ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЙОГО РОЗВИТКУ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЙОГО РОЗВИТКУ

15.12.2017 21:05

[Секція 6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит]

Автор: Пістрюга Олена Андріївна, студентка 6-го курсу, Університет Державної фіскальної служби України


Розвиток місцевого самоврядування, як інституту, неможливий без системи його фінансування. Фінансове забезпечення є важливою складовою у формуванні і впровадженні проектів і програм органами місцевого самоврядування, обсяги та пріорітетність якого здійснюють свій вирішальний вплив на механізм прийняття управлінських рішень органами влади з метою подальшої їх реалізації.

Переважна більшість науковців обгрунтовує необхідність стратегічного розгляду фінансових потоків розвитку місцевого самоврядування. Зокрема, В.Л. Бондаренко визначає фінансове забезпечення розвитком територіальної громади як «гарантоване певними заходами привласнення та використання вартостей у грошовій формі місцевими органами влади для соціально-економічного розвитку міста».[1, с.3]

Сапожніков В.Б. зазначає, що фінансове забезпечення місцевого самоврядування у процесі бюджетного планування – це «сукупність конкретних фінансових норм, бюджетних методів, важелів, інструментів, за допомогою яких забезпечується процес локального бюджетного вибору, де головною метою є раціональність, оптимальне представлення волевиявлення територіальних одиниць».[2, с.69-71] 

Ми розглядаємо фінансові потоки  проектів і програм органів місцевого самоврядування як сукупність заходів, щодо акумулювання, розподілу та використання фінансових ресурсів, з метою ефективного використання плану програми або проекту на певних відповідних територіях за для реалізації поставлених цілей.[3, с.16-18]

Загострення соціально-економічних проблем, недосконалість правової і нормативної баз, відсутність дієвих механізмів державної підтримки молоді у період її соціального становлення, значно ускладнили процеси відновлення інтелектуального потенціалу, трудових ресурсів держави, негативно позначилися на матеріальному становищі молодої сім’ї, здоров’ї, фізичному і духовному розвитку молодих громадян, призвели до зростання, загострення криміногенної ситуації у суспільстві. Тому і постає питання поглиблення розвитку місцевого самоврядування в умовах децентралізації шляхом впровадження інноваційних проектів і програм органами місцевого самоврядування, які спрямовані на вирішення вищезазначених проблем та потребують значних фінансових ресурсів.

Таким чином, завдяки удосконаленню сучасного, ефективного фінансово-бюджетного регулювання соціально-економічного розвитку територій, застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, залученню додаткових джерел фінансування, виникає багатовекторність у систематизації управління місцевими коштами в середньостроковій перспективі для розробки й виконання проектів і програм, орієнтованих на необхідний результат, забезпечуючи оптимальний розподіл  й зосереджння коштів на пріорітетні напрями розвитку місцевого самоврядування. 

Література:

1.  Бондаренко В.Л. Фінансове забезпечення розвитку .Автореферат на здобуття наук. ступ. к.е.н.. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2004. – С.3.

2. Сапожніков В.Б. Практика і проблематика фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування / В.Б. Сапожінков // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – №11. – С. 69-71.

3. Тесля С.М. Сутність та структура фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування/ С.М. Тесля, М.І. Мудрик// Молодий вчений.-2014.-№5(2).-С.16-18.-Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_5(2)_4.

_________________________

Науковий керівник: Євтушенко Ганна Іванівна, доцент, кандидат економічних наук, Університет Державної фіскальної служби України

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота