Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

31.01.2017 10:14

АНАЛІЗ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Балазюк Оксана Юріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ; Горобець Марія Володимирівна, магістр, Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ

Відкрити тези доповіді »

03.03.2017 10:45

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Васильєва Валентина Георгіївна, кандидат економічних наук, доцент, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро; Чернова Анастасія Володимирівна, студент, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

Відкрити тези доповіді »

15.03.2017 12:36

ВИЗНАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАПАСІВ ЗГІДНО П(С)БО ТА МСФЗ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Журавльова Тамара Володимирівна, старший викладач кафедри обліку і аудиту, НУВГП, м. Рівне; Данилюк Юрій Юрійович, студент 4 курсу спеціальності “Облік і аудит, НУВГП, м. Рівне”

Відкрити тези доповіді »

15.03.2017 22:54

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ «ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ»

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Касапова Інна Сергіївна, аспірант кафедри економічного аналізу Одеського національного економічного університету

Відкрити тези доповіді »

13.03.2017 15:25

ОСОБЛИВОСТІ СУТНОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Поліщук Наталія Олексіївна, студентка магістратури 1 року навчання, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва; Рагуліна Ірина Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Відкрити тези доповіді »

16.03.2017 10:14

СПЕЦИФІКА ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ТОВАРООБОРОТУ ОПТОВОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Семенова Ганна Юріївна, студентка факультету економіки Херсонського національного технічного університету; Олійник Наталія Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри економіки і підприємництва Херсонського національного технічного університету

Відкрити тези доповіді »

08.03.2017 12:46

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Чередніченко Марія Геннадіївна, студентка 2 курсу магістратури, група ОА-15 М Кіровоградський національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят шості економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

28 травня 2024

До початку конференції залишилось днів 0

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Вісімдесят треті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-02-2024

Вісімдесят четверті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
26-03-2024

Вісімдесят п'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
25-04-2024

Вісімдесят шості економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
28-05-2024