Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

Секція 6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит

01.11.2018 15:35

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

[Секція 6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит]

Автор: Горєлов Єгор Валерійович, студент, Університет митної справи та фінансів

Відкрити тези доповіді »

30.10.2018 15:32

«ЗЕЛЕНІ» ОБЛІГАЦІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

[Секція 6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит]

Автор: Дацишена Катерина Володимирівна, студентка, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відкрити тези доповіді »

25.10.2018 14:48

ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит]

Автор: Зайчук Зоя Володимирівна, бакалавр, Вінницький національний аграрний університет

Відкрити тези доповіді »

30.10.2018 13:08

НЕДОЛІКИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

[Секція 6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит]

Автор: Ковнір Дар'я Олександрівна, студентка економічного факультету Придніпровської державної академії будівництва та архітектури; Окуневич Ірина Леонідівна, старший викладач кафедри фінансів і маркетингу Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

Відкрити тези доповіді »

30.10.2018 13:57

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ЗАВДАНЬ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У СТРАХОВІЙ КОМПАНІЇ

[Секція 6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит]

Автор: Марценюк-Розарьонова Олена Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет; Музиченко Катерина Вікторівна, магістр, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет

Відкрити тези доповіді »

30.10.2018 10:59

РОЛЬ МОНЕТАРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ НБУ ДЛЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

[Секція 6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит]

Автор: Олійник Олена Миколаївна, студентка, факультету фінансів та банківської справи, Київський національний торговельно-економічний університет

Відкрити тези доповіді »

30.10.2018 15:06

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВ

[Секція 6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит]

Автор: Орищишина Оксана Юріївна, магістрант, Вінницький національний аграрний університет,

Відкрити тези доповіді »

01.11.2018 15:30

ФОРМУВАННЯ НОВІТНІХ ІНСТИТУЦІЙ ФІНАНСОВОГО ВИРІВНЮВАННЯ В УКРАЇНІ

[Секція 6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит]

Автор: Пйонтко Наталія Богданівна, аспірант Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління»

Відкрити тези доповіді »

25.10.2018 14:35

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит]

Автор: Польова Олена Леонідівна доцент, кандидат економічних наук, Вінницький національний аграрний університет; Зайчук Зоя Володимирівна, бакалавр, Вінницький національний аграрний університет

Відкрити тези доповіді »

01.11.2018 13:05

ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА ВІТЧИЗНЯНИЙ БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР

[Секція 6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит]

Автор: Польова Олена Леонідівна, доктор економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет; Склярук Ольга Анатоліївна, магістрант кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет

Відкрити тези доповіді »

01.11.2018 13:10

ПРОБЛЕМИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

[Секція 6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит]

Автор: Польова Олена Леонідівна, доктор економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет; Щур Владислав Олегович, магістрант кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет

Відкрити тези доповіді »

01.11.2018 13:06

ПРИСУТНІСТЬ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ

[Секція 6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит]

Автор: Польова Олена Леонідівна, доктор економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет; Склярук Ольга Анатоліївна, магістрант кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет

Відкрити тези доповіді »

01.11.2018 13:12

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

[Секція 6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит]

Автор: Польова Олена Леонідівна, доктор економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет; Щур Владислав Олегович, магістрант кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет

Відкрити тези доповіді »

30.10.2018 14:51

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

[Секція 6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит]

Автор: Потапенко Марія Олександрівна, магістрант, Вінницький національний аграрний університет

Відкрити тези доповіді »

31.10.2018 13:12

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

[Секція 6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит]

Автор: Руда Оксана Леонтіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет; Турчик Марина Миколаївна, магістр, кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницького національного аграрного університету

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Шістдесят другі економіко-правові дискусії

Термін подання матеріалів

21 грудня 2021

До початку конференції залишилось днів 19

Подати заявку

Конференції

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

Календар


Шістдесят перші економіко-правові дискусії
24-11-2021

Шістдесят другі економіко-правові дискусії
21-12-2021