Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами

01.06.2017 16:14

ТЕНДЕНЦЇЇ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Гісем Андрій Володимирович, студент ОС «Бакалавр», Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ; Чухліб Алла Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики та економічного аналізу, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

19.05.2017 11:45

СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Гачик Карина Іванівна, студентка 4-го курсу, Фінансово-економічний факультет, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

Відкрити тези доповіді »

19.05.2017 10:50

ОРГАНІЗАЦІЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСУ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Дмитрівська Вікторія Ярославівна, студентка, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету; Бондарчук Людмила Володимірівна, кандидат економічних наук, доцент, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Відкрити тези доповіді »

01.06.2017 16:30

ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Камєнєва Т.С., студентка, Херсонський національний технічний університет; Горб В.А., студентка, Херсонський національний технічний університет; Сита Є.М., старший викладач кафедри економіки і підприємництва, Херсонський національний технічний університет

Відкрити тези доповіді »

27.05.2017 11:59

КЛЮЧОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОМАНДИ СТАРТАП-ПРОЕКТУ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Копішинська Катерина Олександрівна, кандидат економічних наук, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Відкрити тези доповіді »

31.05.2017 23:36

РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Кунчев Максим Сергійович, студент, Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»

Відкрити тези доповіді »

15.05.2017 16:07

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Міщенко Дмитро Анатолійович, професор, Університет митної справи та фінансів; Олішкевич Ксенія Вікторівна, студент 5 курсу, Університет митної справи та фінансів; Олексієвець Олександр Олександрович, студент 5 курсу, Університет митної справи та фінансів

Відкрити тези доповіді »

30.05.2017 00:39

РОЛЬ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Матвієнко Олександр Геннадійович, студент,Чернігівський національний технологічний університет

Відкрити тези доповіді »

31.05.2017 17:49

ПОНЯТТЯ І СУБ’ЄКТИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Півторацька Любов Миколаївна, студентка, Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

Відкрити тези доповіді »

14.05.2017 11:25

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Павлюк Марія Володимирівна, студентка 3-го курсу Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

Відкрити тези доповіді »

27.05.2017 14:44

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІТ-ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Пермінова С.О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ; Гогот М. М., студентка факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ, Україна

Відкрити тези доповіді »

23.05.2017 10:53

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ Ф’ЮЧЕРСНИМИ УГОДАМИ В УКРАЇНІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Познякова Олена Ігорівна, Національний університет «Львівська політехніка»; Вільгард Мар’яна Романівна, Національний університет «Львівська політехніка»

Відкрити тези доповіді »

27.05.2017 15:12

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЗАПОРУКА ЙОГО УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Соборайчук Тетяна Юріївна, студентка, Національний авіаційний університет, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

19 грудня 2023

До початку конференції залишилось днів 10

Подати заявку

Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Сімдесят дев'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-10-2023

Вісімдесяті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
23-11-2023

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
19-12-2023