СТАН БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

СТАН БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

20.12.2017 18:46

[Секція 6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит]

Автор: Аль-Шамарі Ліна Мохамедівна, студентка кафедри фінанси та кредит Харківського національного університету будівництва та арітектури


Одну з найважливіших ролей у стимулюванні відтворювальних процесів в економіці відіграє банківський кредит як головне джерело забезпечення грошовими ресурсами поточної господарської діяльності підприємств незалежно від форми власності та сфери господарювання. Незважаючи на те, що кризові явища в економічній системі практично підірвали фінансову стійкість більшості вітчизняних підприємств, внаслідок чого різко скоротилась кількість надійних фірм-позичальників, кредитні операції залишаються головним видом активних операцій комерційних банків, в який вкладається переважна більшість залучених банками ресурсів.

Суб’єкти господарювання можуть відчути потребу у додаткових ресурсах у різних ситуаціях, таких як, забезпечення власної стійкості, збільшення обсягів виробництва, залучення нового технічного забезпечення виробництва, модернізацію чи розширення тощо. У більшості випадків підприємства відчувають брак власних ресурсів. Саме тому і звертаються до банку за допомогою. 

У сучасній літературі існує велика кількість підходів до визначення терміну «кредит». У загальному розумінні кредит –  це певна сума грошей,  яка надається для користування на певний термін та під певні відсотки. Щодо України, то термін кредит визначено НБУ у Положенні «Про кредитування» - позичковий капітал банку у грошовій формі та в банківських металах, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання [6]. 

Кредит знаходить своє відображення у перерозподільній, контрольній та стимулюючій функціях. Перерозподільна функція вказує на перерозподіл банком залучених ресурсів у розміщені не змінюючи первинного власника. Контрольна функція вказує на контроль за використанням та поверненням позичальником кредиту. А стимулююча функція має своє відображення у стимулюванні позичальником ефективного використання залучених ресурсів для забезпечення погашення кредиту, відсотків за ними та отримання власного прибутку [2].

Кредитний портфель банку формують такі складові, як кредити надані фізичним особам; кредити надані юридичним особам; цінні папери; міжбанківські кредити [4]. Кредитування юридичних осіб – це вагома складова частина економіки та фінансового сектора України. Протягом останніх років кредитування юридичних осіб набуло значного поширення. У зв’язку з цим наразі існує досить жорстка міжбанківська конкуренція.
За останні чотири роки осідання обсягу кредитів, наданих юридичним особам у загальному обсязі кредитного портфеля України майже не змінилась, а загальний кредитний портфель зменшився на 380,47 млрд.грн. Така ситуація є результатом виведення неплатоспроможних банків із ринку. Протягом 2013-2016 років кількість банків в Україні скоротилась на 58,68% або на 71 фінансову установу, що перевищує зменшення обсягу показників кредитного портфеля, який скоротився на 39,92%. Це вказує на збільшення кредитних операцій у стабільно-функціонуючих банках.

Переважними проблемами кредитування юридичних осіб є зростання величини безнадійної, сумнівної та простроченої заборгованості. При кредитуванні суб’єктів господарювання банк не може бути впевнений у подальшій стабільності підприємства. Забезпечення ефективності та надійності здійснення кредитних операцій вимагає від комерційних банків організації постійного моніторингу всіх стадій реалізації кредитного процесу. Цей етап економічної роботи полягає в супроводженні кредитного проекту, контролі за виконанням позичальником умов кредитного договору, що поєднується з аналізом кредитного портфелю банку [3].

Після видачі позички банк повинен застосувати всі заходи для забезпечення її повернення. Нагляд за використанням позики банки здійснюють для впевненості в стійкості фінансового стану і у виконанні клієнтами умов кредитної угоди, а також для пошуку нових можливостей ділового співробітництва. Нагляд за позичкою необхідний для виявлення на ранніх стадіях тимчасових фінансових труднощів з погашенням заборгованості. Такий нагляд необхідний як на початкових стадіях процесу кредитування, так і на етапах аналізу кредитної заявки та її виконання [1].

Таким чином більша частина кредитних операцій банків України направлена на співпрацю із суб’єктами господарювання. Обсяг кредитних операцій має спадну тенденцію, яка спричинена виведенням проблемних банків із ринку. Обсяг операцій, пов’язаних із кредитуванням юридичних осіб у загальному обсязі кредитного портфеля осідає стабільно у роботі банків. Кількість кредитів суб’єктів господарювання перевищує 80% загального обсягу кредитних операцій. Дані кредитні операції є стабільними у роботі банку, але через характер такої діяльності цей вид кредитних відносин є однім із самим ризикованим для банку. Відсутність розподілу ризику може сповільнювати взаємовідносини між банком та підприємствами. Саме тому банк максимально концентрує увагу на цільовому використані грошових ресурсів позичальником та слідкує за виконаннями усіх умов кредитної угоди. Позитивно закінчена співпраця між кредитором та позичальником несе позитивний ефект для усіх суб’єктів кредитних відносин, адже банк у результаті отримує прибуток, а підприємство вірогідність отримання пільгових умов у кредитуванні в майбутньому. Тобто при повторному кредитуванні фірма може отримати нижчу ставку або збільшення строку. 

Література:

1. Євтух Л. Б. Механізм кредитування та перспективи його розвитку в Україні / Л. Б. Євтух // Вісник Української академії банківської справи: зб. наук.праць. –2010. –No 2. –С. 68–71. 

2. Жукова Н. К. Сучасний стан ринку банківських кредитів в Україні / Н. К. Жукова, Н. В. Зражевська //Економічний часопис – ХХІ. – 2011. – No5-6. – С.

3. Король Г.А., Сокольская Рената Борисовна, Зеликман Владислав Давидович. Финансовый контроль: учет, проверка, анализ. — Д. : Наука и образование, 2004. — 192с.

4. Національний Банк України : Офіційний сайт [Електроний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua.

5. Міністерство Фінансів України: Офіційний сайт [Електроний ресурс]. – Режим доступу: https://minfin.com.ua.

6. Положення НБУ «Про кредитування» : Офіційний сайт [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada .gov.ua/laws/show/v0246500-95.

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота