2. Юридичні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

2. Юридичні науки

18.07.2023 17:55

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРАВА НА ЗАБУТТЯ ЯК ОДНОГО ІЗ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

[2. Юридичні науки]

Автор: Іваніцький Павло Сергійович, аспірант кафедри теорії права та прав людини, юридичного факультету, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Відкрити тези доповіді »

08.07.2023 14:43

ПЕРЕВІРКА ДОБРОЧЕСНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ: ДОСВІД АВСТРАЛІЇ

[2. Юридичні науки]

Автор: Азаренко Тетяна Ігорівна, аспірантка Науково-дослідного інституту публічного права

Відкрити тези доповіді »

03.07.2023 20:02

РЕФОРМУВАННЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

[2. Юридичні науки]

Автор: Баламуш Марʼяна Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Кафедра адміністративного та господарського права, м.Одеса, Україна

Відкрити тези доповіді »

14.07.2023 23:36

КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВІ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ В НАУЦІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ

[2. Юридичні науки]

Автор: Бортняк Катерина Василівна, доцент кафедри публічного та приватного права Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного інституту імені В. І. Вернадського

Відкрити тези доповіді »

15.07.2023 13:55

ДО ПИТАННЯ ПРО НАЛЕЖНЕ ПОВОДЖЕННЯ З УКРАЇНСЬКИМИ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИМИ

[2. Юридичні науки]

Автор: Гальцова Олена Володимирівна, кандидат юридичних наук, викладачка кафедри права Національної безпеки та правової роботи Військово-юридичного інституту, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Відкрити тези доповіді »

17.07.2023 23:54

ВАЖЛИВІСТЬ ВІДСТРОЧКИ ВІД ПРИЗОВУ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

[2. Юридичні науки]

Автор: Голуб Вікторія Анатоліївна, аспірантка Харківського національного університету внутрішніх справ, суддя Донецького окружного адміністративного суду

Відкрити тези доповіді »

15.07.2023 01:11

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТВОРЧИХ ВІДПУСТОК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

[2. Юридичні науки]

Автор: Лиманський Павло Павлович, аспірант 2-го року навчання Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Відкрити тези доповіді »

04.07.2023 11:43

ПРАВОВА ТА ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА: СПІВВІДНОШЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

[2. Юридичні науки]

Автор: Усенко Юлія Олександрівна, здобувачка вищої освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Відкрити тези доповіді »

20.07.2023 12:22

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА У ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081 ПРАВО

[2. Юридичні науки]

Автор: Шевчук Лариса Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Волинського національного університету імені Лесі Українки

Відкрити тези доповіді »

20.07.2023 12:04

ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИННИХ ОБ’ЄДНАНЬ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УГОРЩИНИ

[2. Юридичні науки]

Автор: Шульженко Надія Володимирівна, кандидатка юридичних наук, доцентка, старша наукова дослідниця відділу дослідження проблем кримінального права Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України; асистентка кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят п'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

25 квітня 2024

До початку конференції залишилось днів 12

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Вісімдесят треті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-02-2024

Вісімдесят четверті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
26-03-2024

Вісімдесят п'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
25-04-2024