2. Юридичні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

2. Юридичні науки

18.03.2023 16:04

ПОКАЗАННЯ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ПОТЕРПІЛОГО У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ: ЗНАЧЕННЯ МОРАЛЬНИХ ЗАСАД ПІД ЧАС ЇХ ОТРИМАННЯ

[2. Юридичні науки]

Автор: Віксич Софія Дмитрівна, здобувач кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

04.03.2023 14:04

ПOРІВНЯЛЬНO-ПРAВOВA ХAРAКТЕРИСТИКA ЖІНОК - ВІЙСЬКОВОСЖЛУЖБОВЦІВ ПЕРІОДУ УНР 1917-1921 РР. ТA СУЧАСНОСТІ

[2. Юридичні науки]

Автор: Вікторська Ярославна Володимирівна, аспірантка кафедри теорії та історії держави і права, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Відкрити тези доповіді »

27.03.2023 12:46

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЦИФРОВОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

[2. Юридичні науки]

Автор: Вакарєва Карина Олександрівна, аспірантка 3 року навчання, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України

Відкрити тези доповіді »

06.03.2023 10:50

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕМОЦІЙНОГО Й ЕТИЧНОГО НАВЧАННЯ В РОБОТІ З НЕПОВНОЛІТНІМИ ЗАСУДЖЕНИМИ

[2. Юридичні науки]

Автор: Ворожбіт-Горбатюк Вікторія Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого права Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса, Україна

Відкрити тези доповіді »

23.03.2023 12:50

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДОБРОВОЛЬЦЯ ТА НАЙМАНЦЯ ПІД ЧАС ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

[2. Юридичні науки]

Автор: Колотуха Іван Олексійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права, Ужгородського національного університету, м. Ужгород

Відкрити тези доповіді »

22.03.2023 15:18

ПЕРЕШКОДЖАННЯ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ

[2. Юридичні науки]

Автор: Павлова Олександра Сергіївна, аспірантка кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія»

Відкрити тези доповіді »

23.03.2023 13:17

СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

[2. Юридичні науки]

Автор: Пахомі Сергій Костянтинович, здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії з міжнародного права, Міжнародний гуманітарний університет

Відкрити тези доповіді »

22.03.2023 11:59

ПРАВОВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ ОСІБ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ ОДНІЄЮ СІМ’ЄЮ

[2. Юридичні науки]

Автор: Румпа Яна Сергіївна, аспірантка кафедри цивільного та трудового права, ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»

Відкрити тези доповіді »

18.03.2023 18:33

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПОРУШЕНИХ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

[2. Юридичні науки]

Автор: Чебишев Максим Романович, аспірант кафедри правосуддя та філософії юридичного факультету Сумського національного аграрного університету

Відкрити тези доповіді »

18.03.2023 18:19

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

[2. Юридичні науки]

Автор: Шерстюк Ганна Миколаївна, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права факультету соціології і права НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського", член-кореспондент Академії адміністративно-правових наук України, керуюча адвокатським бюро «Ганни Шерстюк», адвокат

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

19 грудня 2023

До початку конференції залишилось днів 12

Подати заявку

Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Сімдесят дев'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-10-2023

Вісімдесяті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
23-11-2023

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
19-12-2023