНОСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАПОРУКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

[1. Економічні науки]

Автор: Щусь С.М., аспірант, Запорізький національний університет

Відкрити тези доповіді »

18.03.2023 15:49

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ

[1. Економічні науки]

Автор: Ярошенко Анна Вікторівна, студентка 2 курсу навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «Облік і оподаткування», Херсонський національний технічний університет, м. Хмельницький

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят сьомі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

25 червня 2024

До початку конференції залишилось днів 2

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Вісімдесят шості економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
28-05-2024

Вісімдесят сьомі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
25-06-2024