Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами

13.12.2018 13:31

СУЧАСНІ ЗАСОБИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Андрусишена Ірина Василівна, студентка Хмельницького Національного Університету

Відкрити тези доповіді »

18.12.2018 10:47

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Бондаренко-Берегович Валерія Валентинівна, аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет; Мельник Т. А., судовий експерт, Вінницький науково-дослідний експертно- криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України

Відкрити тези доповіді »

26.12.2018 20:39

АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Вдовиченко Юрій Володимирович, кандидат економічних наук, доцент, Черкаський державний технологічний університет

Відкрити тези доповіді »

07.12.2018 23:36

АКТИВІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Гейдор Алла Петрівна, кандидат економічних наук, Київський національний торговельно–економічний університет; Калашник Тетяна Олександрівна, студентка, Київський національний торговельно–економічний університет

Відкрити тези доповіді »

26.12.2018 20:36

КЛАСИФІКАЦІЯ БАЗ ЗНАНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Пікалов Юрій Вікторович, aспірант, Черкаський державний технологічний університет

Відкрити тези доповіді »

26.12.2018 20:52

СУЧАСНІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ІНТЕГРАЦІЇ НАУКИ, ОСВІТИ І ВИРОБНИЦТВА В ХОДІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Рябоконь Михайло Володимирович, аспірант, Черкаський державний технологічний університет

Відкрити тези доповіді »

26.12.2018 20:26

ІСТОРИЧНА ПЕРІОДИЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЙ ДИФУЗІЇ ІННОВАЦІЙ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Середюк Тетяна Борисівна, аспірант кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування

Відкрити тези доповіді »

28.12.2018 16:51

ДО ПИТАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ МІЖ ГАЛУЗЯМИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Циток Руслан Павлович, аспірант кафедри менеджменту Інституту економіки та менеджменту Університету “Україна”

Відкрити тези доповіді »

26.12.2018 20:32

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Цихмистро Василь Вікторович, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Відкрити тези доповіді »

27.12.2018 12:50

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ЛЬОНАРСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Чухліб Алла Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики та економічного аналізу Національний університет біоресурсів і природокористування України

Відкрити тези доповіді »

07.12.2018 23:13

DIRECTIONS OF OPTIMIZATION THE ACCOUNTS PAYABLES MANAGEMENT

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Чушак Ірина Василівна, студентка, Національний університет державної податкової служби України

Відкрити тези доповіді »

07.12.2018 23:19

CREATIVITY AS THE BASIS OF INNOVATIVE PROCESS

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Шайко Дар’я Русланівна, студентка, Національний університет державної податкової служби України

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят п'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

25 квітня 2024

До початку конференції залишилось днів 6

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Вісімдесят треті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-02-2024

Вісімдесят четверті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
26-03-2024

Вісімдесят п'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
25-04-2024