Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами

01.06.2017 16:14

ТЕНДЕНЦЇЇ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Гісем Андрій Володимирович, студент ОС «Бакалавр», Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ; Чухліб Алла Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики та економічного аналізу, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

19.05.2017 11:45

СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Гачик Карина Іванівна, студентка 4-го курсу, Фінансово-економічний факультет, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

Відкрити тези доповіді »

19.05.2017 10:50

ОРГАНІЗАЦІЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСУ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Дмитрівська Вікторія Ярославівна, студентка, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету; Бондарчук Людмила Володимірівна, кандидат економічних наук, доцент, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Відкрити тези доповіді »

01.06.2017 16:30

ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Камєнєва Т.С., студентка, Херсонський національний технічний університет; Горб В.А., студентка, Херсонський національний технічний університет; Сита Є.М., старший викладач кафедри економіки і підприємництва, Херсонський національний технічний університет

Відкрити тези доповіді »

27.05.2017 11:59

КЛЮЧОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОМАНДИ СТАРТАП-ПРОЕКТУ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Копішинська Катерина Олександрівна, кандидат економічних наук, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Відкрити тези доповіді »

31.05.2017 23:36

РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Кунчев Максим Сергійович, студент, Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»

Відкрити тези доповіді »

15.05.2017 16:07

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Міщенко Дмитро Анатолійович, професор, Університет митної справи та фінансів; Олішкевич Ксенія Вікторівна, студент 5 курсу, Університет митної справи та фінансів; Олексієвець Олександр Олександрович, студент 5 курсу, Університет митної справи та фінансів

Відкрити тези доповіді »

30.05.2017 00:39

РОЛЬ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Матвієнко Олександр Геннадійович, студент,Чернігівський національний технологічний університет

Відкрити тези доповіді »

31.05.2017 17:49

ПОНЯТТЯ І СУБ’ЄКТИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Півторацька Любов Миколаївна, студентка, Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

Відкрити тези доповіді »

14.05.2017 11:25

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Павлюк Марія Володимирівна, студентка 3-го курсу Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

Відкрити тези доповіді »

27.05.2017 14:44

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІТ-ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Пермінова С.О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ; Гогот М. М., студентка факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ, Україна

Відкрити тези доповіді »

23.05.2017 10:53

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ Ф’ЮЧЕРСНИМИ УГОДАМИ В УКРАЇНІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Познякова Олена Ігорівна, Національний університет «Львівська політехніка»; Вільгард Мар’яна Романівна, Національний університет «Львівська політехніка»

Відкрити тези доповіді »

27.05.2017 15:12

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЗАПОРУКА ЙОГО УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Соборайчук Тетяна Юріївна, студентка, Національний авіаційний університет, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят восьмі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

23 липня 2024

До початку конференції залишилось днів 2

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Вісімдесят шості економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
28-05-2024

Вісімдесят сьомі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
25-06-2024

Вісімдесят восьмі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
23-07-2024