ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

24.11.2023 19:51

[1. Економічні науки]

Автор: Скорук Олена Володимирівна, кандидат економічних наук, Волинський національний університет імені Лесі УкраїнкиВ сучасних умовах, для яких характерні динамічні зміни у бізнес-середовищі, питання сталого розвитку стали ключовими для суспільства та економіки. При цьому підприємства, як основа реального сектору економічної системи, відіграють важливу роль у досягненні цієї мети, оскільки їхні рішення впливають на темпи економічного зростання, соціальний розвиток та екологічну стійкість. Проте в контексті посилення глобальних викликів, пов’язаних із деструктивним впливом країн-агресорів, змінами клімату, обмеженістю ресурсів та економічними коливаннями, суб’єкти господарювання стикаються зі складнішими завданнями при забезпеченні сталого розвитку.

Упровадження концепції сталого розвитку в діяльність підприємств набуло особливої актуальності завдяки зростанню рівня загроз для навколишнього середовища, постійної обмеженості ресурсного забезпечення господарської діяльності та зростанню рівня суспільної відповідальності в провідних економічних системах світу. При цьому економіко-математичне моделювання сталого розвитку стало важливою сферою досліджень, у рамках якої існує значна кількість наукових напрацювань стосовно розробки ряду ефективних моделей та методологій.

Зокрема, варто відзначити дослідження Б. Погріщука, спрямовані на розробку концепцій сталого розвитку в контексті моделювання господарських бізнес-процесів підприємства. При цьому в роботі запропоновано застосування ряду економічних моделей і теорій, що оцінюють роль ринку, ресурсів та інновацій у забезпеченні досягнення сталого розвитку суб’єктів господарювання [2].

Важливим для сучасних підприємств є дослідження принципів моделювання ризиків та екологічних викликів, що викладене в роботі Ю. О. Чалюк, де розглянуто ефекти зміни клімату, забруднення довкілля та карбонових викидів на ефективність функціонування сучасних підприємств. При цьому розглянуто, як саме математичні моделі можуть допомогти оцінити ризики та сформувати стратегії адаптації до змін клімату [1].

Сучасні аспекти використання математичних моделей у вирішенні завдань сталого розвитку підприємств відображають складність та різноманітність викликів, які стоять перед сучасними бізнес-процесами. Насамперед, математичне моделювання сталого розвитку розширилося для врахування не тільки економічних аспектів, а й екологічних ризиків та впливу соціальних тенденцій в економічних системах. 

Математичне моделювання відіграє важливу роль у процесі прийняття рішень в контексті сталого розвитку підприємств. Воно дозволяє аналізувати й оптимізувати виробничі процеси суб’єктів господарювання, враховуючи економічні, екологічні та соціальні аспекти. При цьому математичні моделі надають можливість структуризації великих обсягів даних та взаємозв’язків у системі, які складно аналізувати вручну. Вони допомагають виділити ключові фактори та визначити функціональні взаємодії між ними, що є важливим у вирішенні проблем сталого розвитку. З іншого боку, математичне моделювання надає змогу проводити сценарний аналіз та прогнозування різних варіантів розвитку підприємства в плановому періоді. А самі моделі дозволяють відобразити різні альтернативи стратегій, враховуючи змінність умов та ризики, пов’язані зі сталим розвитком. Це й допомагає вибрати найбільш оптимальний шлях досягнення сталого розвитку підприємства.

Література:

1. Чалюк Ю. О. Суспільство 5.0 у японській концепції кейданрен. Mechanism of an Economic Regulation. 2023. №1(99). С 65–74.

2. Pohrishchuk B., Kolomiiets T., Chaliuk Y., Yaremko I., Hromadska N. Modeling the application of anti-crisis management business introduction for the engineering sector of the economy. International Journal of Safety & Security Engineering. 2023.Vol. 13(2). P.187–194.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота