ЛОГІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

ЛОГІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА

15.12.2017 20:24

[Секція 9. Логістика і транспорт]

Автор: Величко Лілія Олегівна, студентка кафедри менеджменту Національного гірничого університету (м.Дніпро)


Як відомо, стратегічне управління – це область менеджменту, яка спрямована на довгострокові цілі та дії підприємства щодо створення та утримання конкурентних переваг, здатних забезпечити йому прибуток у довгостроковій перспективі. Відповідно, стратегічне управління логістикою – це діяльність, яка пов'язана з постановкою довгострокових цілей, розробкою та реалізацією завдань логістичної системи підприємства, які дають можливість підприємству досягти своїх цілей, відповідають його внутрішнім можливостям та факторам зовнішнього середовища. 

Однією з найважливіших складових частин стратегічного управління логістикою є планування, яке представляє собою набір дій, рішень керівництва, які призводять до розробки логістичних стратегій. Логістична стратегія є основним засобом ефективного формування та реалізації логістичних процесів підприємства. Логістичну стратегію більшість авторів визначає як стратегію підприємницької структури, тобто узагальнену модель дій, необхідних для досягнення довгострокових цілей шляхом координації та розподілу ресурсів [1]. На вибір тієї чи іншої логістичної стратегії впливає логістичний потенціал підприємства, а саме:

• конфігурація та потужність логістичної мережі; 

• організаційна структура логістичного управління;

• технологія координації логістичних прцесів; 

• якість логістичного сервісу; 

• система управління запасами та перевезеннями;

• логістична інформаційна система [2]. 

Таким чином, під логістичним потенціалом підприємства мається на увазі динамічно збалансована система ресурсів та компетенцій, ефективність використання яких визначає можливість підприємства створювати нову вартість для забезпечення його розвитку. 

Під час формування логістичного потенціалу підприємства важливо чітко визначити його складові елементи. При цьому на даний момент виокремлюють дві ресурсні позиції. Перша розглядає потенціал як сукупність ресурсів без урахування їх взаємозв’язків та участі у процесі виробництва. Особливість другої ресурсної позиції полягає у трактуванні потенціалу як сукупності ресурсів, здатних виробляти певну кількість матеріальних благ.

Хаотичність процесів розвитку і не контрольованість кризових тенденцій на макрорівні спричинили руйнацію структури потенціалу, що проявилося у порушенні пропорцій між основними елементами соціально-економічних систем сучасних підприємств. 

Тому з метою оцінки логістичного ризику на підприємстві доречне застосування категорії «ризикостійкість логістичного потенціалу», яка описана Вітлінським В.В. і характеризує достатність наявного логістичного потенціалу підприємства для протидії чинникам логістичного ризику [3]. Для кількісної оцінки ризикостійкості логістичного потенціалу використовують співвідношення оцінки логістичного потенціалу, до оцінки рівня логістичного ризику. 

Література:

1.Шевців Л.Ю. Логістичні витрати підприємства: формування та оцінювання : [монографія] / Л.Ю. Шевців, І.І. Петецький. – Львів : Львівська політехніка, 2011. – 244 с.

2.Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навчальний посібник / Н.С. Краснокутська. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 252 с.

3.Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія / В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко. – К.: КНЕУ, 2004. - 480 с.

______________________

Науковий керівник: Бардась Артем Володимирович, декан факультету менеджмент, Національний гірничий університет

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота