УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

28.09.2018 19:36

[Секція 3. Маркетинг]

Автор: Ільницька-Гикавчук Галина Ярославівна, кандидат економічних наук, доцент, Національний університет «Львівська політехніка»; Дигун Діана Олегівна, магістр, Національний університет «Львівська політехніка»


Реклама як показове явище сучасного комунікативного простору становить собою важливу сферу життя суспільства, а також відбиває й одночасно формує масову культуру і свідомість. У міру розвитку товарного виробництва зростає економічна роль реклами, завдяки якій споживач віддає перевагу якому-небудь товару при виборі, тим самим, прискорюючи процес купівлі-продажу, оборотність капіталу. 

Реклама відіграє величезну роль у збереженні і зміцненні позицій фірми на ринку. При правильній організації реклама дуже ефективна і сприяє швидкій та безперебійній реалізації виробленої продукції. 

Найкращим підходом до реклами у сфері туризму служить розробка стратегій рекламної кампанії, що дозволяє уникнути помилок при проведенні реклами, дозволяє мінімізувати ризики та підвищити ефективність реклами [1].

Розробка рекламної кампанії туристичного підприємства має риси цілісного логічного процесу, відправною точкою якого є аналіз ситуації, тобто чітка відповідь на питання: де зараз знаходиться туристична компанія. Він проводиться за такими основними напрямками: дослідження споживачів туристичних послуг, вивчення та аналіз туристичного ринку, а також оцінка ринку рекламних послуг.  Далі визначається основна мета рекламної кампанії і ті завдання, які повинні бути вирішені. Коли цілі визначені, необхідно встановити, на яких основах буде базуватися медіастратегія, які засоби та рекламоносії вона використовуватиме в якості базових, а до яких вдаватиметься в якості підтримки.

Під основними розуміються такі рекламоносії, які забезпечують вихід безпосередньо на цільову групу (ділові та соціально-політичні журнали, які на сьогоднішній час мають найбільші рейтинги серед аудиторії, яка досліджується). Додаткові засоби – це ЗМІ, які мають, як правило, широке аудиторне охоплення, але аудиторія яких має, у порівнянні з основними засобами, більш розмиті невизначені контури. 

Для попередньої оцінки ефективності основних засобів розглядаються наступні показники:  показник аудиторного охоплення; показник комунікативності; показник комерційної ефективності.

При розробці рекламної кампанії, а саме медіа-плануванні, туристичного підприємства необхідно врахувати наступні особливості: 1) в якості обмеження циклів рекламної кампанії необхідно визначати періоди, які відповідають різній споживчій активності на туристичному ринку; 2) все навантаження рекламного впливу повинно припадати на робочі дні. 

Рекламна кампанія дозволяє контролювати просування туристичних послуг, вносити корективи у збутову діяльність, створювати та закріплювати у споживачів стійке розуміння переваг послуг саме цієї туристичних фірми. Важливо підкреслити, що, як свідчить досвід рекламних кампаній провідних туристичних фірм світу, реклама має враховувати особливості країни, регіону, соціальний та політичний стан у суспільстві [2].

Таким чином, можна зробити висновки, що правильна розробка рекламної кампанії – встановлення пріоритетних цілей кампанії, визначення найбільш ефективного місця та часу розміщення рекламних повідомлень, - є одним з найважливіших та актуальніших питань, які повинна розглянути туристична фірма в процесі здійснення своєї рекламної діяльності. 

Література:

1. Мунін Г.Б. Маркетинг турпродукту. Навч. посіб. / Г.Б. Мунін. - Вид-о "Кондор", 2009. - 364 с.

2. Обритько Б.А. Реклама і рекламна діяльність: Курс лекцій / Б.А. Обритько. - К.: МАУП, 2005. - 240 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота