ПРОБЛЕМАТИКА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НАФТОГАЗОВИДОБУВНИМИ КОМПАНІЯМИ В УМОВАХ ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

ПРОБЛЕМАТИКА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НАФТОГАЗОВИДОБУВНИМИ КОМПАНІЯМИ В УМОВАХ ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ

23.11.2023 16:50

[1. Економічні науки]

Автор: Додух Вадим Миколайович, аспірант кафедри менеджменту та поведінкової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса


Вступ. В сучасному світі важливість декарбонізації надзвичайно висока, оскільки людство стикається з серйозними проблемами екологічного характеру. Зменшення викидів парникових газів нафтогазовидобувними компаніями, зокрема вуглекислого газу, стає важливим завданням для збереження кліматичної стабільності та попередження глобального потепління [1-3]. 

Декарбонізація покликана вирішувати проблеми пов'язані зі зміною клімату, забезпечуючи сталий розвиток та енергетичну безпеку. Зменшення залежності від викопних видів палива сприяє розвитку відновлювальних джерел енергії. Крім того, декарбонізація сприяє інноваціям, стимулюючи розвиток новітніх технологій та «зелених» рішень. Збалансована стратегія декарбонізації є критично важливою для досягнення екологічного та сталого розвитку.

Політика декарбонізації приводить до фундаментальних перетворень в діяльності нафтогазовидобувних підприємств. Під впливом відповідної регуляторної політики та росту невдоволення суспільства від змін клімату, ці підприємства змушені впроваджувати відновлювальну енергетику та інші заходи, які спрямовані на зменшення викидів вуглецю [4].

Метою роботи є визначення та аналіз проблем стратегічного управління нафтогазовидобувними компаніями в умовах декарбонізації.

Основна частина. Трансформації нафтогазовидобувних компаній, пов’язані з декарбонізацією, включають у себе інвестиції в дослідження та впровадження енергоефективних технологій з видобутку нафти та газу, зменшення викидів парникових газів від виробництва, а також перехід до використання відновлювальних джерел енергії. Ці трансформації визначають новий етап розвитку та допомагають забезпечити сталий розвиток у нафтогазовій галузі.

Політика декарбонізації являє собою виклик для розвитку нафтогазовидобувних компаній, оскільки вона прямо або опосередковано впливає на їх традиційну бізнес-модель. Зменшення попиту на викопні види палива та обмеження викидів парникових газів стимулюють перехід до альтернативних джерел енергії, позначаючи необхідність модифікації стратегій та інвестицій. Для досягнення цілей щодо декарбонізації компаніям необхідно переглядати свої технології та шукати нові ринки для альтернативних видів енергії, що може представляти значний виклик для збереження стабільності їхньої бізнес-діяльності.

Декарбонізація формує значні проблеми в сфері стратегічного управління нафтогазовидобувними компаніями, до яких слід віднести:

- потенційне зниження попиту на нафту та газ, яке може призвести до падіння обсягів доходів та прибутковості діяльності, що ставить під загрозу стабільне функціонування компаній галузі в довгостроковому періоді;

- високі витрати на технологічні інновації – необхідність переходу до екологічно чистих технологій для відповідності стандартам декарбонізації ставить перед нафтогазовими компаніями фінансовий виклик, зумовлюючи високі витрати на дослідження та впровадження нових енергозберігаючих інновацій;

- необхідність заміни застарілих, традиційних засобів виробництва та інвестицій у нові, що формує загрозу для значного підвищення витрат компаній;

- перехід до альтернативних та відновлювальних джерел енергії – необхідність адаптації до вимог декарбонізації ставить перед нафтогазовими компаніями завдання переорієнтації на відновлювальні джерела енергії, що вимагає значних зусиль у впровадженні та ефективному використанні альтернативних технологій, а також розробці стратегій, спрямованих на розширення портфеля продукції відповідно до нових енергетичних тенденцій;

- зміни в регулюючому середовищі – в умовах декарбонізації менеджмент нафтогазових компаній стикається з викликом адаптації до постійних змін регулюючого середовища; введення нових нормативів та стандартів, спрямованих на обмеження викидів парникових газів, вимагає постійного вдосконалення технологій та відповідності новим стандартам, що може ускладнювати стратегічне управління та вимагати додаткових витрат на впровадження відповідних змін;

- ризик втрати ринкових позицій – зміна відносин на ринку внаслідок переважання джерел енергії з низьким викидом вуглецю може призвести до ризику втрати ринкових позицій для нафтогазових компаній; зобов'язання до декарбонізації створює конкурентне середовище, де конкуренти, які ефективно адаптуються, можуть витіснити традиційних гравців, надаючи споживачам «зеленіші» та дешевші енергетичні рішення;

- глобальна конкуренція – нафтогазові компанії стикаються із зростаючою конкуренцією в контексті декарбонізації, нові гравці у відновлювальній енергетиці готові використовувати інновації та ефективно вирішувати виклики щодо зменшення викидів, це вимагає від нафтогазових компаній посиленої гнучкості та ефективності, щоб зберегти конкурентоспроможність у світлі глобальних змін у світовій енергетиці.

Висновки. Таким чином можна стверджувати, що політика декарбонізації зумовлює значні виклики для стратегічного управління нафтогазовидобувними компаніями. Потенційне зниження попиту на нафту та газ, високі витрати на технологічні інновації, необхідність модернізації основних засобів виробництва та впровадження відновлювальних джерел створюють серйозні виклики. Зміни в регуляторному середовищі і глобальна конкуренція підсилюють необхідність для адаптації. Керівництво компаній повинно виробити стратегії, щоб зберегти конкурентоспроможність, ефективно впроваджувати нові технології та підтримувати гнучкість в умовах глобальних змін у світовій енергетиці. Вирішення цих викликів вимагає від керівництва підприємств високої компетентності та інноваційного підходу для прийняття обґрунтованих стратегічних рішень.

Література:

1. Витвицька У. Я. (2022). Оцінка ефективності інвестицій з декарбонізації у нафтогазовидобувній галузі. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), (1 (25)), 37-45.

2. Гринюк О. (2022). Ідентифікація ризиків декарбонізації нафтогазової галузі. Вісник Хмельницького національного університету (серія «Економічні науки»), № 4, 185-191.

3. Ковальчук Т.Г., Загарій, В.К. (2022). Перехід до низьковуглецевої економіки та його вплив на світову енергетику. In The 4 th International scientific and practical conference-Modern research in world science (July 10-12, 2022). SPC-Sci-conf.com.ua, Lviv, Ukraine. 2022. 1161 p. (p. 922).

4. Паневник О.В. (2021). Аналіз процесів інтеграції технологій відновлюваної енергетики в нафтогазову промисловість. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (4 (81)), 7-15.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота