4. Педагогічні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

4. Педагогічні науки

29.08.2023 13:41

PRACTICAL USAGE OF MODAL VERBS DURING CLASES OF ENGLISH GRAMMAR

[4. Педагогічні науки]

Автор: Malvina Mikitina, Department of English and methods of its teaching, Uman State Pavlo Tychyna Pedagogical University

Відкрити тези доповіді »

14.08.2023 15:02

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

[4. Педагогічні науки]

Автор: Бондар Віталій Олексійович, здобувач кафедри теорії і методики початкової освіти, Волинський національний університет ім. Лесі Українки

Відкрити тези доповіді »

08.08.2023 18:17

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МЕТОДИКИ ПРЕДМЕТНО-МОВНОГО ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ (CLIL) У ПРОЦЕС ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ТУРИСТИЧНЕ КРАЇНОЗНАВСТВО (АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ)»

[4. Педагогічні науки]

Автор: Дудка Тетяна Юріївна, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри туризму та соціально-гуманітарних дисциплін Міжнародного європейського університету; Алексєєнко-Лемовська Людмила Владиславівна, кандидат педагогічних наук, професор кафедри туризму та соціально-гуманітарних дисциплін Міжнародного європейського університету; Соломчак Христина Орестівна, доктор філософії, доцент кафедри туризму та соціально-гуманітарних дисциплін Міжнародного європейського університету; Мельниченко Олена Василівна, доктор філософії, доцент кафедри туризму та соціально-гуманітарних дисциплін Міжнародного європейського університету

Відкрити тези доповіді »

14.08.2023 15:13

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛЕКСИЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ

[4. Педагогічні науки]

Автор: Козинець Олександр Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент, Український державний університет імені М. Драгоманова, м. Київ; Барабаш Настасія Сергіївна, магістр факультету спеціальної та інклюзивної освіти, Український державний університет імені М. Драгоманова, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

08.09.2023 14:24

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

[4. Педагогічні науки]

Автор: Кутасевич Юлія Вікторівна, магістр 2 року навчання, Криворізький державний педагогічний університет; Павлик Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри початкової освіти, Криворізький державний педагогічний університет

Відкрити тези доповіді »

27.09.2023 13:50

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

[4. Педагогічні науки]

Автор: Мартиненко Олена Валентинівна, здобувач вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності «Освітні, педагогічні науки», ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Відкрити тези доповіді »

14.08.2023 15:01

ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

[4. Педагогічні науки]

Автор: Пріма Дмитро Анатолійович, доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії і методики початкової освіти, Волинський національний університет імені Лесі Українки; Махновець Володимир Григорович, аспірант кафедри теорії і методики початкової освіти, Волинський національний університет імені Лесі Українки

Відкрити тези доповіді »

14.09.2023 20:54

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ОСВІТИ У НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ЛАНКИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

[4. Педагогічні науки]

Автор: Стрільчук Ірина Анатоліївна, здобувачка другого(магістерського рівня) вищої освіти ОП Початкова освіта, факультету педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Відкрити тези доповіді »

26.09.2023 16:25

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

[4. Педагогічні науки]

Автор: Шевцов Анатолій Леонідович, кандидат наук з державного управління, професор кафедри загальновійськових дисциплін Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Відкрити тези доповіді »

25.09.2023 20:07

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТУДЕНТІВ В СИСТЕМІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

[4. Педагогічні науки]

Автор: Щербакова Марина Анатоліївна, викладач вищої категорії, старший викладач, Балаклійський педагогічний фаховий коледж Комунального закладу "Харківська гуманітарно-педагогічна академія"; Коробка Інна Анатоліївна, викладач першої категорії, Балаклійський педагогічний фаховий коледж Комунального закладу "Харківська гуманітарно-педагогічна академія", м. Балаклія, Харківська обл., Україна

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят шості економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

28 травня 2024

До початку конференції залишилось днів 10

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Вісімдесят треті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-02-2024

Вісімдесят четверті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
26-03-2024

Вісімдесят п'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
25-04-2024

Вісімдесят шості економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
28-05-2024