Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і правових вчень

16.03.2017 09:37

APPROACH TO MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELLING OF LAW SUBJECT'S PERSONAL AUTONOMY

[Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і правових вчень]

Автор: Sheliazhenko Yurii Vadymovych, Post-graduate student, KROK University

Відкрити тези доповіді »

23.02.2017 14:16

ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ В ПОЛІЦІЇ ЛАТВІЇ, ЛИТВ, ЕСТОНІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЗАКОННОСТІ В ЇХНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

[Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і правових вчень]

Автор: Безуса Юлія Олегівна, старший викладач кафедри теорії та історії держави і права Харківського національного університету внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

15.03.2017 11:41

ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ У ПРАВОВІЙ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ПРИНЦИП СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

[Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і правових вчень]

Автор: Бистрова Юлія Вікторівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, науковий співробітник НДІ ПЗІР НАПрН України

Відкрити тези доповіді »

07.03.2017 17:39

ХАРАКТЕРНІ РИСИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ПРИРОДИ В ПЕРШІ РОКИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

[Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і правових вчень]

Автор: Бойчук Андрій Юрійович, кандидат юридичних наук, суддя Приморського суду м. Одеси

Відкрити тези доповіді »

08.03.2017 12:37

РЕПРЕСИВНІ ДІЇ ПОЛЬСЬКОЇ ВЛАДИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ФОРМІ ПАЦИФІКАЦІЇ (МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД)

[Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і правових вчень]

Автор: Верьовкін Віктор Васильович, кандидат історичних наук, Рівненський державний медичний коледж

Відкрити тези доповіді »

13.03.2017 14:29

СУДОВА СИСТЕМА ПЕРІОДУ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПИТАННЯ

[Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і правових вчень]

Автор: Довжук Ігор Володимирович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри документознавства, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Відкрити тези доповіді »

25.02.2017 13:40

БЛОКАДА ТОРГІВЕЛЬНИХ ШЛЯХІВ І ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

[Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і правових вчень]

Автор: Задерієнко Ірина Сергіївна, студентка факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка

Відкрити тези доповіді »

16.03.2017 10:06

ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВ – КАНДИДАТІВ НА ВСТУП ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПРОБЛЕМА ОБМЕЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ

[Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і правових вчень]

Автор: Найда Віталій Олегович, курсант Харківського національного університету внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

21.03.2017 12:19

ПРОБЛЕМИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦІЙ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

[Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і правових вчень]

Автор: Рязанцев О.Є., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»; Рубін А.В., студент 1 курсу ОКР «Магістр» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Шістдесят другі економіко-правові дискусії

Термін подання матеріалів

21 грудня 2021

До початку конференції залишилось днів 23

Подати заявку

Конференції

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

Календар


Шістдесят перші економіко-правові дискусії
24-11-2021

Шістдесят другі економіко-правові дискусії
21-12-2021