«KULTUR MACHT STARK» ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ В СИСТЕМІ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ ОСВІТИ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

«KULTUR MACHT STARK» ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ В СИСТЕМІ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ ОСВІТИ

29.09.2022 20:36

[4. Педагогічні науки]

Автор: Хохлов Артем Сергійович, аспірант кафедри педагогіки, викладач кафедри іноземних мов та професійної комунікації, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля


Мистецтво в системі художньо-естетичного навчання зіткається із викликами, які передусім пов’язані із матеріально-цифровою прерогативою сучасності, заміщуючи розуміння важливості розвитку й формування особистості учня засобами мистецтва, його ед’юкаційний вплив на розвиток успішного й щасливого суспільства.

Викладений матеріал має на меті ознайомити українські спільноти із німецьким досвідом щодо реалізації змісту мистецької освіти в рамках позаурочних (позашкільних) заходів програми «Мистецтво зміцнює. Альянси для освіти» (нім. Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung), інтегровано поєднуючи цифрову сучасність із потребою в художньо-естетичному розвитку молоді.

«Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung» - найбільша програма культурної освіти в Німеччині, яка  у 2018 році розпочалася другим етапом фінансування: до 2022 року Федеральне міністерство освіти та досліджень (нім. Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF) надало загалом 250 мільйонів євро на місцеві проєкти позашкільної культурної освіти для дітей та молоді з обмеженими можливостями освіти віком від 3 до 18 років. На першому етапі фінансування з 2013 по 2017 рік було проведено понад 14 000 заходів по всій країні, які охопили понад півмільйона дітей та молоді [2]. Програма передбачає участь дітей і дорослих, які зіткаються з певними освітніми обмеженнями (нім. Bildungsbenachteiligung), що визначає певні групи дітей або дорослих у системі  освіти, які мають менше можливостей для досягнення освітньої мети, ніж інші. При використанні цього терміну зазвичай йдеться про нижчі шанси людей різної статі або з меншими особистими, соціальними, фінансовими та культурними ресурсами при здобутті освіти, яка має бути доступною для всіх. Майже третина всіх дітей у Німеччині ростуть у складній соціальній ситуації. Низька освіта, низький дохід або безробіття батьків можуть перешкоджати доступу до позашкільної діяльності та обмежувати шанси на успішне навчання. Програма «Мистецтво зміцнює» надає можливість дітям та молоді розвиватися, базуючись на широкому розумінні культури, яка включає всі сфери: медіа-освіту або спорт і повсякденну культуру. Наприклад, фінансуються музичні, танцювальні, театральні чи циркові проєкти, які мають форму курсів, майстер-класів або таборів відпочинку. Цифрові медіа присутні в 30 відсотках проєктів як наскрізне питання [3].

Зйомка фільмів або брейк-данс, репетиції циркових вправ, акторська майстерність, нанесення графіті, розробка комп’ютерних ігор – спектр проєктів величезний: загалом  29  партнерів програми впроваджують програму міністерства і кожен створив власну концепцію фінансування в рамках цієї програми, охоплюючи весь спектр культурологічної освіти. 

Партнери програми відрізняються за змістом і формою, але всі підпорядковуються основним цілям:

• відкривати нові освітні можливості для дітей та молоді;

• шляхом посилення зобов’язань громадянського суспільства, загострити  відповідальність суспільства в цілому за майбутнє молодого покоління;

• сприяти створенню сталої мережі різних учасників освіти на місцевому рівні;

• поширювати культурну освіту на молодь, яка була найдальше від неї;

• сприяти самостійному навчанню та добровільній творчій участі в ненапруженому навчальному середовищі;

• створювати основи для соціальної участі, незалежно від соціального походження;

• послаблювати зв'язок між походженням і успішністю навчання, який яскраво виражений у Німеччині [2].

Альянси вже діють у 98 відсотках районів та міських округів. Проміжна оцінка програми супровідним експертним журі в березні 2020 року показує, що всі 29 партнерів програми досягають своїх цілей і забезпечують успіх завдяки своєму охопленню та широкому досвіду.

Серед згаданих альянсів та громадських організацій можна виділити: Stiftung «Digitale Spielekultur», який базується на цифровій культурі гри. Партнери зазначають, що цифрові ігри мають величезний вплив на суспільство – не лише як чудові розважальні продукти, але й як рушійні сили технологій, засоби навчання та мистецьке вираження. Завдяки проєкту культура цифрових ігор має принести користь соціально незахищеним дітям і молоді, дати їм перспективи та культурну участь, а також у розвитку критично-рефлексивної особистості та важливих навичок у зв’язку з культурною освітою. На додаток до творчого використання цифрових і аналогових медіа, діти та молодь також повинні мати можливість розробляти цифрові ігри, а не бути просто пасивними споживачами [1,3].

Die ASSITEJ (Association International du Theatre pour l'Enfance et la Jeunesse). «Wege ins Theater» (Шляхи до театру) є програмою підтримки ASSITEJ.  «Wege ins Theater» підтримує театральні проєкти, які дають дітям і молоді доступ до театру. Основна мета – охопити дітей та молодь, які стикаються з соціальними, фінансовими та освітніми труднощами. Проєкт створений для всіх вікових груп і пропонує учасникам можливість відчути театр і випробувати його на практиці. Також рекомендовано проєкт дітям дошкільного віку, які, можливо, вперше стикаються з професійним театром і отримують доступ до цього виду мистецтва в ігровій формі. Також в рамках проєкту можливе запрошення гостьової театральної вистави до закладу освіти [1,3].

Borromäusverein. Wir sind LeseHelden (Ми – читаючі герої ). Загалом новий проєкт Асоціації Borromäus можна розглядати як продовження та розширення проєкту «Я читаючий герой» з першого етапу фінансування «Kultur macht stark», який тепер відкритий і для дівчат. Цільовою групою проєкту є діти віком від 4 до 10 років із неблагополучними освітніми сім’ями та/або міграційного походження.

Цілі пропозицій у проєкті: діти повинні відчувати задоволення від читання та читання вголос через взірці; отримувати підтримку в їхній читацькій соціалізації. У рамках групових пропозицій діти-учасники можуть випробувати та поглибити соціальні навички, отримати захоплюючий та стимулюючий (читацький) досвід разом з іншими дітьми та набути медіа навичок. Крім того, метою проєкту є вдосконалення мовних навичок дітей у довгостроковій перспективі та розширення їхнього розуміння різноманітності культури та суспільства [1,3].

Bundesarbeitsgemeinschaft Spielmobile. BildungsLandschaften im Wohnumfeld spielend erforschen, gestalten und aneignen. Метою даного проєкту є надання дітям можливості самостійно досліджувати свій район чи регіон з огляду на ігрові та освітні можливості та відкрити новий радіус дій. Залучені інституції, люди та ігрові або культурні мобільні пристрої забезпечують основу та обладнання, підтримують самоорганізацію дітей, дають поштовх для захоплюючих завдань і допомагають у презентації результатів. Особливу роль відіграють мобільні телефони, цифрові камери, GPS-пристрої та комп’ютери. Діти вчяться використовувати технології по-новому, щоб досліджувати життєве середовище разом зі своїми однолітками, спілкуватися один з одним і представляти свій досвід. Наприклад, дитяча карта міста, міська акція, детективна гра для знайомства з містом [1,3].

Bundesarbeitsgemeinschaft Zirkuspädagogik. Zirkus gestaltet Vielfalt. Циркова педагогіка - це культурне виховання, яке використовує естетичний досвід та ігрове тренування почуттів як відправну точку для пізнання себе та світу. Пропозиції спрямовані на всіх людей, незалежно від їхнього соціального походження, освіти та культурного походження. Цілісний розвиток особистості учнів є центральною турботою всієї виховної роботи цирку. Пропозиції базуються на сильних сторонах та інтересах і особливо ефективні в групах різного віку: розподільно від високого рівня фізичної активності, відкриття власної радості від руху через гру до високої готовності до виконання та ризику, контролю за принципом «безпека в небезпеці створює здоров’я» [1,3].

Bundesmusikverband Chor & Orchester - BMCO. Musik für alle! Згідно з останніми опитуваннями, близько 14 мільйонів людей у Німеччині співають і грають у вільний час. Особливо у сільській місцевості, де формальні установи менш представлені, хори та музичні клуби представлені непропорційно добре і активно формують місцеве соціальне життя різними способами. Тому в цих місцях інфраструктурні дефіцити можуть бути особливо добре компенсовані хорами чи музичними асоціаціями. Через інтеграційні проєкти та залучення однолітків, місцеві хори та музичні асоціації мають на меті допомогти молодим людям розвинути їх власну особистість і таким чином сприяти розвитку суспільства в цілому в довгостроковій перспективі [1,3].

Bundesverband Jugend und Film. «Movies in Motion – mit Film bewegen». Учасники фільмового проєкту беруть на себе режисуру та роблять якомога більше самі, розробляють власні публічні кінозаходи, де презентують власні або вибрані фільми та беруться за організацію заходу. Проєкти «Кіно у русі» пропонують дітям і молоді можливість брати участь у кіномистецтві і мотивують їх до творчості [1,3].

Aktion Tanz - Bundesverband Tanz in Bildung und Gesellschaft e.V. Projektbüro.  ChanceTanz. Танцювальні проєкти спрямовані на дітей та молодь віком від 3 до 18 років, які ростуть у несприятливих освітніх ситуаціях ризику. Учасники охоплюються або через соціально-просторове розташування проєктів (наприклад, у районах з високим рівнем безробіття), або через профіль цільової групи одного чи кількох партнерів альянсу. Також можна залучити батьків до проєктів на основі запрошення на презентації, включаючи танцювальні майстер-класи, спільне відвідування театру, танцювального перформансу тощо [1,3].

Дослідивши джерела, можна зробити висновок, що програма «Kultur macht stark»  враховує різноманіття нашого суспільства. Діти та молодь з особливими потребами, з досвідом міграції чи біженства тощо можуть і повинні бути охоплені ним. Мистецька спрямованість програми доводить, що формування художньо-естетичної свідомості в учнів надає можливості до їхнього подальшого морального, громадянського, естетичного, духовного розвитку та культурного розвитку суспільства. 

Література:

1. Förderorganisationen kennenlernen. // Електронний ресурс. – Режим доступу: 

https://kumasta.buendnisse-fuer-bildung.de/foerderorganisationen_kennenlernen/?limit=50&offset=0

2. Kultur macht stark. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.kulturmachtstark-sh.de/startseite/ 

3. Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung. Programm, Projekte, Akteure. Druck- und Verlagshaus Zarbock GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main. November 2018 (unveränderter Nachdruck Januar 2021) – 40 S.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота