Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами

30.11.2017 09:58

THE ECONOMIC EFFECT OF THE PROCESS OF MERGERS AND ACQUISITIONS OF ENTERPRISES

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Katsovets Alina Vladimirovna, student of the group ZEPmh, Kyiv National University of Technologies and Design

Відкрити тези доповіді »

30.11.2017 10:27

THE ROLE OF LABOR POTENTIAL IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Kodiy Svitlana, magistr, Kyiv National University of Technology and Design

Відкрити тези доповіді »

29.11.2017 22:50

НЕКОТОРЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И РЫНКА ТРУДА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Архипова Татьяна Васильевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, Украина

Відкрити тези доповіді »

10.11.2017 10:24

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Булах Ірина Іванівна, викладач вищої категорії, Відокремлений структурний підрозділ Агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва; Шиманська Олена Володимирівна, викладач вищої категорії, Відокремлений структурний підрозділ Агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва

Відкрити тези доповіді »

17.11.2017 16:47

ПРОБЛЕМИ МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Бурдейний Вадим Володимирович, студент факультету менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Відкрити тези доповіді »

24.11.2017 16:50

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ НА ГОСПОДАРЮЮЧОМУ СУБ’ЄКТІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Дегтярьова Єлизавета Миколаївна, студентка V курсу гр. ФМ-17 Університету митної справи та фінансів

Відкрити тези доповіді »

30.11.2017 10:21

ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Кодій Світлана Олександрівна, магістр, Київський національний університет технологій та дизайну

Відкрити тези доповіді »

29.11.2017 08:00

РОЛЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Коцюбинська Катерина Володимирівна, студентка, Університет державної фіскальної служби України

Відкрити тези доповіді »

01.12.2017 16:47

ВНУТРІШНІ ФІНАНСОВІ ПРИЧИНИ КРИЗИ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ВОДОПОСТАЧАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Кулініч Тетяна Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, Національний університет «Львівська політехніка»; Торубка Надія Василівна, студентка, Національний університет «Львівська політехніка»

Відкрити тези доповіді »

30.11.2017 10:41

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АГРОАЛЬЯНСІВ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Петренко Вікторія Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, фінансів і підприємництва, Херсонський державний університет

Відкрити тези доповіді »

30.11.2017 10:51

УПРАВЛІННЯ ПОТОЧНИМИ ВИТРАТАМИ ТА СОБІВАРТІСТЮ ПОСЛУГ У ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Сахно Анфіса Миколаївна, здобувач освітнього ступеня «бакалавр», Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Відкрити тези доповіді »

13.11.2017 19:07

ПІДПРИЄМНИЦТВО В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Слюсар Світлана Тимофіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування, Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Відкрити тези доповіді »

17.11.2017 17:04

ФІНАНСОВА СИСТЕМА ЯК НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО ПРОЦЕСУ КРАЇНИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Худієнко Кристина Євгенівна, студентка Кременчуцького Національного університету імені М.Остроградського; Лопата Дарія Вадимівна, студентка Кременчуцького національного університету імені М.Остроградського; Ільченко Анастасія Сергіївна, студентка Кременчуцького національного університету імені М.Остроградського

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят п'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

25 квітня 2024

До початку конференції залишилось днів 6

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Вісімдесят треті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-02-2024

Вісімдесят четверті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
26-03-2024

Вісімдесят п'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
25-04-2024