АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

30.11.2018 23:39

[Секція 6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит]

Автор: Побиванець Галина Віталіївна, Київський національний торговельно-економічний університет


Ліквідність банку є однією з найважливіших системних характеристик банківської діяльності, яка потребує вивчення, аналізу та ефективного управління. Банк, який має проблеми з ліквідністю, не може виконувати власні функції і проводити операції з обслуговування клієнтів; його рейтинг знижується, що значно ускладнює запозичення коштів із зовнішніх джерел, а тому втрачається потенційний прибуток [1].

Банківська ліквідність – це здатність банку своєчасно та в повному обсязі виконувати свої грошові зобовʼязання перед клієнтами [2].

Оптимальний рівень банківської ліквідності є передумовою ефективного виконання своїх функцій як окремим банком, так і всією банківською системою. Проте надлишкова чи недостатня ліквідність зумовлює негативний вплив на діяльність банку. [3].

Останніми роками особливої уваги набула тема забезпечення ліквідності банків. Особливо загострена ситуація відбулась у 2014 році, коли кризові події в країні почали загрожувати ліквідності значної кількості банків. Криза показала, з якою швидкістю може проявитися нестача ліквідності і як швидко можуть вичерпатися джерела фінансування, загострюючи проблему оцінки активів і достатності капіталу. Серед факторів, що призвели до проблем із ліквідністю, можна вказати на зменшення довіри до банківської системи, зростання обсягу проблемних кредитів у портфелі банку, зменшення можливостей для залучення іноземних кредитів. Тому на цьому етапі розвитку банківського сектора досить гостро стоїть питання удосконалення управління ліквідністю банків та підтримання рівноваги банківської системи в цілому. Протягом останніх років у банківському секторі України спостерігався високий рівень турбулентності. Починаючи з 2014 року, 92 банки було ліквідовано, а частка «непрацюючих» кредитів станом на 01.01.2018 р. сягнула рівня 55% від загального обсягу кредитів (один із найвищих показників у світі) [1].

Для підтримання життєдіяльності та рівноваги банківської системи органи банківського нагляду встановлюють спеціальні нормативи для регулювання ліквідності банку. [2].

Що стосується виконання нормативів ліквідності НБУ, то важливо, що банки України володіють значним запасом ліквідності: норматив миттєвої ліквідності перевиконувався у періоді в середньому на 14,80%; норматив поточної ліквідності – на 50,20%; норматив короткострокової ліквідності – на 31,70 %. Наслідки таких запасів ліквідності по банківській системі є двобічними: вони свідчать про стійкість банківської системи до «стресів», зрушень і про зниження прибутковості банків. Недовіра до банків призводить до відтоку капіталу з банківського ринку. Банкам все важче залучати на обслуговування клієнтів та зберігати депозитний портфель на безпечному рівні для функціонування банківських установ [1].

На банківську ліквідність впливають багато різноманітних чинників, які можна поділити на дві групи: внутрішні та зовнішні. До внутрішніх чинників відносять: фінансову стабільність банку; стабільність депозитної бази; кваліфікацію робітників банку; структуру активів і пасивів банку; репутацію й рейтинг банку; якість кредитного портфелю; достатню кількість капіталу. До зовнішніх чинників відносять: стан економіки країни; стан грошового ринку; політику НБУ; політичні чинники [2].

Таким чином, фактори впливу на ліквідність банку можна розглядати як корисну інформацію для ухвалення управлінських рішень. Недостатній рівень ліквідності спричиняє не лише неспроможність банку розраховуватися за своїми зобов’язаннями, а й неможливість залучення коштів для стабільного і ефективного функціонування.

Отже, для забезпечення відповідного рівня ліквідності банківської системи центральному банку потрібно реалізувати наступні завдання:

- моніторинг оптимального рівня ліквідності, своєчасне подання звітності, відхилення від обраної стратегії підтримки ліквідності;

- діагностувати та надавати певні рекомендації для усунення негативних змін в ліквідній позиції банку;

- встановлювати та коригувати показники-критерії, що аналізують банківську ліквідність.

Література:

1. Ліквідність банку: сутність та вплив основних факторів на діяльність банків [Електронний ресурс] / І. П. Косарєва, Д. О. Крамська // Причорноморські економічні студії. - 2018. - Вип. 29(1). - С. 99-103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_29(1)__22

2. Ліквідність банківської системи України: сучасний стан та проблеми регулювання [Електронний ресурс] / О. Ф. Андросова, Д. С. Пекарський // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. - 2015. - № 1. - С. 139-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2015_1_19

3. Ліквідність банків України: стан та стратегії регулювання [Електронний ресурс] / Н. Г. Пайтра, І. В. Барилюк, Ю. В. Кудляк // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Економіка. - 2015. - Т. 23, вип. 9(3). - С. 103-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumov_2015_23_9(3)__15

______________________

Науковий керівник: Нетребчук Лариса Олександрівна, старший викладач кафедри банківської справи, Київський національний торговельно-економічний університетCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота