Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і правових вчень - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і правових вчень

16.03.2017 09:37

APPROACH TO MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELLING OF LAW SUBJECT'S PERSONAL AUTONOMY

[Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і правових вчень]

Автор: Sheliazhenko Yurii Vadymovych, Post-graduate student, KROK University

Відкрити тези доповіді »

23.02.2017 14:16

ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ В ПОЛІЦІЇ ЛАТВІЇ, ЛИТВ, ЕСТОНІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЗАКОННОСТІ В ЇХНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

[Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і правових вчень]

Автор: Безуса Юлія Олегівна, старший викладач кафедри теорії та історії держави і права Харківського національного університету внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

15.03.2017 11:41

ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ У ПРАВОВІЙ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ПРИНЦИП СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

[Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і правових вчень]

Автор: Бистрова Юлія Вікторівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, науковий співробітник НДІ ПЗІР НАПрН України

Відкрити тези доповіді »

07.03.2017 17:39

ХАРАКТЕРНІ РИСИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ПРИРОДИ В ПЕРШІ РОКИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

[Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і правових вчень]

Автор: Бойчук Андрій Юрійович, кандидат юридичних наук, суддя Приморського суду м. Одеси

Відкрити тези доповіді »

08.03.2017 12:37

РЕПРЕСИВНІ ДІЇ ПОЛЬСЬКОЇ ВЛАДИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ФОРМІ ПАЦИФІКАЦІЇ (МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД)

[Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і правових вчень]

Автор: Верьовкін Віктор Васильович, кандидат історичних наук, Рівненський державний медичний коледж

Відкрити тези доповіді »

13.03.2017 14:29

СУДОВА СИСТЕМА ПЕРІОДУ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПИТАННЯ

[Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і правових вчень]

Автор: Довжук Ігор Володимирович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри документознавства, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Відкрити тези доповіді »

25.02.2017 13:40

БЛОКАДА ТОРГІВЕЛЬНИХ ШЛЯХІВ І ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

[Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і правових вчень]

Автор: Задерієнко Ірина Сергіївна, студентка факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка

Відкрити тези доповіді »

16.03.2017 10:06

ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВ – КАНДИДАТІВ НА ВСТУП ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПРОБЛЕМА ОБМЕЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ

[Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і правових вчень]

Автор: Найда Віталій Олегович, курсант Харківського національного університету внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

21.03.2017 12:19

ПРОБЛЕМИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦІЙ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

[Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і правових вчень]

Автор: Рязанцев О.Є., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»; Рубін А.В., студент 1 курсу ОКР «Магістр» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят сьомі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

25 червня 2024

До початку конференції залишилось днів 2

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Вісімдесят шості економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
28-05-2024

Вісімдесят сьомі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
25-06-2024