ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОСАДОВІ ЗЛОЧИНИ ТА ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОСАДОВІ ЗЛОЧИНИ ТА ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ

17.02.2020 14:41

[Секція 9. Антикорупційна діяльність]

Автор: Кушнір Ірина Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, професор кафедри економіки та підприємництва Міжнародної Кадрової Академії; Бова Олег Анатолійович, студент ПрАТ«ВНЗ «МАУП»


Досвід зарубіжних держав у сфері регулювання відповідальності за посадові злочини та злочини у сфері надання публічних послуг є вельми різноманітним, часто суперечливим і мінливим, але повчальним. 

У кримінальних кодексах (КК) деяких країн передбачено загальний вид зловживання повноваженнями, в КК інших держав – тільки низка спеціальних видів зловживання. 

Найбільш близькими до змісту диспозиції ст. 365-2 КК України є норми ст. 202 КК Російської Федерації, ст. 229 КК Республіки Казахстан, ст. 335 КК Республіки Молдова, та ст. 222 КК Киргизької Республіки. Аналіз перебігу формування традиції права в Україні дає змогу дійти висновку, що її національна система тяжіє до романо-германської правової сім’ї [1, С. 24]. Вивчення і аналіз кримінального законодавства зарубіжних держав дозволяє виявити переваги та недоліки кримінального права України і визначити напрями його подальшого розвитку. 

Аналізуючи характеристики романо-германської правової родини, відзначимо, що надзвичайно широку систему складів службових злочинів містить КК Голландії. Так, розділ XXVIII «Злочини, пов’язані із посадовими зловживаннями» містить 25 статей, але він побудований хаотично, містить багато схожих нормативних приписів, не містить визначення особи, яка надає публічні послуги. 

У КК Франції злочинні діяння осіб, які є носіями публічної влади, передбачені спеціальною і значною за обсягом главою 2 розділу III книги 4. Нажаль, жодна із статей не містить норм про кримінальну відповідальність осіб, які надають публічні послуги. 

КК Данії містить Главу 16 «Злочини, вчинені при здійсненні державної функції», яка складається з 20 статей. В КК Данії немає диференціації кримінальної відповідальності осіб, які надають публічні послуги та службових осіб, тому нотаріуси, аудитори, експерти, оцінювачі несуть кримінальну відповідальність за зловживання своїми повноваженнями. 

Цікавим за своєю побудовою є КК Швейцарії, який розрізняє злочини проти службових і професійних обов’язків та окремо хабарництво. 

В основу боротьби з корупцією в Німеччині покладено знищення матеріальної, насамперед фінансової бази злочинних угруповань. Це досягається двома шляхами: конфіскаційним і створенням належної правової бази для унеможливлення “відмивання” “брудних” грошей. 

Слід запозичити позитивні моменти із КК зарубіжних країн до нашого законодавства. Це стосується побудови переліку об’єктів кримінально-правової охорони, особливостей визначення суб’єктивної сторони основного складу злочину, питань диверсифікації покарань. 

Диференціація кримінальної відповідальності за службові правопорушення осіб, задіяних у публічній і непублічній управлінських сферах є центральним елементом кримінально-правової політики сьогодення. 

Досвід зарубіжних держав свідчить про значущість нормативного визначення соціально-ролевих характеристик для криміналізації зловживань службових осіб, які надавали публічні послуги та робить необхідним чітке узагальнене законодавче визначення суб’єктів цього злочину. Загальні характеристики основного складу злочину можуть надати поштовх подальшим науковим розвідкам проблеми протидії зловживання повноваженнями у сфері надання публічних послуг.

Література:

1. Нуруллаєв І.С. Міжнародно-правове співробітництво в системі Ради Європи у боротьбі з корупцією: монографія/ І.С. Нуруллаєв. – К.: Правова єдність, 2019. – 160с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота