Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами

01.11.2017 19:13

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ВАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК»)

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Ільченко Анастасія Сергіївна, студентка, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Лопата Дарія Вадимівна, студентка, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Худієнко Кристина Євгенівна, Студентка, Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградськог

Відкрити тези доповіді »

31.10.2017 18:20

ПIДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОCТI ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНОЇ ДIЯЛЬНОCТI ПРОМИCЛОВОГО ПIДПРИЄМCТВА В УМОВАХ КРИЗИ (НА ПРИКЛАДI ПАТ "ОДЕCКАБЕЛЬ")

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Іщук Христина Віталіївна, студентка, Одеcький нацiональний економiчний унiверcитет

Відкрити тези доповіді »

27.10.2017 18:44

ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ЗВАРЮВАННЯ»

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Богданов Євген Юрійович, студент групи УВ-61м, кафедра менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Відкрити тези доповіді »

01.11.2017 18:41

ДИНАМІЧНІ ЗМІНИ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Валігура Анастасія Тарасівна, студентка 3 курсу, Університет державної фіскальної служби України

Відкрити тези доповіді »

01.11.2017 16:24

СВІТОВИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РЕЗЕРВІВ НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ ТА ПЕРЕДУМОВИ ЇХ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Дудкін Олег Миколайович, аспірант Львівського університету бізнесу та права

Відкрити тези доповіді »

26.10.2017 23:43

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Ковальчук Надія Сергіївна, студентка 2-го курсу кафедри фінанси та кредит, Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний університет фінансів»

Відкрити тези доповіді »

02.11.2017 17:47

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ МТП «ЮЖНИЙ»)

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Мельниченко Наталія Миколаївна, студентка, Одеський національний економічний університет

Відкрити тези доповіді »

01.11.2017 18:32

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Плоднік Мар’яна Валеріївна, аспірант, Вінницький національний аграрний університет

Відкрити тези доповіді »

31.10.2017 19:26

НАПРЯМИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ В МАШИНОБУДУВАННІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Покровська Наталія Миколаївна, аспірантка, Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут» (Україна)

Відкрити тези доповіді »

20.10.2017 18:25

НАСЛІДКИ ВВЕДЕННЯ БЕЗВІЗОВОГО РЕЖИМУ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ ДЛЯ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Романова Анна Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу, PR – технологій та логістики, Чернігівський національний технологічний університет, народний депутат України

Відкрити тези доповіді »

24.10.2017 22:04

ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА П’ЯТИФАКТОРНОЮ МОДЕЛЛЮ Е. АЛЬТМАНА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Федорцова Анастасія Вікторівна, студентка, Університет митної справи та фінансів; Чичибабіна Дарина Георгіївна, студентка, Університет митної справи та фінансів

Відкрити тези доповіді »

01.11.2017 19:00

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ДИНАМІКА БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Чушак Ірина Василівна, студентка 3 курсу, Університет Державної фіскальної служби України

Відкрити тези доповіді »

01.11.2017 19:05

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Шайко Дар’я Русланівна, студентка 3 курсу, Університет Державної Фіскальної Служби України

Відкрити тези доповіді »

21.10.2017 16:06

СТАБІЛЬНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЯК КЛЮЧОВИЙ АСПЕКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Шевченко Інна Юріївна, кандидат економічних наук, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Шістдесят другі економіко-правові дискусії

Термін подання матеріалів

21 грудня 2021

До початку конференції залишилось днів 18

Подати заявку

Конференції

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

Календар


Шістдесят перші економіко-правові дискусії
24-11-2021

Шістдесят другі економіко-правові дискусії
21-12-2021