2. Юридичні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

2. Юридичні науки

18.07.2023 17:55

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРАВА НА ЗАБУТТЯ ЯК ОДНОГО ІЗ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

[2. Юридичні науки]

Автор: Іваніцький Павло Сергійович, аспірант кафедри теорії права та прав людини, юридичного факультету, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Відкрити тези доповіді »

08.07.2023 14:43

ПЕРЕВІРКА ДОБРОЧЕСНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ: ДОСВІД АВСТРАЛІЇ

[2. Юридичні науки]

Автор: Азаренко Тетяна Ігорівна, аспірантка Науково-дослідного інституту публічного права

Відкрити тези доповіді »

03.07.2023 20:02

РЕФОРМУВАННЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

[2. Юридичні науки]

Автор: Баламуш Марʼяна Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Кафедра адміністративного та господарського права, м.Одеса, Україна

Відкрити тези доповіді »

14.07.2023 23:36

КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВІ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ В НАУЦІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ

[2. Юридичні науки]

Автор: Бортняк Катерина Василівна, доцент кафедри публічного та приватного права Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного інституту імені В. І. Вернадського

Відкрити тези доповіді »

15.07.2023 13:55

ДО ПИТАННЯ ПРО НАЛЕЖНЕ ПОВОДЖЕННЯ З УКРАЇНСЬКИМИ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИМИ

[2. Юридичні науки]

Автор: Гальцова Олена Володимирівна, кандидат юридичних наук, викладачка кафедри права Національної безпеки та правової роботи Військово-юридичного інституту, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Відкрити тези доповіді »

17.07.2023 23:54

ВАЖЛИВІСТЬ ВІДСТРОЧКИ ВІД ПРИЗОВУ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

[2. Юридичні науки]

Автор: Голуб Вікторія Анатоліївна, аспірантка Харківського національного університету внутрішніх справ, суддя Донецького окружного адміністративного суду

Відкрити тези доповіді »

15.07.2023 01:11

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТВОРЧИХ ВІДПУСТОК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

[2. Юридичні науки]

Автор: Лиманський Павло Павлович, аспірант 2-го року навчання Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Відкрити тези доповіді »

04.07.2023 11:43

ПРАВОВА ТА ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА: СПІВВІДНОШЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

[2. Юридичні науки]

Автор: Усенко Юлія Олександрівна, здобувачка вищої освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Відкрити тези доповіді »

20.07.2023 12:22

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА У ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081 ПРАВО

[2. Юридичні науки]

Автор: Шевчук Лариса Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Волинського національного університету імені Лесі Українки

Відкрити тези доповіді »

20.07.2023 12:04

ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИННИХ ОБ’ЄДНАНЬ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УГОРЩИНИ

[2. Юридичні науки]

Автор: Шульженко Надія Володимирівна, кандидатка юридичних наук, доцентка, старша наукова дослідниця відділу дослідження проблем кримінального права Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України; асистентка кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

19 грудня 2023

До початку конференції залишилось днів 9

Подати заявку

Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Сімдесят дев'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-10-2023

Вісімдесяті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
23-11-2023

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
19-12-2023