Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Судоустрій. Правоохоронні органи, прокуратура та адвокатура - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Судоустрій. Правоохоронні органи, прокуратура та адвокатура

01.03.2018 08:49

ДЕЯКІ АСПЕКТИ НЕДОТОРКАНОСТІ ТА ПРИТЯГНЕННЯ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Судоустрій. Правоохоронні органи, прокуратура та адвокатура]

Автор: Ангеленюк Анна-Марія Юріївна, кандидат юридичних наук, Львівський державний університет внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

28.02.2018 22:52

ВІДМЕЖУВАННЯ ЗНАРЯДЬ ТА ЗАСОБІВ ЗЛОЧИННОГО ПОСЯГАННЯ ВІД СПОСОБУ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ

[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Судоустрій. Правоохоронні органи, прокуратура та адвокатура]

Автор: Бориславська Оксана Романівна, магістр, Львівський державний університет внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

28.02.2018 20:35

ОСОБЛИВОСТІ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТРУПІВ НОВОНАРОДЖЕНИХ І ПЛОДІВ

[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Судоустрій. Правоохоронні органи, прокуратура та адвокатура]

Автор: Майсак Вадим Григорович, Інститут післядипломної освіти, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Відкрити тези доповіді »

26.01.2018 18:02

ОХОРОНА ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ ПІД ЧАС НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ В УКРАЇНІ 1917-1921 РР.

[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Судоустрій. Правоохоронні органи, прокуратура та адвокатура]

Автор: Сергійчук Владислав Вікторович, аспірант кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та господарського права ВНЗ «Національна академія управління» м. Київ, Україна

Відкрити тези доповіді »

22.02.2018 22:16

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МОТИВІВ В МЕЖАХ СКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ПРОФІЛЮ НЕВІДОМОГО ЗЛОЧИНЦЯ

[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Судоустрій. Правоохоронні органи, прокуратура та адвокатура]

Автор: Тадеуш Антоніна Ігорівна, студентка 4 курсу, Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Відкрити тези доповіді »

19.02.2018 20:52

РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «MODUS OPERANDI» ТА «ПІДПИС» ЗЛОЧИНЦЯ

[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Судоустрій. Правоохоронні органи, прокуратура та адвокатура]

Автор: Тадеуш Антоніна Ігорівна, студентка 4 курсу, Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Відкрити тези доповіді »

27.02.2018 17:29

ПРАВОВА ПРИРОДА КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ В ЗАРУБІЖНІЙ ТА ВІТЧИЗНЯНІЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ ДУМЦІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Судоустрій. Правоохоронні органи, прокуратура та адвокатура]

Автор: Цигановська Вікторія Віталіївна, студентка, ВНЗ «Інститут післядипломної освіти Київський національний університет імені Тараса Шевченка»

Відкрити тези доповіді »

26.02.2018 14:42

ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ПОНЯТТЯ ІНСТИТУТУ ПРИСЯЖНИХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Судоустрій. Правоохоронні органи, прокуратура та адвокатура]

Автор: Щерба Вікторія Миколаївна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри загальноправових дисциплін, Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Відкрити тези доповіді »

26.02.2018 14:49

КОРУПЦІЯ ЯК СИСТЕМНЕ СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ ТА ЯК ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ

[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Судоустрій. Правоохоронні органи, прокуратура та адвокатура]

Автор: Щерба Вікторія Миколаївна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри загальноправових дисциплін, Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Відкрити тези доповіді »

26.02.2018 14:53

ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ В ОКРЕМИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Судоустрій. Правоохоронні органи, прокуратура та адвокатура]

Автор: Щерба Вікторія Миколаївна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри загальноправових дисциплін, Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят шості економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

28 травня 2024

До початку конференції залишилось днів 0

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Вісімдесят треті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-02-2024

Вісімдесят четверті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
26-03-2024

Вісімдесят п'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
25-04-2024

Вісімдесят шості економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
28-05-2024