Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і правових вчень

29.11.2018 16:49

ЖАН-ЖАК РУССО ПРО ІДЕЮ НАРОДНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ

[Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і правових вчень]

Автор: Булат Вікторія Вікторівна, студентка, економіко-правового факультету, спеціальність «Правознавство» Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова

Відкрити тези доповіді »

30.11.2018 20:43

РЕФОРМА СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

[Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і правових вчень]

Автор: Корольова Олена Анатоліївна, студентка, Київський національний торговельно-економічний університет; Бондаренко Наталія Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін Київський національний торговельно-економічний університет

Відкрити тези доповіді »

28.11.2018 17:30

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ РЕФЕРЕНДУМУ КРІЗЬ ПРИЗМУ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ

[Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і правових вчень]

Автор: Прядко Альона Олегівна, студентка юридичного факультету, Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Відкрити тези доповіді »

23.11.2018 14:08

ЕВОЛЮЦІЯ ПИТАННЯ СМЕРТНОЇ КАРИ В ІСТОРІЇ РОСІЙСЬКОГО ПРАВА

[Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і правових вчень]

Автор: Федоров І. О., старший викладач, Глухівській національний педагогічний університет імені Олександра Довженка; Абакумова В. І., професор, Глухівській національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Шістдесят другі економіко-правові дискусії

Термін подання матеріалів

21 грудня 2021

До початку конференції залишилось днів 23

Подати заявку

Конференції

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

Календар


Шістдесят перші економіко-правові дискусії
24-11-2021

Шістдесят другі економіко-правові дискусії
21-12-2021