5. Історичні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

5. Історичні науки

30.10.2022 15:19

ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ США У РАКУРСІ «СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ НОВОГО СТОЛІТТЯ»

[5. Історичні науки]

Автор: Беззубенко Аліна Володимирівна, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди; Цимбалістенко Лариса Костянтинівна, здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Відкрити тези доповіді »

30.10.2022 15:25

СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ СЕЛЯНСТВА В ПЕРІОД ВІДБУДОВИ ПІСЛЯВОЄНОГО УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА

[5. Історичні науки]

Автор: Голубович Олександр Ігорович, магістрант, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Відкрити тези доповіді »

27.10.2022 14:01

РОЗВИТОК ПОЛЬСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.

[5. Історичні науки]

Автор: Патлачук Василь Никифорович, доктор юридичних наук, професор кафедри теоретико-правових дисциплін, ННІ права Державного податкового університету

Відкрити тези доповіді »

18.10.2022 17:40

ЛЬВІВСЬКА КОНЦЕПЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ КІНЦЯ 1980-Х РОКІВ

[5. Історичні науки]

Автор: Потапенко Руслана Михайлівна, PhD, доцент кафедри історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін, Університет Григорія Сковороди в Переяславі; Адобаш Віктор Вікторович, аспірант кафедри історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Відкрити тези доповіді »

24.10.2022 12:24

ЗМІНА ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОЇ ТА ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ТУРЕЧЧИНИ: ВІД КЕМАЛІЗМУ ДО НЕООСМАНІЗМУ

[5. Історичні науки]

Автор: Снігир Лариса Петрівна, кандидат економічних наук, викладач історії, Ірпінський академічний ліцей Національного університету біоресурсів і природокористування України

Відкрити тези доповіді »

30.10.2022 14:59

ПРАВОСЛАВНІ МОНАСТИРІ ЯК ДУХОВНІ НАТХНЕННИКИ ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ

[5. Історичні науки]

Автор: Чистякова Катерина Віталіївна, студентка 1-го курсу магістратури, Черкаського національного унівеситету імені Б. Хмельницького; Постоєнко Віталіна Сергіївна, студентка 1-го курсу магістратури, Черкаського національного унівеситету імені Б. Хмельницького

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят сьомі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

25 червня 2024

До початку конференції залишилось днів 2

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Вісімдесят шості економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
28-05-2024

Вісімдесят сьомі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
25-06-2024