Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

Секція 6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит

30.05.2019 15:47

ПОДАТКИ ЯК СПОЛУЧНА ЛАНКА ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

[Секція 6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит]

Автор: Грищук Надія Вікторівна, асистент, Вінницький національний аграрний університет; Рябоконь Анастасія, студентка, Вінницький національний аграрний університет

Відкрити тези доповіді »

23.05.2019 12:41

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИМИ БАНКАМИ

[Секція 6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит]

Автор: Климчук Наталія Яківна, старший викладач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу, Університет державної фіскальної служби України; Кузьмич Софія Миколаївна, студент, Навчально-науковий інститут обліку, аналізу та аудиту, Університет державної фіскальної служби України; Белінська Марина Сергіївна, студент, Навчально-науковий інститут обліку, аналізу та аудиту, Університет державної фіскальної служби України

Відкрити тези доповіді »

15.05.2019 15:46

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

[Секція 6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит]

Автор: Паньків Юлія Ігорівна, студентка факультету фінансів, Тернопільський національний економічний університет; Яцканич Ангеліна Віталіївна, студентка факультету фінансів, Тернопільський національний економічний університет; Гупаловська Мирослава Богданівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет

Відкрити тези доповіді »

23.05.2019 11:52

КРИПТОІНВЕСТУВАННЯ: МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТА ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ

[Секція 6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит]

Автор: Пронь Юлія Анатоліївна, Університет державної фіскальної служби України

Відкрити тези доповіді »

28.05.2019 09:52

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ОЦІНКУ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ-КОНТРАГЕНТУ

[Секція 6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит]

Автор: Селіванова Катерина Валеріївна, Університет державної фіскальної служби України; Буката Яна Вікторівна, Університет державної фіскальної служби України

Відкрити тези доповіді »

28.05.2019 22:39

КРЕДИТНИЙ ПОРТФЕЛЬ ЯК СКЛАДОВА АКТИВІВ БАНКУ

[Секція 6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит]

Автор: Табенська Юлія Володимирівна, кандидат економічних наук, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Відкрити тези доповіді »

06.05.2019 14:58

ФІНАНСОВИЙ СТАН СУЧАСНОГО БАНКУ ЯК ПРЕДМЕТ АНАЛІЗУ

[Секція 6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит]

Автор: Ушакова Оксана Анатоліївна, кандидат економічних наук, Технічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування; Бабич Марія Олександрівна, здобувач вищої освіти, Технічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування

Відкрити тези доповіді »

27.05.2019 13:03

СПІВВІДНОСНІСТЬ ПОНЯТЬ “ФОНДОВИЙ РИНОК” ТА “РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ”

[Секція 6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит]

Автор: Юрочко Андрій Дмитрович, аспірант, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

Відкрити тези доповіді »

28.05.2019 20:50

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ

[Секція 6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит]

Автор: Янчук Тетяна Романівна, студентка Університету державної фіскальної служби України; Буката Яна Вікторівна, студентка Університету державної фіскальної служби України

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Шістдесят другі економіко-правові дискусії

Термін подання матеріалів

21 грудня 2021

До початку конференції залишилось днів 21

Подати заявку

Конференції

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

Календар


Шістдесят перші економіко-правові дискусії
24-11-2021

Шістдесят другі економіко-правові дискусії
21-12-2021