РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИПИСІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД В УКРАЇНІ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИПИСІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД В УКРАЇНІ

24.10.2018 09:46

[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне право]

Автор: Мамедов Вадим Зульфийович, інспектор – черговий Чергової частини Ізолятор тимчасового тримання №6, Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області


У сучасному світі принципи забезпечення прав людини та верховенства права є ознакою правової та демократичної держави. Юридичне закріплення цих принципів на світовій арені забезпечене низкою міжнародних правових актів. Окрім цього, у розвинених державах, норми які захищають основоположні права людини закріплені в законах, що мають вищу юридичну силу та покладено в основу законодавства. В Україні - це Конституція, яка досить вичерпно закріплює непорушні правові принципи. 

Проте, не зважаючи на скрупульозне нормативне закріплення та тотожну позицію правових держав щодо захисту прав людини, аналізуючи практику Європейського суду з захисту прав людини стає зрозуміло, що існує необхідність посилення такого захисту з практичної точки зору. 

Досліджуючи вітчизняну правову реальність ми звернули увагу на динаміку зростання кількості зафіксованих фактів порушення прав людини. Зі статистичних даних, які висвітленні у Щорічній доповіді уповноваженого ВРУ з прав людини «Про стан додержання та захист прав і свобод людини і громадянина в Україні» станом за 2017 рік зрозуміло, що в нашій державі гостро стає проблема збільшення кількості порушень прав і свобод людини, охоронюваних Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. (далі – Конвенція). Зокрема ст.3 Конвенції, яка передбачає абсолютну заборону катування та проголошує, що - нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню [1].

Дослідження окремих аспектів захисту людини від катувань та інших видів неналежного поводження з людиною (зокрема, в рішеннях Європейського суду з прав людини) досліджували такі науковці: М. В. Буроменський, В. Г. Буткевич, В. Н. Денисов, Д. Бастеле, М. Вердюсен, П.-Дж. Даффі, М. Дженіс, М. Д. Еванс, Ф. Сюдр, Ф. Тюлькен та ін.

Відсутність цілісної системи попередження катувань і поганого поводження підриває значення конституційних гарантій. Дієвим інструментом посилення захисту прав людини щодо заборони катування в контексті Конвенції є шлях зміцнення потенціалу рішень Європейського суду з прав людини, як найбільш дієвого органу в правовій системі Європейського Союзу. Європейський суд з прав людини є дієвим інструментом захисту прав людини, покликаним вдосконалити та систематизувати єдині європейські стандарти в цій галузі [2]. Проте, на нашу думку в Україні існує прогалина саме у застосуванні норм Конвенції, практики Європейського суду з прав людини та і загалом, ратифікованого міжнародного законодавства на практиці судовою та виконавчою гілками влади. Задля підвищення ефективної реалізації приписів Конвенції в Україні, з боку держави необхідно посилити контроль за виконанням рішень Європейського суду з прав людини та запобігання аналогічним порушенням у подальшому. А вітчизняна судова системи має надавати ефективні засоби захисту прав і свобод, які б забезпечували якісний та своєчасний розгляд справ відповідно до Конвенції та у світлі  практики Європейського Суду. 

Література:

1. Щорічна доповідь уповноваженого ВР з прав людини «Про стан додержання та захист прав і свобод людини і громадянина в Україні» / [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.ombudsman.gov.ua/files/Dopovidi/Report-2018-1.pdf.

2. Замула  А.Ю. Практика Європейського Суду у сфері захисту прав людини щодо злочинів катування / А.Ю.Замула   // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2013_1_29.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота