1. Економічні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

1. Економічні науки

14.03.2023 01:37

ГЛЕМПІНГ - НОВИЙ ФОРМАТ ЗАСОБІВ РОЗМІЩЕННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

[1. Економічні науки]

Автор: Бойко Вікторія Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Кропивницький

Відкрити тези доповіді »

14.03.2023 14:40

ЕКОЛОГІЧНА КОМПОНЕНТА КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

[1. Економічні науки]

Автор: Гнедіна Катерина Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, обліку і оподаткування, Національний університет «Чернігівська політехніка»; Нагорний Павло Володимирович, здобувач вищої освіти, Національний університет «Чернігівська політехніка»

Відкрити тези доповіді »

14.03.2023 00:46

ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІМІТІВ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ В УКРАЇНІ

[1. Економічні науки]

Автор: Даниленко Євген Сергійович, кандидат економічних наук, докторант, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Відкрити тези доповіді »

23.03.2023 15:52

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

[1. Економічні науки]

Автор: Заходим Марина Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, докторант ЗВО «Подільський державний університет»

Відкрити тези доповіді »

14.03.2023 01:02

ЕКСПОРТ ТОВАРІВ З УКРАЇНИ: ЗМІНИ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

[1. Економічні науки]

Автор: Коваленко Вікторія Вікторівна, студентка Державного торговельно-економічний університету; Шолом Анна Олександрівна, студентка Державного торговельно-економічний університету, м. Київ, Україна

Відкрити тези доповіді »

09.03.2023 13:29

МЕДІА-СТРАТЕГІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ БРЕНДІВ: ВИДИ ТА КЕЙСИ

[1. Економічні науки]

Автор: Мамедова Дарина Романівна, студентка, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Кобченко Андрій Андрійович, старший викладач кафедри маркетингу та міжнародного менеджменту, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна

Відкрити тези доповіді »

22.03.2023 21:43

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ В СФЕРІ БАНКІНГУ

[1. Економічні науки]

Автор: Наверська Валерія Віталіївна, студент бакалавр, Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського; Обелець Tетяна Володимирівна, кандидат економічних наук, Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського

Відкрити тези доповіді »

22.03.2023 12:37

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ІНВЕСТУВАННЯ У КЛІМАТИЧНІ ПРОЄКТИ В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

[1. Економічні науки]

Автор: Олійник Ігор Вікторович, кандидат економічних наук, доцент, Херсонський державний аграрно-економічний університет

Відкрити тези доповіді »

27.03.2023 13:58

ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

[1. Економічні науки]

Автор: Олейнікова Людмила Григорівна, доктор економічних наук, професор, ДННУ «Академія фінансового управління»; Лепьохін Олександр Васильович, кандидат економічних наук, доцент, Запорізький національний університет; Курченко Микита Михайлович, Запорізький національний університет

Відкрити тези доповіді »

14.03.2023 12:21

ЕТИКА БІЗНЕСУ

[1. Економічні науки]

Автор: Пронтекер Віталія Євгенівна, викладач ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБіП України»

Відкрити тези доповіді »

23.03.2023 12:07

ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

[1. Економічні науки]

Автор: Філіпковська Лариса Олексіївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Відкрити тези доповіді »

27.03.2023 13:32

ВПЛИВ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ПРИСКОРЕННЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ПІСЛЯ ПАНДЕМІЇ І РОСІЙСЬКО- УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

[1. Економічні науки]

Автор: Череп Алла Василівна, доктор економічних наук, професор, Запорізький національний університет; Воронкова Валентина Григорівна, доктор філософських наук, професор, Запорізький національний університет; Череп Олександр Григорович, доктор економічних наук, професор, Запорізький національний університет

Відкрити тези доповіді »

27.03.2023 13:17

ДІАГНОСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАПОРУКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

[1. Економічні науки]

Автор: Щусь С.М., аспірант, Запорізький національний університет

Відкрити тези доповіді »

18.03.2023 15:49

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ

[1. Економічні науки]

Автор: Ярошенко Анна Вікторівна, студентка 2 курсу навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «Облік і оподаткування», Херсонський національний технічний університет, м. Хмельницький

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

19 грудня 2023

До початку конференції залишилось днів 10

Подати заявку

Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Сімдесят дев'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-10-2023

Вісімдесяті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
23-11-2023

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
19-12-2023