ШЛЯХИ ПІДВИШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

ШЛЯХИ ПІДВИШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА

04.03.2014 00:00

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Бабкіна Євгенія Юріївна, Мороз Ольга Іванівна, викладачі ДВНЗ „Луганський коледж будівництва, економіки та права”


Становлення ринкових відносин сприяє постійному розвитку продуктивних сил та виробничих відносин, використанню переваг  ринку, підвищенню ефективності виробництва, а саме отриманню більшого ефекту з меншими витратами. 

Ефективність виробництва характеризується рівнем використання ресурсів підприємства з урахуванням факторів впливу зовнішнього середовища [2]. Сучасні жорсткі умови конкурентної боротьби за споживача продукції вимагають від підприємств найбільш оптимального синтезу високих темпів зростання масштабів виробництва і зниження обсягів ресурсів.

В основі функціонування економічної системи лежить складний механізм взаємовідносин між суб'єктами господарювання, функціонування якого спрямоване на створення максимального результату виробництва при мінімальних витратах наявних ресурсів (рис.1).  

У загальному вигляді таку систему можна представити трьома функціями: функція мінімізації витрат виробництва; функція максимізації результату виробництва; функція максимізації потенційних можливостей. 

Найважливішими елементами системи є: вхідні фактори, які використовуються у господарській діяльності для отримання результатів; результати – показники, які отримуються у результаті господарської діяльності; управління – елемент системи, який впливає на елементи системи та зв’язок між ними, регулює та визначає послідовність перетворення входу у результат; механізм – спосіб здійснення господарської діяльності за допомогою якого суб’єкт управління впливає на елементи системи.
 

Рис.1 Система функціонування підприємства спрямована на максимальний результат
Стан такої системи визначається взаємопов’язаними та взаємозалежними факторами. Майже не існує економічних об'єктів, що розглядались би як окремі позасистемні елементи. Більшість об'єктів, що вивчаються економічною наукою, можуть бути охарактеризовані як складні системи. Ефективність діяльності складної системи залежить від великої кількості різноманітних факторів. Під фактором розуміється причина, що породжує ті чи інші зміни й відхилення у господарській діяльності, а також умови, що сприяють виникненню цих причин [1]. Господарська діяльність здійснюється під дією цих факторів, при чому на кожен показник роботи підприємства впливає не один а декілька факторів. Тому дуже важливо своєчасне виявлення та усунення негативного впливу тих чи інших факторів. Ці фактори можуть бути формалізовані у вигляді простих математичних співвідношень. Сукупність цих співвідношень можна назвати моделлю підприємства, якщо вони дозволяють прогнозувати розвиток підприємства в часі за різних умов.  

Усунення чи зменшення впливу негативних факторів й посилення дії позитивних складають можливості впливу підприємства на кінцеві результати й показують шляхи підвищення ефективності виробництва [1].
Література:

1. Бороненкова С.А. Управленческий анализ: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 384с.

2. Василенко Ю.Л. Виробничий (операційний) менеджмент. [Текст] / Ю.Л. Василенко, Т.І. Ткаченко. — Київ: ЦУЛ, 2003. — 316 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота