Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення

13.11.2019 09:29

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ НА РИНКУ УКРАЇНИ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Єсіна Ганна Валентинівна, здобувач вищої освіти Навчально наукового інституту №4 Національної академії внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

27.11.2019 11:06

ОСОБЛИВОСТІ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ВИДУ СТРАХУВАННЯ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Горкуша Євгеній Валентинович, студент 6 курсу юридичного інституту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відкрити тези доповіді »

12.11.2019 18:30

ЗАБЕЗПЕЧИТИ НАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ – ОБОВ’ЯЗОК БОРЖНИКА

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Горностай Ірина Володимирівна, здобувач вищої освіти Навчально наукового інституту №4 Національної академії внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

25.11.2019 18:15

ДО ПИТАННЯ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ОЗНАК НЕЗАЛЕЖНОГО СУДОЧИНСТВА. ПОЗИЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ.

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Гуйван Петро Дмитрович, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, професор Полтавського інституту бізнесу

Відкрити тези доповіді »

12.11.2019 18:25

ОСОБЛИВОСТІ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Гуральський Назар Романович, здобувач вищої освіти Навчально наукового інституту №4 Національної академії внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

26.11.2019 21:41

ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИМИ СПОСОБАМИ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Динник Олександр Анатолійович, студент 2 курсу магістратури, Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська юридична академія»

Відкрити тези доповіді »

26.11.2019 20:13

ПРОБЛЕМАТИКА СТРАХОВИХ ДОГОВОРІВ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Кирпатенко Ірина, студентка ІV курсу, Таращанського державного технічного та економіко-правового коледжу

Відкрити тези доповіді »

26.11.2019 13:25

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ПРАВОМІРНОГО ВОЛОДІННЯ РІЧЧЮ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Киянчук Анжеліка Іванівна, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Відкрити тези доповіді »

26.11.2019 20:23

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПАДКОВОГО ДОГОВОРУ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Клочко Олександр, студент ІV курсу, Таращанського державного технічного та економіко-правового коледжу

Відкрити тези доповіді »

26.11.2019 12:05

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕНСІЙ ЗА ОСОБЛИВІ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД УКРАЇНОЮ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Колеснік Олена Юріївна, студентка 4 курсу економіко-правового факультету, спеціальність «Право», Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Відкрити тези доповіді »

25.11.2019 18:44

ЩОДО ПРАВОВОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Крікало Олена Богданівна, студентка групи ПВ-22, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Відкрити тези доповіді »

26.11.2019 20:29

ПРОБЛЕМАТИКА ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Куберська Валерія, студентка ІV курсу, Таращанського державного технічного та економіко-правового коледжу

Відкрити тези доповіді »

26.11.2019 20:27

ОСОБЛИВОСТІ ПРИДБАННЯ НЕРУХОМОСТІ ІНОЗЕМЦЯМИ В УКРАЇНІ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Мовчан Марина, студентка ІV курсу, Таращанського державного технічного та економіко-правового коледжу

Відкрити тези доповіді »

26.11.2019 22:03

НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЗА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИМИ ДОГОВОРАМИ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Орлов Олександр Глібович, студент 2 курсу магістратури, Миколаївського інституту права Національно університету «Одеська юридична академія»

Відкрити тези доповіді »

25.11.2019 21:36

МЕДІАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПЕРЕСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ З УРАХУВАННЯМ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Попович Марія Євгеніївна, студентка, міжнародно-правовий факультет, 3 курс, група 07мп-17-02, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого;

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

19 грудня 2023

До початку конференції залишилось днів 12

Подати заявку

Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Сімдесят дев'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-10-2023

Вісімдесяті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
23-11-2023

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
19-12-2023