Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами

01.11.2017 19:13

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ВАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК»)

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Ільченко Анастасія Сергіївна, студентка, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Лопата Дарія Вадимівна, студентка, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Худієнко Кристина Євгенівна, Студентка, Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградськог

Відкрити тези доповіді »

31.10.2017 18:20

ПIДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОCТI ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНОЇ ДIЯЛЬНОCТI ПРОМИCЛОВОГО ПIДПРИЄМCТВА В УМОВАХ КРИЗИ (НА ПРИКЛАДI ПАТ "ОДЕCКАБЕЛЬ")

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Іщук Христина Віталіївна, студентка, Одеcький нацiональний економiчний унiверcитет

Відкрити тези доповіді »

27.10.2017 18:44

ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ЗВАРЮВАННЯ»

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Богданов Євген Юрійович, студент групи УВ-61м, кафедра менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Відкрити тези доповіді »

01.11.2017 18:41

ДИНАМІЧНІ ЗМІНИ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Валігура Анастасія Тарасівна, студентка 3 курсу, Університет державної фіскальної служби України

Відкрити тези доповіді »

01.11.2017 16:24

СВІТОВИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РЕЗЕРВІВ НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ ТА ПЕРЕДУМОВИ ЇХ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Дудкін Олег Миколайович, аспірант Львівського університету бізнесу та права

Відкрити тези доповіді »

26.10.2017 23:43

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Ковальчук Надія Сергіївна, студентка 2-го курсу кафедри фінанси та кредит, Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний університет фінансів»

Відкрити тези доповіді »

02.11.2017 17:47

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ МТП «ЮЖНИЙ»)

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Мельниченко Наталія Миколаївна, студентка, Одеський національний економічний університет

Відкрити тези доповіді »

01.11.2017 18:32

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Плоднік Мар’яна Валеріївна, аспірант, Вінницький національний аграрний університет

Відкрити тези доповіді »

31.10.2017 19:26

НАПРЯМИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ В МАШИНОБУДУВАННІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Покровська Наталія Миколаївна, аспірантка, Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут» (Україна)

Відкрити тези доповіді »

20.10.2017 18:25

НАСЛІДКИ ВВЕДЕННЯ БЕЗВІЗОВОГО РЕЖИМУ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ ДЛЯ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Романова Анна Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу, PR – технологій та логістики, Чернігівський національний технологічний університет, народний депутат України

Відкрити тези доповіді »

24.10.2017 22:04

ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА П’ЯТИФАКТОРНОЮ МОДЕЛЛЮ Е. АЛЬТМАНА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Федорцова Анастасія Вікторівна, студентка, Університет митної справи та фінансів; Чичибабіна Дарина Георгіївна, студентка, Університет митної справи та фінансів

Відкрити тези доповіді »

01.11.2017 19:00

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ДИНАМІКА БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Чушак Ірина Василівна, студентка 3 курсу, Університет Державної фіскальної служби України

Відкрити тези доповіді »

01.11.2017 19:05

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Шайко Дар’я Русланівна, студентка 3 курсу, Університет Державної Фіскальної Служби України

Відкрити тези доповіді »

21.10.2017 16:06

СТАБІЛЬНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЯК КЛЮЧОВИЙ АСПЕКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Шевченко Інна Юріївна, кандидат економічних наук, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят шості економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

28 травня 2024

До початку конференції залишилось днів 0

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Вісімдесят треті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-02-2024

Вісімдесят четверті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
26-03-2024

Вісімдесят п'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
25-04-2024

Вісімдесят шості економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
28-05-2024