Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

31.01.2017 10:14

АНАЛІЗ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Балазюк Оксана Юріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ; Горобець Марія Володимирівна, магістр, Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ

Відкрити тези доповіді »

03.03.2017 10:45

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Васильєва Валентина Георгіївна, кандидат економічних наук, доцент, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро; Чернова Анастасія Володимирівна, студент, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

Відкрити тези доповіді »

15.03.2017 12:36

ВИЗНАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАПАСІВ ЗГІДНО П(С)БО ТА МСФЗ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Журавльова Тамара Володимирівна, старший викладач кафедри обліку і аудиту, НУВГП, м. Рівне; Данилюк Юрій Юрійович, студент 4 курсу спеціальності “Облік і аудит, НУВГП, м. Рівне”

Відкрити тези доповіді »

15.03.2017 22:54

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ «ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ»

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Касапова Інна Сергіївна, аспірант кафедри економічного аналізу Одеського національного економічного університету

Відкрити тези доповіді »

13.03.2017 15:25

ОСОБЛИВОСТІ СУТНОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Поліщук Наталія Олексіївна, студентка магістратури 1 року навчання, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва; Рагуліна Ірина Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Відкрити тези доповіді »

16.03.2017 10:14

СПЕЦИФІКА ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ТОВАРООБОРОТУ ОПТОВОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Семенова Ганна Юріївна, студентка факультету економіки Херсонського національного технічного університету; Олійник Наталія Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри економіки і підприємництва Херсонського національного технічного університету

Відкрити тези доповіді »

08.03.2017 12:46

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Чередніченко Марія Геннадіївна, студентка 2 курсу магістратури, група ОА-15 М Кіровоградський національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

19 грудня 2023

До початку конференції залишилось днів 12

Подати заявку

Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Сімдесят дев'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-10-2023

Вісімдесяті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
23-11-2023

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
19-12-2023