РОЛЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ВИТРАТ В ПРОЦЕСІ ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

РОЛЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ВИТРАТ В ПРОЦЕСІ ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ

08.10.2020 11:36

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Волошина-Сідей Вікторія Вадимівна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів та обліку Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв, Україна; Чернова Анастасія Ігорівна, студентка кафедри фінансів та обліку Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв, Україна


Важливою частиною у системі внутрішнього контролю за станом бухгалтерського обліку на підприємстві є внутрішній аудит витрат діяльності. Основною метою внутрішнього аудиту є контроль за правильністю ведення бухгалтерського обліку витрат та економічним витрачанням ресурсів та оцінка методів управління витратами на підприємстві для їх оптимізації. 

Відповідно до Міжнародного стандарту аудиту 610 «Розгляд роботи внутрішнього аудиту», внутрішнім аудитом вважається оцінювальна діяльність служби, створеної суб’єктом господарювання. Внутрішній аудит є більш корисним для поліпшення управління підприємством ніж зовнішній і слугує базою для потреб керівництва та менеджерів підприємства, оскільки внутрішні аудитори більш обізнані з особливостями діяльності суб’єкта господарювання. Залежно від специфіки роботи внутрішній аудит може проводитися однією особою (наприклад фахівцем з бухгалтерського обліку, економістом, фінансистом) або спеціально створеною службою. Права, обов’язки та відповідальність спеціалістів такої служби регулюється посадовими інструкціями [2].

Проведення внутрішнього аудиту витрат є одним із напрямків їх оптимізації, адже саме від якісного управління витратами залежить функціонування підприємства, його конкурентоспроможність, рентабельність та прибутковість. Він дозволяє:

- оцінити правильність ведення обліку витрат;

- проаналізувати зміни в структурі витрат;

- виявити причини відхилень в списанні матеріалів від нормативів;

- виявити незаконні та нецілеспрямовані витрати;

- виявити та мобілізувати резерви для збільшення випуску продукції або зниження її собівартості;

- удосконалити організацію і управління виробництвом.

Для збору аудиторських доказів при проведенні внутрішньої перевірки аудитору доцільно застосовувати такі процедури як перевірка, спостереження, опитування, підтвердження, підрахунок, аналітичні процедури. Основну увагу внутрішньому аудитору необхідно приділяти перевірці тих показників фінансово-господарської діяльності підприємства, які можуть позитивно вплинути на ефективність виробництва. Для цих цілей вивчають первинні документи з обліку витрат, облікові регістри, реєстри синтетичного та аналітичного обліку, звітність підприємства [1].

Внутрішній контроль витрат на підприємстві необхідно проводити регулярно та безперервно, що дозволить своєчасно виявити всі недоліки у роботі працівників та попередити їх у майбутньому, а також розробити політику ефективного управління витратами, відповідно до потреб підприємства.

Література:

1. Фатюха Н.Г. Дослідження внутрішнього аудиту витрат підприємства./Н. Г. Фатюха, О. Є. Карлюга// Ефективна економіка № 4, 2013 [Електронний ресурс]. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1960

2. Дорош Н.І. Внутрішній аудит витрат на виробництво./ Дорош Н.І., Лясківська Г.В.// Молодий вчений№ 3, 2018 р. [Електронний ресурс]. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/3/77.pdf Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота