Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення

31.05.2017 10:00

ДО ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Ваврищук Юлія Олександрівна, студентка 5-го курсу факультету Цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська юридична академія»

Відкрити тези доповіді »

26.05.2017 15:17

НАДЛЕЖАЩАЯ СУДЕБНАЯ ПРОЦЕДУРА КАК КРИТЕРИЙ ПРАВОСУДНОСТИ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Джавадов Хікмет Аловсат огли, кандидат юридических наук, научный сотрудник, докторант Института государства и права им. В.М.Корецкого НАН Украины

Відкрити тези доповіді »

30.05.2017 01:13

ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ В УКРАЇНІ: РОЗГЛЯД СПОРУ В СУДІ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Довжук Ігор Володимирович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри документознавства Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Відкрити тези доповіді »

31.05.2017 23:41

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС, ЯК ПРАВОВА ЦІННІСТЬ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Жилюк Владислав Романович, студент 2 курсу 12 групи Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Відкрити тези доповіді »

23.05.2017 13:45

ПРОЩЕННЯ БОРГУ ЛЕГАТАРІЯ, ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРЕДМЕТУ ЛЕГАТУ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Ковальчук Ярослав Вадимович, юрисконсульт 1-ої категорії Служби приміських пасажирських перевезень регіональної філії «Південно-Західна залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»; блогер сайтів «Liga.net» та «Korrespondent.net»

Відкрити тези доповіді »

31.05.2017 10:27

ЕКОНОМІЧНИЙ ПІДХІД ДО ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ІДЕНТИЧНОСТІ СТОРІН У ЦІЛЯХ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ RES JUDICATA У СПОРАХ МІЖ ДЕРЖАВОЮ ТА ІНОЗЕМНИМ ІНВЕСТОРОМ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Кривецька Олеся Володимирівна, аспірант кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Відкрити тези доповіді »

01.06.2017 13:50

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Панченко Галина Володимирівна, аспірант Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

30.05.2017 01:01

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОНЯТТЯ «АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ»

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Прудська Анна Сергіївна, студентка, економіко-правовий факультет, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Відкрити тези доповіді »

30.05.2017 13:35

ДОГОВІР РЕВАРДИНГУ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Федорова Анна Вадимівна, студентка 3 курсу 14 групи ІПКОЮ, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

19 грудня 2023

До початку конференції залишилось днів 12

Подати заявку

Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Сімдесят дев'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-10-2023

Вісімдесяті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
23-11-2023

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
19-12-2023