Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення

13.11.2019 09:29

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ НА РИНКУ УКРАЇНИ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Єсіна Ганна Валентинівна, здобувач вищої освіти Навчально наукового інституту №4 Національної академії внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

27.11.2019 11:06

ОСОБЛИВОСТІ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ВИДУ СТРАХУВАННЯ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Горкуша Євгеній Валентинович, студент 6 курсу юридичного інституту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відкрити тези доповіді »

12.11.2019 18:30

ЗАБЕЗПЕЧИТИ НАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ – ОБОВ’ЯЗОК БОРЖНИКА

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Горностай Ірина Володимирівна, здобувач вищої освіти Навчально наукового інституту №4 Національної академії внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

25.11.2019 18:15

ДО ПИТАННЯ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ОЗНАК НЕЗАЛЕЖНОГО СУДОЧИНСТВА. ПОЗИЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ.

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Гуйван Петро Дмитрович, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, професор Полтавського інституту бізнесу

Відкрити тези доповіді »

12.11.2019 18:25

ОСОБЛИВОСТІ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Гуральський Назар Романович, здобувач вищої освіти Навчально наукового інституту №4 Національної академії внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

26.11.2019 21:41

ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИМИ СПОСОБАМИ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Динник Олександр Анатолійович, студент 2 курсу магістратури, Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська юридична академія»

Відкрити тези доповіді »

26.11.2019 20:13

ПРОБЛЕМАТИКА СТРАХОВИХ ДОГОВОРІВ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Кирпатенко Ірина, студентка ІV курсу, Таращанського державного технічного та економіко-правового коледжу

Відкрити тези доповіді »

26.11.2019 13:25

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ПРАВОМІРНОГО ВОЛОДІННЯ РІЧЧЮ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Киянчук Анжеліка Іванівна, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Відкрити тези доповіді »

26.11.2019 20:23

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПАДКОВОГО ДОГОВОРУ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Клочко Олександр, студент ІV курсу, Таращанського державного технічного та економіко-правового коледжу

Відкрити тези доповіді »

26.11.2019 12:05

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕНСІЙ ЗА ОСОБЛИВІ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД УКРАЇНОЮ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Колеснік Олена Юріївна, студентка 4 курсу економіко-правового факультету, спеціальність «Право», Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Відкрити тези доповіді »

25.11.2019 18:44

ЩОДО ПРАВОВОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Крікало Олена Богданівна, студентка групи ПВ-22, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Відкрити тези доповіді »

26.11.2019 20:29

ПРОБЛЕМАТИКА ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Куберська Валерія, студентка ІV курсу, Таращанського державного технічного та економіко-правового коледжу

Відкрити тези доповіді »

26.11.2019 20:27

ОСОБЛИВОСТІ ПРИДБАННЯ НЕРУХОМОСТІ ІНОЗЕМЦЯМИ В УКРАЇНІ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Мовчан Марина, студентка ІV курсу, Таращанського державного технічного та економіко-правового коледжу

Відкрити тези доповіді »

26.11.2019 22:03

НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЗА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИМИ ДОГОВОРАМИ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Орлов Олександр Глібович, студент 2 курсу магістратури, Миколаївського інституту права Національно університету «Одеська юридична академія»

Відкрити тези доповіді »

25.11.2019 21:36

МЕДІАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПЕРЕСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ З УРАХУВАННЯМ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Попович Марія Євгеніївна, студентка, міжнародно-правовий факультет, 3 курс, група 07мп-17-02, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого;

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят восьмі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

23 липня 2024

До початку конференції залишилось днів 2

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Вісімдесят шості економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
28-05-2024

Вісімдесят сьомі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
25-06-2024

Вісімдесят восьмі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
23-07-2024