2. Юридичні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

2. Юридичні науки

18.03.2023 16:04

ПОКАЗАННЯ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ПОТЕРПІЛОГО У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ: ЗНАЧЕННЯ МОРАЛЬНИХ ЗАСАД ПІД ЧАС ЇХ ОТРИМАННЯ

[2. Юридичні науки]

Автор: Віксич Софія Дмитрівна, здобувач кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

04.03.2023 14:04

ПOРІВНЯЛЬНO-ПРAВOВA ХAРAКТЕРИСТИКA ЖІНОК - ВІЙСЬКОВОСЖЛУЖБОВЦІВ ПЕРІОДУ УНР 1917-1921 РР. ТA СУЧАСНОСТІ

[2. Юридичні науки]

Автор: Вікторська Ярославна Володимирівна, аспірантка кафедри теорії та історії держави і права, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Відкрити тези доповіді »

27.03.2023 12:46

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЦИФРОВОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

[2. Юридичні науки]

Автор: Вакарєва Карина Олександрівна, аспірантка 3 року навчання, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України

Відкрити тези доповіді »

06.03.2023 10:50

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕМОЦІЙНОГО Й ЕТИЧНОГО НАВЧАННЯ В РОБОТІ З НЕПОВНОЛІТНІМИ ЗАСУДЖЕНИМИ

[2. Юридичні науки]

Автор: Ворожбіт-Горбатюк Вікторія Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого права Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса, Україна

Відкрити тези доповіді »

23.03.2023 12:50

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДОБРОВОЛЬЦЯ ТА НАЙМАНЦЯ ПІД ЧАС ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

[2. Юридичні науки]

Автор: Колотуха Іван Олексійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права, Ужгородського національного університету, м. Ужгород

Відкрити тези доповіді »

22.03.2023 15:18

ПЕРЕШКОДЖАННЯ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ

[2. Юридичні науки]

Автор: Павлова Олександра Сергіївна, аспірантка кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія»

Відкрити тези доповіді »

23.03.2023 13:17

СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

[2. Юридичні науки]

Автор: Пахомі Сергій Костянтинович, здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії з міжнародного права, Міжнародний гуманітарний університет

Відкрити тези доповіді »

22.03.2023 11:59

ПРАВОВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ ОСІБ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ ОДНІЄЮ СІМ’ЄЮ

[2. Юридичні науки]

Автор: Румпа Яна Сергіївна, аспірантка кафедри цивільного та трудового права, ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»

Відкрити тези доповіді »

18.03.2023 18:33

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПОРУШЕНИХ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

[2. Юридичні науки]

Автор: Чебишев Максим Романович, аспірант кафедри правосуддя та філософії юридичного факультету Сумського національного аграрного університету

Відкрити тези доповіді »

18.03.2023 18:19

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

[2. Юридичні науки]

Автор: Шерстюк Ганна Миколаївна, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права факультету соціології і права НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського", член-кореспондент Академії адміністративно-правових наук України, керуюча адвокатським бюро «Ганни Шерстюк», адвокат

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят шості економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

28 травня 2024

До початку конференції залишилось днів 0

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Вісімдесят треті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-02-2024

Вісімдесят четверті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
26-03-2024

Вісімдесят п'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
25-04-2024

Вісімдесят шості економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
28-05-2024