ПРИНЦИП НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

ПРИНЦИП НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ

03.02.2020 16:36

[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Судоустрій. Правоохоронні органи, прокуратура та адвокатура]

Автор: Чернявська Еліна Олегівна, студентка Навчально-методичного центру післядипломної освіти та підвищення кваліфікації Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара


Одним із перших завдань конституційного будівництва в незалежній Україні і проведення в ній судово-правової реформи стала реалізація принципу незалежності судів. Це стало можливим лише за умови автоматизації судової влади, як однієї з гілок державної влади, визначення ролі суду, як основного гаранта захисту прав і свобод людини.

В Загальній декларації прав людини від 1948 р. (ст.10) [1, ст. 10], Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 1950 р. (ст.6) [2, ст. 6] говориться про те, що для встановлення обґрунтованості пред'явленого особі кримінального обвинувачення, вона має право на те, щоб її справа була розглянута прилюдно і з додержанням усіх вимог справедливості незалежним і безстороннім судом. Крім того, щодо принципу незалежності судді на міжнародному рівні в 1985 р. резолюціями ООН було схвалено важливий документ правового характеру - «Основні принципи незалежності судових органів».

Незалежність судів - це необхідна умова винесення ними правосудних рішень, спрямованих на захист прав, свобод і законних інтересів громадян, а також інтересів держави і суспільства. Відповідно, недотримання цього принципу означає нездатність судді виконувати покладені на нього професійні обов'язки. 

Незалежність судді - основа його правового статусу, яка впливає на зміст решти його елементів - прав і обов'язків судді. Вона обумовлює імунітет судді від будь-яких втручань у діяльність судді зі здійснення судочинства. 

Незалежність суддів є їх право і обов'язок вільно, неупереджено і справедливо розглядати справи на підставі закону, без будь-якого стороннього неправомірного впливу і забезпечення цього права для ефективного захисту прав і свобод людини та інтересів держави.

Незалежність судів повинні поважати інші органи влади всіх рівнів та їх посадові особи, підприємницькі структури та засоби масової інформації, об'єднання громадян. 

Незалежність суддів проявляється тільки під час виконання ними своїх професійних обов'язків або у зв'язку з ними. Вона не має абсолютного характеру, оскільки обмежена нормами матеріального і процесуального права, а суддя підкоряється тільки закону, здійснюючи функцію судочинства у чітко визначеній формі [3, с. 55].

На значення принципу незалежності судів позитивно впливають норми міжнародного права і рекомендації структур європейського співтовариства. Світові і європейські стандарти незалежності суддів значною мірою обумов¬люють характер наукових досліджень у цій сфері і вжиття практичних кроків для зміцнення суддівської незалежності. Окремі рекомендації із цих питань уже запроваджено в законодавстві України, або їх запровадження планується на майбутнє.

Список використаної літератури:

1. Загальна декларація прав людини // Офіційний вісник України. – 2008. № 93. – Ст. 3103.

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17.07.97 редакція від 02.10.2013, підстава - 994_002-13 – Ст. 6 

3. Городовенко В. В. Міжнародні стандарти незалежності суддів / В.В. Городовенко // Вісник Всеукраїнської незалежної асоціації суддів. – 2015. – № 2. – С. 55.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота