ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РЕСУРСНИХ ОБМЕЖЕНЬ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РЕСУРСНИХ ОБМЕЖЕНЬ

11.04.2016 11:58

[Секція 2. Менеджмент]

Автор: Коцко Тарас Аркадійович, кандидат економічних наук, доцент, Національний технічний університет України «КПІ»; Жарук Оксана Володимирівна, студентка, Національний технічний університет України «КПІ»


В умовах тривалої економічної кризи та погіршення умов господарської діяльності суттєво актуалізувалися проблеми формування політики розвитку вітчизняних підприємств, і зокрема, – конкурентної. Значна невизначеність середовища та обмеженість ресурсів, не просто унеможливили раціональний вибір тих чи інших пріоритетів діяльності, розроблення ефективних стратегій, але й обумовили необхідність перегляду базових засад управління. 

Більшість підприємств, оцінюючи реальні та потенційні ризики будь-яких рішень пов’язаних з реакцією на сучасні виклики, вимушені орієнтуватися на модель політики «вичікування», яка не передбачає активних дій в жодній сфері діяльності, в тому числі і в сфері конкуренції. Однак, подібний підхід може бути виправданим лише в тому випадку, якщо підприємство досить впевнено почувається на окремих ринкових сегментах і відсутні загрози переходу в зону збиткової діяльності. За інших умов, конкурентну політику слід розглядати в якості важливої складової в системі формування конкурентних переваг, – як ситуативних, нестійких, так і стратегічних. 

Поєднання таких особливостей зовнішнього середовища як стагнація економіки, фінансова нестабільність, невизначеність середовища та ресурсні обмеження, – вкрай мінімізують можливості обґрунтування ефективної політики розвитку підприємств. Адже ресурсні обмеження, які в першу чергу слід розглядати з точки зору доступу підприємства до банківських кредитів, чи залучення технологічних, матеріальних та інших ресурсів через активізацію кооперації, позбавлені стимулюючого характеру. Вони швидше є причиною стримування процесів активізації діяльності, фактором ескалації загроз фінансовій стабільності. Класичні підходи до стратегічного управління у певній мірі стають безперспективними. Виникає необхідність комплексно оцінювати можливості та загрози підприємства, сильні та слабкі сторони, вибирати певні пріоритети діяльності, обґрунтовувати механізми їх реалізації. При цьому, критерії прибутковості, ще більшою мірою втрачають свою значимість, натомість, на перший план виходять критерії пов’язані з ринковими позиціями.

Особливої уваги потребує оцінка проблем та тенденцій розвитку підприємств-конкурентів, в тому числі і моделей конкурентної політики. Подібна ситуація, можливо найбільш сприятлива для реалізації інструментарію бенчмаркінгу в обґрунтуванні управлінської моделі підприємства. Бенчмаркінг, – це альтернативний метод стратегічного планування, в якому завдання визначаються не від досягнутого, а на основі аналізу показників конкурентів. Зазначена технологія об’єднує в єдину систему розробку стратегії, галузевий аналіз і аналіз конкурентів [1]. Ф. Котлер зазначав, – «якщо компанія має ту ж стратегію, що й конкуренти, вона насправді не має стратегії» [2], відтак, в умовах несприятливості середовища діяльності підприємств, коли пасивність поведінки стає домінуючою для більшості з них, необхідно постійно шукати можливості формування нових конкурентних переваг через виявлення слабких сторін у конкурентів. Зазначена модель поведінки повинна набувати цілісності, необхідно досягнути інтегрованості усіх її цілей та механізмів на різних рівнях управлінської ієрархії. Зважене поєднання інструментарію стратегічного та антикризового управління дозволить оптимізувати систему потенційних та реальних ризиків і реалізувати конкурентні переваги, нехай навіть і нестійкі. 
Література:

1. Герасимчук Л.М., Паньковська Л.С. Бенчмаркінг на підприємстві в умовах глобалізації / Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. –  № 3. – T. 3. – С. 99-103. 

2. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Експрес-курс. 2-е видання. / Пер. с англ. під ред. С.Г. Бо¬жук. – СПб.: Пітер, 2006. – 464 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота