Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

30.11.2018 13:29

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТУМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДОХОДІВ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Боднар Орися Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент доцент кафедри обліку і аудиту, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»; Сидорович Н., слухач магістратури, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

Відкрити тези доповіді »

26.11.2018 13:27

ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Гриньців Мирослава Володимирівна, студентка кафедри обліку, аналізу та аудиту Національного університету «Львівська Політехніка»

Відкрити тези доповіді »

20.11.2018 19:12

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ПРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ АНАЛІЗІ ДАНИХ НА ПІДПРИЄМСТВІ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Гудим Ірина Анатоліївна, магістрант кафедри бухгалтерського обліку, Університет державної фіскальної служби України

Відкрити тези доповіді »

01.12.2018 09:58

ПІДХОДИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИБОРІ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Дуганець Наталія Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, Подільський державний аграрно-технічний університет; Стопнюк Юлія Григорівна, cтудентка магістратури, Подільський державний аграрно-технічний університет

Відкрити тези доповіді »

29.11.2018 17:56

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Коваль Любов Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Вінницький національний аграрний університет; Рижук Юлія Олександрівна, студентка, Вінницький національний аграрний університет

Відкрити тези доповіді »

01.12.2018 10:18

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Корецька Яна Станіславівна, магістр спеціальності «Облік і оподаткування», Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

Відкрити тези доповіді »

29.11.2018 16:36

ОЦІНКА ДЕФІНІЦІЙ КАТЕГОРІЇ «ГРОШОВІ ПОТОКИ»

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Панченко Олена Олександрівна, магістр, Національний університет біоресурсів і природокористування України; Чухліб Алла Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики та економічного аналізу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Шістдесят другі економіко-правові дискусії

Термін подання матеріалів

21 грудня 2021

До початку конференції залишилось днів 14

Подати заявку

Конференції

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

Календар


Шістдесят перші економіко-правові дискусії
24-11-2021

Шістдесят другі економіко-правові дискусії
21-12-2021