Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами

13.12.2018 13:31

СУЧАСНІ ЗАСОБИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Андрусишена Ірина Василівна, студентка Хмельницького Національного Університету

Відкрити тези доповіді »

18.12.2018 10:47

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Бондаренко-Берегович Валерія Валентинівна, аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет; Мельник Т. А., судовий експерт, Вінницький науково-дослідний експертно- криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України

Відкрити тези доповіді »

26.12.2018 20:39

АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Вдовиченко Юрій Володимирович, кандидат економічних наук, доцент, Черкаський державний технологічний університет

Відкрити тези доповіді »

07.12.2018 23:36

АКТИВІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Гейдор Алла Петрівна, кандидат економічних наук, Київський національний торговельно–економічний університет; Калашник Тетяна Олександрівна, студентка, Київський національний торговельно–економічний університет

Відкрити тези доповіді »

26.12.2018 20:36

КЛАСИФІКАЦІЯ БАЗ ЗНАНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Пікалов Юрій Вікторович, aспірант, Черкаський державний технологічний університет

Відкрити тези доповіді »

26.12.2018 20:52

СУЧАСНІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ІНТЕГРАЦІЇ НАУКИ, ОСВІТИ І ВИРОБНИЦТВА В ХОДІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Рябоконь Михайло Володимирович, аспірант, Черкаський державний технологічний університет

Відкрити тези доповіді »

26.12.2018 20:26

ІСТОРИЧНА ПЕРІОДИЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЙ ДИФУЗІЇ ІННОВАЦІЙ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Середюк Тетяна Борисівна, аспірант кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування

Відкрити тези доповіді »

28.12.2018 16:51

ДО ПИТАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ МІЖ ГАЛУЗЯМИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Циток Руслан Павлович, аспірант кафедри менеджменту Інституту економіки та менеджменту Університету “Україна”

Відкрити тези доповіді »

26.12.2018 20:32

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Цихмистро Василь Вікторович, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Відкрити тези доповіді »

27.12.2018 12:50

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ЛЬОНАРСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Чухліб Алла Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики та економічного аналізу Національний університет біоресурсів і природокористування України

Відкрити тези доповіді »

07.12.2018 23:13

DIRECTIONS OF OPTIMIZATION THE ACCOUNTS PAYABLES MANAGEMENT

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Чушак Ірина Василівна, студентка, Національний університет державної податкової служби України

Відкрити тези доповіді »

07.12.2018 23:19

CREATIVITY AS THE BASIS OF INNOVATIVE PROCESS

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Шайко Дар’я Русланівна, студентка, Національний університет державної податкової служби України

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

19 грудня 2023

До початку конференції залишилось днів 18

Подати заявку

Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Сімдесят дев'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-10-2023

Вісімдесяті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
23-11-2023

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
19-12-2023