Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Судоустрій. Правоохоронні органи, прокуратура та адвокатура - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Судоустрій. Правоохоронні органи, прокуратура та адвокатура

01.03.2018 08:49

ДЕЯКІ АСПЕКТИ НЕДОТОРКАНОСТІ ТА ПРИТЯГНЕННЯ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Судоустрій. Правоохоронні органи, прокуратура та адвокатура]

Автор: Ангеленюк Анна-Марія Юріївна, кандидат юридичних наук, Львівський державний університет внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

28.02.2018 22:52

ВІДМЕЖУВАННЯ ЗНАРЯДЬ ТА ЗАСОБІВ ЗЛОЧИННОГО ПОСЯГАННЯ ВІД СПОСОБУ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ

[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Судоустрій. Правоохоронні органи, прокуратура та адвокатура]

Автор: Бориславська Оксана Романівна, магістр, Львівський державний університет внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

28.02.2018 20:35

ОСОБЛИВОСТІ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТРУПІВ НОВОНАРОДЖЕНИХ І ПЛОДІВ

[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Судоустрій. Правоохоронні органи, прокуратура та адвокатура]

Автор: Майсак Вадим Григорович, Інститут післядипломної освіти, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Відкрити тези доповіді »

26.01.2018 18:02

ОХОРОНА ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ ПІД ЧАС НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ В УКРАЇНІ 1917-1921 РР.

[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Судоустрій. Правоохоронні органи, прокуратура та адвокатура]

Автор: Сергійчук Владислав Вікторович, аспірант кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та господарського права ВНЗ «Національна академія управління» м. Київ, Україна

Відкрити тези доповіді »

22.02.2018 22:16

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МОТИВІВ В МЕЖАХ СКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ПРОФІЛЮ НЕВІДОМОГО ЗЛОЧИНЦЯ

[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Судоустрій. Правоохоронні органи, прокуратура та адвокатура]

Автор: Тадеуш Антоніна Ігорівна, студентка 4 курсу, Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Відкрити тези доповіді »

19.02.2018 20:52

РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «MODUS OPERANDI» ТА «ПІДПИС» ЗЛОЧИНЦЯ

[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Судоустрій. Правоохоронні органи, прокуратура та адвокатура]

Автор: Тадеуш Антоніна Ігорівна, студентка 4 курсу, Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Відкрити тези доповіді »

27.02.2018 17:29

ПРАВОВА ПРИРОДА КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ В ЗАРУБІЖНІЙ ТА ВІТЧИЗНЯНІЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ ДУМЦІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Судоустрій. Правоохоронні органи, прокуратура та адвокатура]

Автор: Цигановська Вікторія Віталіївна, студентка, ВНЗ «Інститут післядипломної освіти Київський національний університет імені Тараса Шевченка»

Відкрити тези доповіді »

26.02.2018 14:42

ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ПОНЯТТЯ ІНСТИТУТУ ПРИСЯЖНИХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Судоустрій. Правоохоронні органи, прокуратура та адвокатура]

Автор: Щерба Вікторія Миколаївна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри загальноправових дисциплін, Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Відкрити тези доповіді »

26.02.2018 14:49

КОРУПЦІЯ ЯК СИСТЕМНЕ СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ ТА ЯК ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ

[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Судоустрій. Правоохоронні органи, прокуратура та адвокатура]

Автор: Щерба Вікторія Миколаївна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри загальноправових дисциплін, Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Відкрити тези доповіді »

26.02.2018 14:53

ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ В ОКРЕМИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Судоустрій. Правоохоронні органи, прокуратура та адвокатура]

Автор: Щерба Вікторія Миколаївна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри загальноправових дисциплін, Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

19 грудня 2023

До початку конференції залишилось днів 15

Подати заявку

Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Сімдесят дев'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-10-2023

Вісімдесяті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
23-11-2023

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
19-12-2023