4. Педагогічні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

4. Педагогічні науки

24.11.2023 19:42

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ SOFT-SKILLS У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛІЗАЦІЇ

[4. Педагогічні науки]

Автор: Драбинюк Сніжана Юріївна, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

Відкрити тези доповіді »

24.11.2023 20:05

ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ ДО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

[4. Педагогічні науки]

Автор: Негрій Ірина Іванівна, викладач-стажист кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Відкрити тези доповіді »

24.11.2023 10:21

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОЦЕСУ ВЗАЄМОДІЇ В ОВОЛОДІННІ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

[4. Педагогічні науки]

Автор: Савченко Анатолій Петрович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мовної підготовки та соціальних комунікацій Державного податкового університету, м. Ірпінь

Відкрити тези доповіді »

09.11.2023 14:29

ВИЗНАЧЕННЯ ІДІОСТИЛЮ ПИСЬМЕННИКА ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

[4. Педагогічні науки]

Автор: Стиркіна Юлія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкового навчання Полтавського національного університету імені В.Г. Короленка

Відкрити тези доповіді »

23.11.2023 14:52

РОЛЬ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ ПРОЗОРОГО КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА. ТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ

[4. Педагогічні науки]

Автор: Федотова Олена Михайлівна, старший викладач кафедри іноземних мов, Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут»; Томаз Ірина Анатоліївна, старший викладач кафедри іноземних мов, Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут»

Відкрити тези доповіді »

17.11.2023 17:34

НЕПЕРЕРВНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА: РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ

[4. Педагогічні науки]

Автор: Чертов Владислав Ігорович, викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО « Університет менеджменту освіти»

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

19 грудня 2023

До початку конференції залишилось днів 18

Подати заявку

Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Сімдесят дев'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-10-2023

Вісімдесяті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
23-11-2023

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
19-12-2023