Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне право

29.11.2017 07:39

НАЙМАНСТВО В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне право]

Автор: Бондар Володимир Юрійович, студент, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Відкрити тези доповіді »

22.11.2017 17:23

НОВИЙ ПОГЛЯД НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне право]

Автор: Воронов Климентій Євгенійович, студент 1-го курсу магістратури юридичного факультету, Запорізький національний університет

Відкрити тези доповіді »

27.11.2017 18:33

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВІДКРИТОГО МОРЯ ТА ЙОГО СВОБОДИ

[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне право]

Автор: Зінич Аліна Сергіївна, студентка 3 курсу, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Відкрити тези доповіді »

24.11.2017 16:59

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРАВОСУДДЯ

[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне право]

Автор: Кривуля Маріанна Валеріївна, студентка 4 курсу 2 групи міжнародного-правового факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Відкрити тези доповіді »

27.11.2017 17:03

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗЛОЧИНУ ГЕНОЦИДУ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне право]

Автор: Погудіна Діана Олексіївна, студентка, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Відкрити тези доповіді »

27.11.2017 18:27

ЗАХИСТ ГРОМАДЯНАМИ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД

[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне право]

Автор: Співак Ірина Вікторівна, старший викладач кафедри господарського та адміністративного права, Факультет соціології і права, Національний технічний університет “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Відкрити тези доповіді »

16.11.2017 09:13

APPOINTMENT PROBLEM OF THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN COUNCIL

[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне право]

Автор: Стульгінський Владислав Сергійович, студент 4 курсу, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Відкрити тези доповіді »

05.12.2017 18:47

МЕДИАЦИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЕЕ ПРИНЦИПОВ

[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне право]

Автор: Сурма Людмила, JUDr., международный медиатор в Украине, Беларуси, Германии, партнер Адвокатского объединения Officium (Украина, Словакия), Экономический университет Словакии, факультет международных отношений, кафедра международного права

Відкрити тези доповіді »

30.11.2017 11:07

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне право]

Автор: Фалінська Тетяна Ігорівна, студентка 4 курсу, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Відкрити тези доповіді »

27.11.2017 17:32

WHY IS THE EUROPEAN COMMISSION CALLED THE GUARDIAN OF THE TREATIES?

[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне право]

Автор: Федорова Анна Вадимівна, студентка 4 курсу, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Шістдесят п'яті економіко-правові дискусії

Термін подання матеріалів

24 травня 2022

До початку конференції залишилось днів 8

Подати заявку

Конференції

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Шістдесят четверті економіко-правові дискусії
27-04-2022

Шістдесят п'яті економіко-правові дискусії
24-05-2022