5. Історичні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

5. Історичні науки

30.10.2022 15:19

ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ США У РАКУРСІ «СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ НОВОГО СТОЛІТТЯ»

[5. Історичні науки]

Автор: Беззубенко Аліна Володимирівна, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди; Цимбалістенко Лариса Костянтинівна, здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Відкрити тези доповіді »

30.10.2022 15:25

СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ СЕЛЯНСТВА В ПЕРІОД ВІДБУДОВИ ПІСЛЯВОЄНОГО УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА

[5. Історичні науки]

Автор: Голубович Олександр Ігорович, магістрант, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Відкрити тези доповіді »

27.10.2022 14:01

РОЗВИТОК ПОЛЬСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.

[5. Історичні науки]

Автор: Патлачук Василь Никифорович, доктор юридичних наук, професор кафедри теоретико-правових дисциплін, ННІ права Державного податкового університету

Відкрити тези доповіді »

18.10.2022 17:40

ЛЬВІВСЬКА КОНЦЕПЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ КІНЦЯ 1980-Х РОКІВ

[5. Історичні науки]

Автор: Потапенко Руслана Михайлівна, PhD, доцент кафедри історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін, Університет Григорія Сковороди в Переяславі; Адобаш Віктор Вікторович, аспірант кафедри історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Відкрити тези доповіді »

24.10.2022 12:24

ЗМІНА ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОЇ ТА ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ТУРЕЧЧИНИ: ВІД КЕМАЛІЗМУ ДО НЕООСМАНІЗМУ

[5. Історичні науки]

Автор: Снігир Лариса Петрівна, кандидат економічних наук, викладач історії, Ірпінський академічний ліцей Національного університету біоресурсів і природокористування України

Відкрити тези доповіді »

30.10.2022 14:59

ПРАВОСЛАВНІ МОНАСТИРІ ЯК ДУХОВНІ НАТХНЕННИКИ ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ

[5. Історичні науки]

Автор: Чистякова Катерина Віталіївна, студентка 1-го курсу магістратури, Черкаського національного унівеситету імені Б. Хмельницького; Постоєнко Віталіна Сергіївна, студентка 1-го курсу магістратури, Черкаського національного унівеситету імені Б. Хмельницького

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

19 грудня 2023

До початку конференції залишилось днів 12

Подати заявку

Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Сімдесят дев'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-10-2023

Вісімдесяті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
23-11-2023

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
19-12-2023