ПРОВЕДЕННЯ ГРОШОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ ТА В ЕСТОНІЇ ПІСЛЯ СТАНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

ПРОВЕДЕННЯ ГРОШОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ ТА В ЕСТОНІЇ ПІСЛЯ СТАНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

20.12.2017 19:21

[Секція 6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит]

Автор: Яковлєва Ірина Олегівна, студентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»


Вступ. Після розпаду Радянського Союзу країнам, що утворилися, необхідно було провести грошові реформи, які в свою чергу забезпечили стабілізацію функціонування грошового обігу, змінили грошову одиницю з радянського рубля на нову, яка стала єдиним законним засобом платежу і укріпила незалежність кожної з країн, а також забезпечили перехід від грошей адміністративно-командної економіки до грошей ринкової економіки.

Метою дослідження є порівняльний аналіз проведення грошової реформи в Україні та в Естонії. Актуальність нашого дослідження полягає у визначенні та перейнятті  цінного досвіду у проведенні грошової реформи.

На початку 1992 року як Україна, так і Естонія виявились в тяжкій економічній ситуації. Кінець комунізму створив справжній хаос в Естонії. Промислове виробництво скоротилося в 1992 році більш ніж на 30 відсотків. Реальна заробітна плата знизилася на 45%, тоді як загальна цінова інфляція склала понад 1000%, а ціни на паливо збільшилися більш ніж на 10 000%[3]. Головне підвищення цін відбулося в перші місяці 1992 р., оскільки ціни на сировину в Росії зросли на початку того ж року. Так як Естонія імпортувала основну частину своєї сировини для промисловості з Росії, це призвело до примусової лібералізації більшості цін та високого стрибка цін в Естонії. Радянська командна економіка зруйнувала естонське економічне середовище, а інфраструктура була катастрофічною. Для більшості зарубіжних експертів Естонія була ще однією "колишньою радянською республікою", яка не сподівається на краще майбутнє. Також багато естонців не вірили в майбутнє Естонії. Вони бачили прірву між реальністю в Естонії та нормальним життям, тому люди зрозуміли, що невеликих кроків було недостатньо. Це була головна причина, чому у вересні 1992 року на перших демократичних виборах з часів Другої світової війни естонський народ обрав тих, хто пропонував найбільш радикальний вихід з радянських часів та найбільш рішучу програму реформ.  Естонія розпочала свою грошову реформу в червні 1992 року, ставши першою країною на колишньому Радянському Союзі, що запровадила власну валюту. Естонська крона була повністю конвертована з першого дня шляхом прив'язки її до німецької марки. Фіксація валютного курсу до сильної валюти, такої як німецька марка, створила довіру до економіки Естонії. В Україні після розпаду СРСР ситуація набула критичного стану. На початку 1992 року  ціни стрімко зросли, це було спричинено тим, що Росія запровадила їхню лібералізацію. Цю ситуацію ненадовго покращило введення купоно-карбованців. Відповідно до Указу Президента України "Про грошову реформу в Україні" в країні було проведено низку підготовчих заходів, а саме створення розгалуженої мережі обмінних пунктів, які розташовувались у комерційних банках, залізничних станціях, аеропортах та інших багатолюдних місцях, у тім числі в сільській місцевості – понад 11 тис. Також проводилися масштабні роз’яснювальні роботи через засоби масової інформації щодо механізму здійснення грошової реформи. Грошова реформа в Україні тривала 14 днів (з 2 по 16 вересня 1996 р). Обмінювали купоно-карбованці на гривню у співвідношенні 1:100000[1]. Всі цінові показники та грошова маса зменшились відповідно до цієї пропорції. Гривня стала в 100000 разів сильнішою від попередньої грошової одиниці, у стільки ж разів збільшилась її купівельна спроможність, масштаб цін та валютний курс у порівнянні з карбованцем. Проте співвідношення між товарною та грошовою масами в обігу не змінилося. Станом на 19 вересня було не вилучено 10,2 трлн. крб. Найбільші обсяги вилучення з обігу карбованців відстежувалися під час перших 5 днів реформи, коли щоденно вилучалось з обігу 31-38,6 трлн. крб. З 17 вересня 1996 року єдиною грошовою одиницею на території України стала гривня та її розмінна монета‒копійка[1]. 

Чому ж в Естонії реформа була провдена вже впродовж 1992 року, а в Україні- тільки у 1996 році? Перш за все слід враховувати наявність на той час в  Україні соціальних сил, які свідомо простояли  проведенню реформ. Багато діячів нашої держави, які мали проросійські погляди вважали, що найкращим вирішенням економічної кризи є повернення до рублевої зони. Не можна також не звернути увагу й на економічну та політичну протидію проведенню грошової реформи з боку Росії. Керівництво МВФ також протидіяло грошовій реформі і намагалося переконати очільників України не виходити з рублевої зони. По-друге, реформі протистояла група підприємств, комерційних банків, тіньовий капітал, які мали непогану наживу на зростаючих темпах інфляції, структурній та організаційній невизначеності національної грошової системи. Головною відмінністю двох реформ стало те, що естонська крона прив’язувалась до німецької марки, що зразу вселило довіру до естонської грошової одиниці.

Отже, радикальність дій естонської влади, на відміну від української, стала головною умовою подальшого успішного економічного зростання.  Але все ж для обох країн реформа набула великого значення, тому що було створено один із невід’ємних атрибутів державності‒ грошову одиницю. 

Література:

1. Савлук М. Гроші та кредит: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана — К. : КНЕУ, 2006. — 200с.

2. Гальчинський А. С. Грошова реформа: проблеми і суперечності [Електронний ресурс] / Анатолій Степанович Гальчинський // "День". – 2011. – Режим доступу до ресурсу: https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/groshova-reforma-problemi-i-superechnosti.

3. Alari P. The monetary reform as an important determinant of changes [Електронний ресурс] / Pur Alari // "Estonica". – 2012. – Режим доступу до ресурсу:http://www.estonica.org/en/Economy/Transformations_in_the_Estonian_economy_in_the_1990s/The_monetary_reform_as_an_important_determinant_of_changes/.

_______________________

Науковий керівник: Дученко Марина Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота