РОЛЬ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

РОЛЬ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

29.05.2020 13:29

[Секція 2. Менеджмент]

Автор: Машлій Галина Богданівна, кандидат економічних наук, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Олійник Михайло Євгенович, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя


В економіці розвинутих країн світу одне з провідних місць належить малому та середньому бізнесу. Він виступає вагомим інноваційним важелем економічних процесів, оскільки саме підприємці зорієнтовані на отримання прибутку, що виступає стимулом розвитку ініціативності, творчості, ділової активності у сфері науково-технічної та управлінської діяльності.

Саме малий та середній бізнес володіють рядом суттєвих переваг, а саме:

- мають здатність швидко пристосовуватися до потреб споживачів продукції та якнайповніше враховувати їх запити;

- виступають каталізатором розвитку економіки, сприяючи здійсненню наповненню ринку, формуванню оптимальної кон’юнктури;

- забезпечують зростання конкурентності середовища ринку, що виступає стимулом активізації господарської активності й активному пошуку новітніх методів ринкової діяльності;

- сприяють проведенню позитивних змін у структурі економіки за різними напрямами її розвитку;  

- здійснюють залучення фінансових ресурсів в економіку, тим самим забезпечуючи інвестиційну діяльність суб’єктів ринку; 

- не потребують дуже великих обсягів залучених фінансових ресурсів для проведення господарської діяльності.

На даний час малий та середній бізнес зустрічаються у своїй діяльності в Україні з рядом проблем, зокрема, це такі: тривалий період для проходження дозвільних процедур при створенні бізнесу, великі фінансові витрати при його ліквідації, висока вартість залучення позикових коштів, труднощі у реєстрації права власності на різні об'єкти нерухомості тощо. Отже, враховуючи необхідність розвитку малого та середнього бізнесу, необхідно стимулювати його розвиток на різних рівнях управління, зокрема, здійснюючи:

- впровадження механізму кредитування малого та середнього підприємництва  кредитів за пільговими відсотковими ставками;

- надання пільг в оподаткуванні при здійсненні реінвестування отриманого прибутку;

- створення сприятливих умов для забезпечення сприяння розвитку малого та середнього бізнесу з боку місцевих органів влади;

- координацію зусиль суб’єктів малого та середнього підприємництва для лобіювання їх інтересів перед державою;

- недопущення корупційних явищ та бюрократії, що є великим гальмом на шляху розвитку бізнесу.

Література:

1. Катамадзе Г. Проблеми малого та середнього бізнесу: погляд експерта. URL: https://economistua.com/problemi-malogo-ta-serednogo-biznesu-poglyad-eksperta/

2. Бедринець Я.Д., Сурженко А.В. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі.  URL: https://pidruchniki.com/87613/finansi/finansoviy_menedzhment_u_malomu_biznesi

3. Машлій Г. Б. Сучасний стан та шляхи активізації розвитку підприємств малого бізнесу Тернопільської області / Галина Машлій, Олена Сороківська, Ольга Мосій // Галицький економічний вісник — Тернопіль: ТНТУ, 2014. — Том 44. — № 1. — с. 93-101.

4. Великі проблеми малого та середнього бізнесу. URL: https://ua.112.ua/mnenie/Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота