ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ОСВІТИ У НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ЛАНКИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ОСВІТИ У НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ЛАНКИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

14.09.2023 20:54

[4. Педагогічні науки]

Автор: Стрільчук Ірина Анатоліївна, здобувачка другого(магістерського рівня) вищої освіти ОП Початкова освіта, факультету педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя


Важливою  відмінною рисою сучасного етапу розвитку суспільства є розширення процесу інформатизації. В останні роки він набув глобального характеру. Інформатизація є одним з найбільш значущих напрямків світового науково – технічного прогресу і являє собою постійно зростаюче виробництво  і використання інформації, перш за все знань за інтересами людини і суспільства в цілому. Фактично це означає, що інформаційне середовище дає вирішення глобальної проблеми доступу до знань в будь – який момент часу і в будь – якому місці.

Інформатизація освіти є однією з найважливіших умов успішного розвитку процесів інформатизації суспільства, оскільки саме у сфері освіти готуються і виховуються ті люди, які не тільки формують нове інформаційне суспільство, але яким  також належить самим жити і працювати в цьому новому середовищі.[2]

Саме тому Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України від 01 жовтня 2012 р №1060 (у редакції наказу МОН України від 29 травня 2019 р. №749) видало наказ  про розробку та  використання електронних освітніх ресурсів у навчальних закладах освіти усіх рівнів. [3]

Сфери і способи використання інформаційних технологій вельми різноманітні і дозволяють:

• змінювати характер розвитку, придбання і розповсюдження знань;

• відкривати можливості для оновлення змісту навчання та методів викладання;

• розширювати доступ до загальної та професійної освіти;

• змінювати роль вчителя в процесі освіти ( постійний діалог перетворюють інформацію в знання  і розуміння).[2]

Саме тому пошук та розгляд нових засобів та способів викладання є зараз 

дуже  важливим та актуальним.

Особливо важливим є дослідження різноманітних сервісів, які надає мережа Інтернет, відбір найбільш ефективних саме для навчального процесу, їх вивчення та впровадження у освітній процес.

Інтернет нині – найкращий засіб транспортування інформації. Він забезпечує миттєвий і повний доступ до всього обсягу світових знань і транспортування інформації, опосередкованої потужним пошуковим центром, що звільняє одержувача цієї інформації від необхідності планувати та здійснювати багатоступеневу роботу щодо одержання тих чи інших знань, відомостей. [2]

Отже, Інтернет це:

• основний транспортний засіб глобальної інформації; структурований

центр транспортування інформації, через який можна також звернутися до університетів, музеїв і бібліотек світу;

• миттєвий доступ до інформації через пошуковий центр;

• транспортний засіб, який забезпечує доступ до будь – якої інформації  без

обмежень;

• транспортний засіб, який забезпечує безперервність потоку інформації, що

надходить користувачеві у вигляді ланцюжка знань, відомостей;

• транспортний засіб, який забезпечує надходження інформації, що 

базується на взаємодії різних користувачів з їхніми особистими знаннями, інтересами та потребами в процесі роботи в цій системі. [2]

За допомогою Інтернету відбувається об’єднання професійних ресурсів для розв’язання  спільних завдань. Цей напрямок використання інтернет – ресурсів пов’язаний  другим поколінням мережевих сервісів Інтернету. На відміну від першого покоління сервісів, друге покоління, яке отримало назву Веб 2.0, дозволяє  користувачам співпрацювати та обмінюватися інформацією, зберігати посилання та мультимедійні документи, створювати та редагувати публікації, тобто відбувається налагодження системи соціальної взаємодії.[2]

Одними із найвідоміших інтернет – сервісів, які можуть бути використані  вчителями у навчально – виховному процесі початкової школи є Wizer.Me, Kahoot, Play buzz.

Сервіс Wizer.Me дозволяє створювати інтерактивні робочі аркуші, які можна використовувати при дистанційному навчанні, для домашніх робіт, для роботи в класі на інтерактивній дошці.  Можна скористатися вже створеними робочими аркушами з багатьох тем, а можна створити свої власні. За допомогою сервісу можна створювати цікаві дидактичні матеріали з будь – якої теми шкільної програми початкової ланки з використанням текстів, відео, аудіо, зображень, у тому числі інтерактивних.[2]

Kahoot – онлайновий сервіс для створення вікторин, дидактичних ігор і тестів. Його можна використовувати для проведення різних тестів і опитувань учнів у класі і при дистанційному навчанні. Участь в іграх, створених за допомогою сервісу, сприяє спілкуванню та співпраці у колективі, підвищує рівень обізнаності в інформаційно  - комунікаційних технологіях, стимулює критичне мислення. Вікторина передбачає  вибір правильної відповіді з числа запропонованих і допомагає швидко перевірити знання учнів. На сайті сервісу зібрані ігри та вікторини з різних тем та предметів. Здобувачі освіти можуть відповідати  на створені вчителем тести з планшетів, ноутбуків, смартфонів, тобто з будь – якого пристрою, що має доступ до Інтернету.[2]

Сервіс Play buzz – це унікальна онлайн – платформа, яка дозволяє створювати  різноманітний інтерактивний контент: тести, опитування, слайд -  шоу, списки з анімованими картинками. Це потужна система для створення тестів, вікторин та опитувань.  Забезпечує широке використання анімації, завдяки якій кожен тест або опитування виглядають жваво і привабливо. Зміст питання також допускає використання фото – і відеоматеріалів, що дозволяє уникнути монотонності і одноманітності. Play Buzz генерує унікальне посилання  доступу до тесту, а також спеціальний код вставки на сторінку сайту або блогу.[1]

Таким чином, сучасні інтернет – ресурси, підвищуючи якість навчання, дозволяють здобувачу освіти успішно  і швидше адаптуватися до довкілля і соціальних змін, що відбуваються.   А ефективне впровадження цих технологій є важливим чинником створення системи освіти, що відповідає вимогам сучасного процесу реформування традиційної системи навчання  у світлі вимог Нової української школи.            

Література:

1. Аман І. С, Литвиненко О. В. Інтернет – сервіси в освітньому просторі. Випуск 2: [методичний посібник ]. / І. С. Аман., О. В, Литвиненко.-  Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017,-60с.

2. Аман І. С., Литвиненко О.В. Інтернет  - сервіси в освітньому просторі. Випуск 3: [методичний посібник]. / І. С. Аман. О. В, Литвиненко. –Кропивницький : КЗ «КОІППО  імені Василя Сухомлинського», 2018. –76с 

3. Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси// Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01. 10.2012 р. №

1060 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12/


________________________

Науковий керівник: Гордієнко Тетяна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота