Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

31.05.2017 11:56

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ЗА КОРДОНОМ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Гнасюк Вікторія Ігорівна, студентка Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Відкрити тези доповіді »

31.05.2017 22:56

АУТСОРСИНГ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ, ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Грібініченко Олена Павлівна, студентка ФММ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Лободзинська Тетяна Петрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Відкрити тези доповіді »

19.05.2017 08:54

ЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ АУДИТУ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Дмитрівська Вікторія Ярославівна, студентка, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету; Августова Олена Олександрівна, кандидат економічних наук, асистент, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Відкрити тези доповіді »

16.05.2017 11:21

ОБЛІК РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Должанський Тарас Андрійович, магістр, Львівський торговельно-економічний університет

Відкрити тези доповіді »

01.06.2017 15:32

ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Мосійчук Інна Богданівна, студентка 4 курсу спеціальності «Облік і аудит», Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна

Відкрити тези доповіді »

31.05.2017 15:09

ОБМЕЖЕННЯ НА ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ «1С» В УКРАЇНІ ТА ПОШУК АЛЬТЕРНАТИВИ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Петров Данііл Олександрович, студент ФММ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ; Лободзинська Тетяна Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Відкрити тези доповіді »

30.05.2017 16:47

АНАЛІЗ ПРИКЛАДНИХ ПРОБЛЕМ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УКРАЇНІ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Фесенко Валерія Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування Університету митної справи та фінансів; Бойко Аліна Валеріївна, студентка групи ЕО 14-1 Університету митної справи та фінансів

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Шістдесят другі економіко-правові дискусії

Термін подання матеріалів

21 грудня 2021

До початку конференції залишилось днів 21

Подати заявку

Конференції

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

Календар


Шістдесят перші економіко-правові дискусії
24-11-2021

Шістдесят другі економіко-правові дискусії
21-12-2021