1. Економічні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

1. Економічні науки

20.11.2023 17:25

ПРОЦЕС БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

[1. Економічні науки]

Автор: Гармідер Лариса Дмитрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»; Куцинський Андрій Вадимович, аспірант кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»; Куцинська Марія Володимирівна, кандидат економічних наук, фінансист, ТОВ ВКФ «Велта»

Відкрити тези доповіді »

23.11.2023 16:50

ПРОБЛЕМАТИКА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НАФТОГАЗОВИДОБУВНИМИ КОМПАНІЯМИ В УМОВАХ ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ

[1. Економічні науки]

Автор: Додух Вадим Миколайович, аспірант кафедри менеджменту та поведінкової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса

Відкрити тези доповіді »

09.11.2023 13:58

ПРИЧИНИ ТА ДИНАМІКА ТОРГІВЕЛЬНОЇ ВІЙНИ МІЖ КИТАЄМ ТА США

[1. Економічні науки]

Автор: Лук’яненко Ірина Олександрівна, магістрант, Державний торговельно-економічний університет

Відкрити тези доповіді »

23.11.2023 23:27

ДОСВІД СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ США У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ

[1. Економічні науки]

Автор: Мазурок Олена Русланівна, здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня, Державний податковий університет

Відкрити тези доповіді »

14.11.2023 13:16

БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ: ПРИЧИНИ І СПОСОБИ ПОДОЛАННЯ В ВОЄННИЙ ЧАС

[1. Економічні науки]

Автор: Нечаюк Ірина Борисівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Київський кооперативний інститут бізнесу і права

Відкрити тези доповіді »

14.11.2023 13:35

МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

[1. Економічні науки]

Автор: Пронтекер Віталія Євгенівна, викладач, ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБіП України»

Відкрити тези доповіді »

24.11.2023 19:51

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

[1. Економічні науки]

Автор: Скорук Олена Володимирівна, кандидат економічних наук, Волинський національний університет імені Лесі Українки

Відкрити тези доповіді »

24.11.2023 10:34

ОРГАНІЗАЦІЯ АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ КОМПЛЕКСОМ РЕГІОНУ

[1. Економічні науки]

Автор: Тесленок Ірина Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту НУ «Запорізька політехніка»; Кривоног Валерія Евгенівна, магістр гр. ФЕУ-512м НУ «Запорізька політехніка»

Відкрити тези доповіді »

20.11.2023 14:49

ГОТЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ КАМ’ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

[1. Економічні науки]

Автор: Хоптяр Андрій Юрійович, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Ткач Діана Михайлівна, студентка ІІ курсу природничо-економічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Ковальчук Юрій Юрійович, студент ІІ курсу природничо-економічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Відкрити тези доповіді »

24.11.2023 19:15

ПРОЦЕСИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ШЛЮБНИХ СТОСУНКІВ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

[1. Економічні науки]

Автор: Швець Катерина Віталіївна, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Відкрити тези доповіді »

24.11.2023 19:30

ВПЛИВ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

[1. Економічні науки]

Автор: Шпак Яна Олександрівна, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, Державний податковий університет

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят шості економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

28 травня 2024

До початку конференції залишилось днів 10

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Вісімдесят треті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-02-2024

Вісімдесят четверті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
26-03-2024

Вісімдесят п'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
25-04-2024

Вісімдесят шості економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
28-05-2024