Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами

30.11.2017 09:58

THE ECONOMIC EFFECT OF THE PROCESS OF MERGERS AND ACQUISITIONS OF ENTERPRISES

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Katsovets Alina Vladimirovna, student of the group ZEPmh, Kyiv National University of Technologies and Design

Відкрити тези доповіді »

30.11.2017 10:27

THE ROLE OF LABOR POTENTIAL IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Kodiy Svitlana, magistr, Kyiv National University of Technology and Design

Відкрити тези доповіді »

29.11.2017 22:50

НЕКОТОРЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И РЫНКА ТРУДА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Архипова Татьяна Васильевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, Украина

Відкрити тези доповіді »

10.11.2017 10:24

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Булах Ірина Іванівна, викладач вищої категорії, Відокремлений структурний підрозділ Агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва; Шиманська Олена Володимирівна, викладач вищої категорії, Відокремлений структурний підрозділ Агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва

Відкрити тези доповіді »

17.11.2017 16:47

ПРОБЛЕМИ МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Бурдейний Вадим Володимирович, студент факультету менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Відкрити тези доповіді »

24.11.2017 16:50

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ НА ГОСПОДАРЮЮЧОМУ СУБ’ЄКТІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Дегтярьова Єлизавета Миколаївна, студентка V курсу гр. ФМ-17 Університету митної справи та фінансів

Відкрити тези доповіді »

30.11.2017 10:21

ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Кодій Світлана Олександрівна, магістр, Київський національний університет технологій та дизайну

Відкрити тези доповіді »

29.11.2017 08:00

РОЛЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Коцюбинська Катерина Володимирівна, студентка, Університет державної фіскальної служби України

Відкрити тези доповіді »

01.12.2017 16:47

ВНУТРІШНІ ФІНАНСОВІ ПРИЧИНИ КРИЗИ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ВОДОПОСТАЧАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Кулініч Тетяна Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, Національний університет «Львівська політехніка»; Торубка Надія Василівна, студентка, Національний університет «Львівська політехніка»

Відкрити тези доповіді »

30.11.2017 10:41

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АГРОАЛЬЯНСІВ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Петренко Вікторія Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, фінансів і підприємництва, Херсонський державний університет

Відкрити тези доповіді »

30.11.2017 10:51

УПРАВЛІННЯ ПОТОЧНИМИ ВИТРАТАМИ ТА СОБІВАРТІСТЮ ПОСЛУГ У ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Сахно Анфіса Миколаївна, здобувач освітнього ступеня «бакалавр», Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Відкрити тези доповіді »

13.11.2017 19:07

ПІДПРИЄМНИЦТВО В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Слюсар Світлана Тимофіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування, Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Відкрити тези доповіді »

17.11.2017 17:04

ФІНАНСОВА СИСТЕМА ЯК НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО ПРОЦЕСУ КРАЇНИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Худієнко Кристина Євгенівна, студентка Кременчуцького Національного університету імені М.Остроградського; Лопата Дарія Вадимівна, студентка Кременчуцького національного університету імені М.Остроградського; Ільченко Анастасія Сергіївна, студентка Кременчуцького національного університету імені М.Остроградського

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

19 грудня 2023

До початку конференції залишилось днів 17

Подати заявку

Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Сімдесят дев'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-10-2023

Вісімдесяті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
23-11-2023

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
19-12-2023