ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ТУРИЗМУ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ТУРИЗМУ

28.11.2022 23:06

[2. Юридичні науки]

Автор: Федуняк Ігор Осипович, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і менеджменту, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»


В умовах сьогодення побудова ринкової моделі економіки в нашій країні вимагає розроблення принципово нових підходів щодо формування ефективних механізмів регулювання у сфері вітчизняного туризму. Дослідження проблем правового регулювання і практичної реалізації розвитку туристичної галузі набуває особливого змісту й актуальності. 

Розширення меж туризму, а також необхідність формування сучасної туристичної індустрії потребує правового регулювання туристської діяльності з урахуванням світового досвіду. Формування нормативно-правової бази, що відповідає сучасним реаліям, є найважливішою основою для розвитку туризму в Україні. Відповідно до ст. 9 Конституції України «чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України» [1]. 

Це стосується також зарубіжних нормативно-правових актів, які усе більше уніфікуються та переймаються національним законодавством. 

Міжнародним співтовариством прийнята велика кількість спеціальних документів, що регулюють різні напрями туристичної діяльності. Їх прийняття надало додатковий імпульс розвитку вітчизняного туризму, викликало необхідність гармонізації національного туристичного законодавства з іноземним [2]. 

Безпосередньо відповідальність за порушення законодавства в галузі туризму передбачена ст. 30 Закону України «Про туризм» [3]. Застосування заходів відповідальності можливе лише за умови, що не передбачено Законом або договором. Порушеннями законодавства в галузі туризму є: 

1. Провадження туроператорської діяльності без отримання відповідної ліцензії або недодержання ліцензійних умов.

2. Залучення до надання туристичних послуг осіб, які не відповідають встановленим законодавством відповідним кваліфікаційним вимогам.

3. Ненадання, несвоєчасне надання або надання туристові інформації, що не відповідає дійсності.

4. Порушення вимог стандартів, норм і правил у галузі туризму.

5. Незаконне використання категорії об'єкта туристичної інфраструктури.

6. Порушення умов договору між туристом і суб'єктом туристичної діяльності з надання туристичних послуг.

7. Невиконання розпоряджень уповноважених органів та осіб про усунення порушень ліцензійних умов.

8. Порушення правил щодо охорони чи використання об'єктів туристичної інфраструктури, знищення або пошкодження об'єктів відвідування.

9. Незаконне втручання у здійснення туристичної діяльності.

10. Розголошення відомостей, що становлять конфіденційну або іншу охоронювану законом інформацію та інші.

Законодавство щодо туристської діяльності потребує подальшого розвитку й удосконалення, приведення його у відповідність із міжнародно-правовим нормами, правилами і стандартами з урахуванням найкращих національних традицій правового регулювання. Особливу увагу слід приділити податковому законодавству в сфері оподаткування ПДВ та валютному регулюванню.

Література:

1. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua. 

2. Козловський Є.В. Правове регулювання туристичної діяльності: навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2015. 272 с.

3. Закон України «Про туризм». URL: https://zakon.rada.gov.ua. Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота