1. Економічні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

1. Економічні науки

26.05.2023 22:09

TRANSFORMATION OF THE MARKETING APPROACHES CAUSED BY THE COVID-19 PANDEMIC

[1. Економічні науки]

Автор: Liudmyla Kurylo, Doctoral Degree in Economics, full professor, National University «Kyiv-Mohyla Academy», Kyiv; Artem Serhiienko, graduate student, National University « Kyiv-Mohyla Academy», Kyiv

Відкрити тези доповіді »

26.05.2023 13:30

КОРУПЦІЯ ЯК СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНЕ ЯВИЩЕ В УКРАЇНІ

[1. Економічні науки]

Автор: Бабій Віталій Миколайович, кандидат економічних наук, доцент Комунального закладу вищої освіти “Вінницький гуманітарно – педагогічний коледж”

Відкрити тези доповіді »

26.05.2023 13:49

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

[1. Економічні науки]

Автор: Бабій Любов Сергіївна, викладач, спеціаліст вищої категорії Вінницького торговельно – економічного фахового коледжу ДТЕУ; Кислинська Ірина Іванівна, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії Вінницького торговельно – економічного фахового коледжу ДТЕУ

Відкрити тези доповіді »

26.05.2023 17:06

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

[1. Економічні науки]

Автор: Власенко Анна Сергіївна, студенка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Відкрити тези доповіді »

26.05.2023 23:54

РИЗИКИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДНОЇ БАЗИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

[1. Економічні науки]

Автор: Глухова В.І., кандидат економічних наук, доцент, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Жукова Є.В, студентка 4 курсу, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Мар’янченко С.Г., студентка 4 курсу, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Відкрити тези доповіді »

26.05.2023 19:07

ЯК П’ЯТЬ ПОЧУТТІВ ДОПОВНЮЮТЬ МАРКЕТИНГОВУ СТРАТЕГІЮ

[1. Економічні науки]

Автор: Ключник Владислава Олегівна, студентка, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Відкрити тези доповіді »

12.05.2023 14:33

ІННОВАЦІЇ ЯК МЕАНІЗМ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

[1. Економічні науки]

Автор: Костенко Наталія Іванівна, студентка, ННІ економіки і менеджменту, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Відкрити тези доповіді »

26.05.2023 18:36

БІЗНЕС ПІД ЧАС ВІЙНИ: МАРКЕТИНГ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

[1. Економічні науки]

Автор: Лаврик Владислава Сергіївна, бакалавр, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

Відкрити тези доповіді »

26.05.2023 15:44

ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

[1. Економічні науки]

Автор: Мусієнко Олена Вікторівна, викладач-методист Таращанського технічного та економіко-правового фахового коледжу

Відкрити тези доповіді »

19.05.2023 17:56

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ЇХ ВИДИ

[1. Економічні науки]

Автор: Смола Марина Русланівна, студентка спеціальності «Облік і оподаткування» економічного факультету, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м.Чернівці

Відкрити тези доповіді »

24.05.2023 16:10

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

[1. Економічні науки]

Автор: Хрустальова Юлія Сергіївна, студентка спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Відкрити тези доповіді »

25.05.2023 18:35

ВІДНОВЛЕННЯ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ПІСЛЯ ВІЙНИ

[1. Економічні науки]

Автор: Черненко Тетяна Віталіївна, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, Державний податковий університет

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят четверті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

26 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 27

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Вісімдесяті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
23-11-2023

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
19-12-2023

Вісімдесят другі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
29-01-2024

Вісімдесят треті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-02-2024

Вісімдесят четверті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
26-03-2024