МОТИВАЦІЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА РИЗИК ПЛИННОСТІ КАДРІВ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

МОТИВАЦІЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА РИЗИК ПЛИННОСТІ КАДРІВ

28.11.2014 23:44

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Гошка Орися Володимирівна, магістр з фінансів, інспектор з кадрів Львівського державного коледжу декоративного та ужиткового мистецтва імені Івана Труша, м. Львів


Провідну роль в організації діяльності підприємств відіграють трудові ресурси. Управління трудовими ресурсами здійснюється завдяки мотивації їхньої праці. Тому сьогодні все більшого значення набувають мотиваційні аспекти. Мотивація ефективної праці робітників займає одне з ключових місць у системі внутрішнього управління підприємством. В сучасних умовах господарювання підприємства намагаються забезпечити себе мотиваційним персоналом, що означає мати працівників, орієнтованих на досягнення цілей організації.

Варто зазначити, що основними чинниками, від яких залежить мотивація трудової діяльності є: рівень заробітної плати та її динаміки, наявності прямої залежності рівня заробітної плати від кількості, якості і результатів праці; диференціація заробітної плати на підприємстві та в суспільстві в цілому, рівень і структура особистого доходу; матеріальне забезпечення наявних грошових доходів; дієвість системи стимулів, що застосовуються в організації.

На підприємствах завжди гострою постає проблема плинності кадрів, що несе за собою ряд негативних наслідків. Один із чинників, який впливає на плинність кадрів є асиметрія в заробітній платі. Вищий рівень заробітної плати сприяє зниженню плинності кадрів, а отже, забезпечує формування стабільного трудового колективу. Досліджуючи співвідношення рівня заробітної плати до ризику плинності кадрів, слід зазначити, що ключовим індикатором вітчизняного ринку праці є динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати. 

Ризик персоналу полягає у виникненні втрат або додаткових доходів внаслідок управління трудовими ресурсами. Ознаками ризику персоналу можуть бути ймовірні помилки працівників в прийнятті та виконанні рішень, ушкодження та летальні випадки, виникнення шахрайства та бюрократії через низьку кваліфікацію та приватні корисні цілі працівників, плинність кадрів та нераціональність організаційної структури управління, ймовірні зміни у вітчизняному законодавстві тощо. Персонал часто вдається до такої поведінки, що виключно спрямована на задоволення власних потреб або бездіяльність з власної вигоди, що також є вагомою причиною виникнення ризиків діяльності персоналу. [1, с. 130],

Аналізуючи дані по Україні з 2008-2014рр.варто відзначити тенденцію до скорочення частки заборгованості, а у 2014 році спостерігається дещо зростання, враховуючи політичну ситуацію, що склалася в Україні. Заборгованість по заробітній платі безпосередньо впливає на рівень ризику діяльності персоналу: чим вищий рівень заборгованості з виплати заробітної плати, тим вищий рівень ризиків діяльності персоналу, а саме плинності кадрів, мотивованості персоналу, конфліктності інтересів, ефективності діяльності персоналу тощо [2].

Україна сьогодні охоплена масштабною економічною кризою. Різка девальвація гривні призвела до помітного зростання вартості споживчого кошика для населення. Як наслідок, заробітна плата перестала забезпечувати фізіологічне відтворення працівника, що прирікає більшість наших громадян на бідність. А в умовах зростання цін та запровадження непопулярних реформ невчасна виплата заробітної плати набуває особливої соціальної гостроти. З 1 січня 2014 року обсяг зарплатних боргів збільшився на 39,3 % та станом на01 жовтня 2014 року борг становив1 927,7 млн. грн., що на 35,3% більше, ніж у серпні 2014 року, і майже в 2,5 рази більше, ніж на початку цього року. Обсяги зарплатних боргів вже перевищили аналогічні показники кризисних 2008 – 2009 років.(Рис. 1)
Рис. 1 Динаміка заборгованості з виплати заробітної плати в Україні у 2008-2014 рр.

Найбільший обсяг заборгованості становить в промисловості – 1,01 млрд. грн., на підприємствах транспорту, в поштовій і кур'єрській діяльності – 274,2 млн. грн., в охороні здоров'я – 139,8 млн. грн., в освіті – 129,2 млн. грн., у професійній, науковій і технічній діяльності – 114,5 млн. грн., у будівництві – 96,2 млн. грн.

У регіональному розрізі найбільші борги із зарплати зафіксовано в Донецькій (640 млн. грн.), Луганській (366 млн. грн.), Київській (123,3 млн. грн.) 

і Харківській (109,5 млн. грн.) областях, м. Києві (104,9 млн. грн.).

Кількість працівників економічноактивних підприємств, щодо яких порушено конституційне право на своєчасне отримання винагороди за працю, з початку року зросла більш ніж у 6 разів та станом на 01.10.2014 року становила 361 тис. осіб.

Така тенденція викликає ризик еміграції українців, які мотивують це сподіванням на високі заробітки, недоступні в Україні, матеріальний добробут, відповідний до їхньої кваліфікації, мрію про комфортне життя в добре організованому, економічно стабільному суспільстві, побоювання залишатись в Україні без роботи через невизначену напружену політичну ситуацію, економічну нестабільність тощо.

Проаналізувавши сьогоднішню ситуацію в Україні доходимо до висновку, що виплата заробітної плати виступає потужним мотиватором для працівників, а також є домінуючим ризиком, що впливає плинність кадрів .Зниження рівня ризику плинності кадрів за допомогою збільшення матеріального стимулювання можливе лише до певної визначеної у цьому дослідженні точки – оптимального рівня матеріальної винагороди. 
Література:


1. Зеленько Г. І. Мотивація як чинник підвищення ефективності праці персоналу підприємства / Зеленько Г. І., Ганжурова Л. Ю. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133: Економічні науки. - С. 65-70.

2. Федерація професійних спілок України[Електронний ресурс]: http://www.fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/virobnicha-politika-ta-kolektivno.

3. Державна Служба Статистики України [Електронний ресурс]: http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2014/gdn/zvz/zvz2014_u.htm
Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота