СТАН ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НАД ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

СТАН ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НАД ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ

26.11.2019 12:55

[Секція 6. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право]

Автор: Токарчук Олександр Ігорович, студент 3-го курсу юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету


З кожним роком все більше забруднюючих речовин накопичується в атмосфері. Як наслідок, вони розповсюджуються всюди та забруднюють навколишнє середовище. Стрімкий ріст антропогенних навантажень сповільнює процес самоочищення атмосфери, що стає наслідком накопичення шкідливих домішок, та призводить до її забруднення. Масштабними наслідками засмічення атмосфери стали акумуляція в ній парникових газів та поступове знищення озонового шару. Варто зазначити, що забруднене атмосферне повітря, безперечно, негативно впливає і на здоров’я людей, що і визначає актуальність даної теми. 

У кожному регіоні є свій рівень забруднення атмосферного повітря, що пов’язано з низкою факторів, таких як: 

- урбанізація регіону;

- рівень економічного розвитку;

- напрямок економіки;

Метою доповіді є дослідження та аналіз тенденцій забруднення атмосферного повітря в Україні внаслідок життєдіяльності людини та пошук раціональних шляхів вирішення даної проблеми.

Питання досліджували такі вчені, як А. Ф. Киселев, К. Б. Фридман, С. В. Бєлан, Г. В. Лисиченко, Г. А. Хміль, С. В. Барабанов, М. А. Шахраманьян, В. И. Ларионов, Г. М. Нигметов, Г. Д. Коваленко, Г. В. Півень, О. В. Рибалова.

Розуміння стану атмосферного повітря в кожному з регіонів України формується на основі офіційних даних спостереження та інформації, що вказана в екологічних паспортах кожної області України. За офіційною статистикою виходить так, що найнебезпечніший рівень забруднення повітря в 2018 році мали Донецька, Дніпропетровська, Луганська та Запорізька області. Такий результат обумовлено нагромадженням великої кількості хімічних та промислових підприємств, які несуть суттєву екологічну та хімічну небезпеку та викидають чимало забруднюючих речовин у атмосферу. Також свій вклад у забруднення атмосфери вносять неефективні технології виробництва та застаріле обладнання. 

Проаналізувавши офіційні дані щодо виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за 1997–2018 рр. дійшли до висновку про те, що саме в промислових регіонах України спостерігається найвищий рівень небезпеки.

Погоджуємось з науковцями, що негативні екологічні умови тягнуть за собою підвищення рівня захворюваності та рівня смертності населення [2].

Особливістю національних викидів є значний вміст своєрідних шкідливих речових, що загалом утворюють третину від усіх об’ємів, 20 % – першопланові токсичні речовини (аміак, сірководень, фенол, формальдегід, фтористий і хлористий водень, бензапірен та ін.). Останнім часом спостерігається тенденція до збільшення їх концентрацій.

Левова частина вищезгаданих домішок є результатом діяльності спеціальних хімічних та металургійних підприємств Донецького й Придніпровського регіонів. Практично половина токсичних речовин викидається в атмосферу заводами Донецької та Луганської областей [1].

Забруднення центральної частини України здійснюється дещо іншим способом, ніж східної. В основному - це транспорт (автомобільний, залізничний, авіаційний, морський). Усі вони в тій чи іншій мірі здійснюють забруднення атмосфери. Для центральної України вони є основним чинником у зв’язку з своєю нагромадженістю. Лише в Києві зареєстровано 1,06 млн машин і кожна з них, спалюючи паливо, викидає в атмосферу велику кількість забруднюючих речовин. Також варто згадати й авіатранспорт. Як відомо, в Києві розташований найбільший в Україні аеропорт, що кожен день приймає сотні рейсів, а один літак викидає тонни шкідливих для атмосфери речовин. 

Проте, якщо порівнювати з кінцем двадцятого століття, то можна зробити висновок про те, що ситуація з екологією в Україні стабілізувалася та, навіть, покращилася. Основним фактором для цього слугувала ліквідація деяких, особливо небезпечних підприємств, та оновлення технологій зменшення кількості шкідливих викидів. Та на противагу за цей ж час значно виросла кількість автомобілів у містах, від чого повітря явно не стало чистіше [3].

Потенційна шкода для здоров’я населення - головний показник небезпеки практично в всіх країнах світу.

Оцінювати ризик для здоров’я громадян необхідно окремо для канцерогенних і неканцерогенних ефектів. Показники канцерогенного ризику слід розраховувати індивідуально для кожної забруднювальної речовини [4].

На сьогодні проблема забрудненого повітря стосується всього світу. Світова спільнота давно розпочала боротьбу з даною проблемою та знайшла безліч шляхів її вирішення. Україні, в свою чергу, потрібно переймати іноземний досвід, який полягає у обмеженні дозволеної кількості шкідливих викидів підприємств, впровадження технологій зменшення викидів автомобілів та утворення певних стандартів щодо цього, перехід на «чисту електроенергію», вироблення якої не пов’язане зі спаленням речовин (торф, вугілля), тобто обмеження кількості ТЕС та надання переваги АЕС або ГЕС. 

Отже, у даній доповіді ми з’ясували, що станом на сьогоднішній день ситуація, пов’язана із забрудненням атмосферного повітря, небезпечна лише у деяких регіонах України, проте для уникнення екологічної катастрофи у майбутньому слід зараз починати переймати іноземний досвід. Україна вже робить перші кроки до чистого повітря, але цього занадто мало. Адже, щоб у майбутньому люди на наших теренах могли «дихати на повні груди», потрібно довго та невпинно працювати над цим.

Список використаних джерел:

1. Баштаннік М. П., Жемера Н. С., Кіптенко Є. М., Козленко Т. В. Стан забруднення атмосферного повітря над територією України. Наукові праці УкрНДГМІ. 2004. Вип. 266. С. 70-93.

2. Рибалова О. В., Дядченко А. В. Визначення рівня небезпеки забруднення атмосферного повітря з урахуванням стану надзвичайних ситуацій в Україні. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/3671/1/Рыбалова.pdf

3. Забруднення атмосферного повітря. Сталий розвиток для Україні. URL: http://www.sd4ua.org/golovni-temi-stalogo-rozvitku/zabrudnennya-atmosfernogo-povitrya/

4. Рибалова О. В. Новий підхід до комплексної оцінки ризику для здоров’я населення при забрудненні навколишнього природного середовища. Актуальные достижения европейской науки: тез. X Междунар. науч.-практ. конф. (17–25 июня 2014 г.). Болгарія. 2014. С. 76–82.

________________

Науковий керівник: Зигрій Ольга Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу Тернопільського національного економічного університетуCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота